Sonu TEN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ten" olan, toplam 222 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ten ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ten olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ten olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

DAMARGENİŞLETEN

12 harfli kelimeler

CANIYÜREKTEN, METROPOLİTEN, DANABÖĞÜRTEN, DEVEÇÖKERTEN, KURTÇÖMELTEN, SAKALÇÜRÜTEN, YEKLEMCİKTEN

11 harfli kelimeler

KEÇEÇÜRÜTEN

10 harfli kelimeler

İNCECİKTEN, MERHAMETEN, MUVAKKATEN, ASLAHATTEN, BİROĞÜTTEN, BİSEYİTTEN, ENTİPÜFTEN, GEREVİŞTEN, GİDİREKTEN, GÜÇÜCÜKTEN, HAKİGATTEN, SAÇBÜYÜTEN, YENİLEKTEN

9 harfli kelimeler

AYRIYETEN, BEDAHETEN, GERÇEKTEN, HAKİKATEN, HÜLASATEN, İHTİYATEN, KEFALETEN, KREPSATEN, KUDRETTEN, NETİCETEN, NEZAKETEN, SARAHATEN, SİYASETEN, TRAVERTEN, AYRİYETEN, BELLEŞTEN, ÇELEPETEN, DOĞDEŞTEN, HEKİKETEN, MERCEKTEN, MÜKAFATEN, MÜSAVATEN, VEKALETEN

8 harfli kelimeler

ARİYETEN, ASALETEN, BEDESTEN, BELEŞTEN, BELİRTEN, BELLETEN, CÜMLETEN, EMANETEN, FITRATEN, FONDÖTEN, FÜCCETEN, HAFİFTEN, HASSATEN, HİLKATEN, HÜRMETEN, İDARETEN, İLAVETEN, İZAFETEN, KERPETEN, LEVANTEN, MADDETEN, MEPSUTEN, MEŞRUTEN, NİSPETEN, TUNGSTEN, VEHLETEN, YÜREKTEN, ACELETEN, AKÇÖRTEN, BEYAĞTEN, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

DEFATEN, GENÇTEN, PÜRİTEN, ALKATEN, ELFETEN, ELPETEN, ERPETEN, ERYETEN, ESİRTEN, EYİTTEN, EYVETEN, GİRTTEN, HALOTEN, İPEKTEN, KALPTEN, KAROTEN, KİRTTEN, ÖÇCETEN, PAKİTEN, PİYETEN, YÜRÜTEN, ZEERTEN, ZEETTEN, ZİGOTEN

6 harfli kelimeler

ALATEN, BÜLTEN, ÇÖRTEN, ERİTEN, GLÜTEN, HEPTEN, HİÇTEN, İLKTEN, KASTEN, KÖKTEN, KRETEN, LÜPTEN, RAPTEN, ÜSTTEN, YEKTEN, BEKTEN, BİRTEN, BİSTEN, CANTEN, CİPTEN, COTTEN, ÇELTEN, ÇİŞTEN, ÇÖLTEN, ÇÖPTEN, DESTEN, DİSTEN, FELTEN, GARTEN, GAYTEN, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ANTEN, BÜTEN, ÇİTEN, İÇTEN, KETEN, PATEN, SATEN, ZATEN, ALTEN, AYTEN, CİTEN, ÇETEN, ÇITEN, EPTEN, ERTEN, KÖTEN, KÜTEN, OSTEN, ÖKTEN, ÖRTEN, ÖTTEN, ÖZTEN, PETEN, SETEN, TETEN, TUTEN, TÜTEN, VETEN, YETEN

4 harfli kelimeler

ETEN, STEN, ÖTEN

3 harfli kelimeler

TEN

Bazı kelimelerin anlamları

TEN

İnsan vücudunun dış yüzü, cilt. Vücut.

ASLAHATTEN

Çok şey anlamında şaşma ünlemi.

YEKLEMCİKTEN

Yalandan, şakadan.

SAKALÇÜRÜTEN

Bir çeşit sulu şeftali.

BİSEYİTTEN

Birazdan.

İNCECİKTEN

Belli belirsiz bir biçimde.

KURTÇÖMELTEN

Gün doğudan esen soğuk yel, ayaz.

CANIYÜREKTEN

Canıgönülden.

MUVAKKATEN

Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak.

METROPOLİTEN

Bir devletin veya bir ülkenin ana şehrine ilişkin.

DEVEÇÖKERTEN

Kurak ve sert topraklı yerlerde yetişen, sarı çiçekli ve çok dikenli yabani bir ot.

DANABÖĞÜRTEN

Büyük değnek.

KEÇEÇÜRÜTEN

İnce ve sürekli yağan yağmur.

BİROĞÜTTEN

Birdenbire.

DAMARGENİŞLETEN

Damarların kas tabakasını gevşeterek çapını büyüten (sinir, madde).

MERHAMETEN

Acıyarak, merhamet ederek.

  -   -   -  

Anlamında TEN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞIR

Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Yoğun. Sindirimi güç (yiyecek). Çetin, güç. Çapı, boyutu büyük. Yavaş. Ağır sıklet. Keskin, boğucu (koku). Fiziksel sebeplerden dolayı güç işiten (kulak). Kısık, alçak. Yavaş bir biçimde. Ciddi. Ağırbaşlı, ciddi. Sıkıntı veren, bunaltan. Davranışları yavaş olan.

AGORA

Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı.

AKCİĞER

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı. Bronşçukların son bölümü.

ACENTELİK

Acentenin yaptığı iş. Acente kuruluşu.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

AJANS

Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Bu iş kollarının çalıştığı büro. Radyoda haber bülteni.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

AHBAPÇA

Dostça, içten, teklifsizce.

AKTARICI

Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.

ALACA

Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma. Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben. Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez. Ağaçta ilk olgunlaşan meyve. İki ya da daha çok renkli. Çorum iline bağlı ilçelerden biri.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AKROMEGALİ

Genel gelişme bittikten sonra el, çene, burun vb. vücudun sivri kısımlarındaki kemiklerin kalınlaşması, büyümesi veya uzaması.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

AHİRET

Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.