Sonu TES ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tes" olan, toplam 35 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tes ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tes olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tes olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

PLATHELMİNTES, KNEMİDOKOPTES

12 harfli kelimeler

TRİCHODECTES, PREDİYABETES

11 harfli kelimeler

PERMANENTES

10 harfli kelimeler

CHORİOPTES

9 harfli kelimeler

PSOROPTES, BAŞHOSTES, OTODECTES, MYOCOPTES, DERMESTES, SARCOPTES

8 harfli kelimeler

EUPLOTES, LEPİSTES, LEBİSTES, PYEMOTES, KORENTES, VİKONTES

7 harfli kelimeler

EMBATES, DAMATES, TAMATES, DOMATES, PATATES

6 harfli kelimeler

HOSTES, ÇENTES, ASİTES, TENTES, KONTES

5 harfli kelimeler

ALTES, KUTES, KOTES, CITES, APTES, VİTES

3 harfli kelimeler

TES

Bazı kelimelerin anlamları

TES

Gübre.

LEBİSTES

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, lebistesgiller (Poecilidae) familyasından, 3-4 cm kadar uzunlukta, doğurarak çoğalan bir süs balığı. (Lebistes reticulatus), Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının lebistesgiller (Poeciliidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 3-4 cm. Tropik süs balığıdır. Doğurur.

PREDİYABETES

Diyabet öncesi, hafif diyabet.

KNEMİDOKOPTES

Akarların bir cinsi.

DERMESTES

Böcekler (Insecta) sınıfının, kın kanatlılar (Coleoptera) takımından, deri ve kürkler ile beslenen, hem evlerde, hem de müzelerde çok zararlı, deri kara böceği (Dermestes lardarius) türü iyi bilinen bir cins.

SARCOPTES

Sarcoptidae ailesinde bulunan akar cinsi. S. scabiei insanlarda uyuza neden olan akardır. S. scabiei'nin varyeteleri domuz, at, inek, köpek ve diğer hayvanlarda uyuza neden olmaktadır.

LEPİSTES

Milyon balığı.

MYOCOPTES

Listrophoridae ailesinde bulunan akar cinsi.

PSOROPTES

Yara kabuğu akarı.

PERMANENTES

Kalıcı, sürekli.

BAŞHOSTES

Hosteslerin en deneyimlisi.

OTODECTES

Kulak akarı.

EUPLOTES

Alttan üstten basık bir vücuda ve üst yüzeyinde yaygın olarak bulunan kıl biçimindeki silyumlara sahip olan protozoa cinsi.

CHORİOPTES

Psoroptidae ailesinde bulunan sığır, koyun, keçi ve atların derisinin yüzeyinde yaşayan, epitel hücrelerle beslenen akar cinsi. Özellikle kol ve bacaklarda uyuz hastalığına neden olur.

TRİCHODECTES

Mallophaga takımında bulunan bit cinsi.

PLATHELMİNTES

Yassı solucanlar.

  -   -   -  

Anlamında TES bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TES geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞIRKANLI

Ağırcanlı. Hippokrates'in ortaya attığı ağırcanlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi.

ANKASTRE

Bir oyuğa, yuvaya yerleştirilmiş (tesisat).

ADLANDIRMAK

Çağırmak veya anmak için bir canlıya, bir yere, bir şeye ad vermek, ad koymak, ad takmak, ad vermek, isimlendirmek, isim koymak, isim takmak, isim vermek, tesmiye etmek.

AKAĞAÇ

Gürgengillerin, kerestesinden yararlanılan beyaz kabuklu bir türü (Zelkova carpinifolia).

AMFORA

İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi.

AŞIRI

Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın. Gereğinden fazla, çok. Gereğinden fazla olarak, çokça. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem. Ötede, ötesinde.

AKIŞMAZ

Dış etkenlerin tesiriyle akışmazlığı değişmeyen, durağan.

AVUNMA

Avunmak işi, teselli.

ANLAŞMA

Anlaşmak durumu. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Sözleşme.

AŞKIN

Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş. Benzerlerinden üstün. Çok, fazla.

ALINDI

Para vb. bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz.

AVUNDURMAK

Oyalanmasını sağlamak. Acısını hafifletmek, acısını unutturmak, teselli etmek.

AVUNÇ

Avuntu, teselli.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

ALAZA

Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb.

ALKOL

Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

ANAKONDA

Boğagillerden, tropikal Güney Amerika'da yaşayan, 8-10 metre uzunluğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir tür yılan (Eunectes murinus).

AVUNMAK

Bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, teselli bulmak, müteselli olmak. Oyalanmak. Hayvan gebe kalmak.

ALTYAPI

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim.