Kelime Heceleme

 
 
 
 

Heceleme Aracı nedir?

Türkçe kelimelerin ses köklerini belirlemeye ve hangi seslerden meydana geldiğini incelemeye yarayan otomatik bir programdır. Örneğin geliyorum kelimesini ge-li-yo-rum diye ayırır.

Türkçe'de heceleme nasıl yapılır?

Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca gibi...

Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-dı, bir-lik, sev-mek gibi...

Kelime içinde yan yana gelen üç ünsüz harften ilk ikisi kendinden önceki ünlüyle, üçüncüsü kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: alt-lık, Türk-çe, kork-mak gibi...

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram gibi...

Heceler ve meydana geliş şekilleri

  • Bir tek sesli (ünlü) harften meydana gelen heceler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
  • Bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen heceler: al, et, is, oy...
  • Bir sessiz, bir sesli, bir sessiz harften meydana gelen heceler: bel, sil, kal, gel...
  • Bir sessiz, bir sesli harften meydana gelen heceler: ba, de, ki, so...
  • Bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen heceler: alt, üst, ırk...
  • Bir sessiz, bir sesli, iki sessiz harften meydana gelen heceler: kurt, yurt, Türk...
  • Dilimizdeki tüm heceler en az bir, en çok dört harfli olabilirler.

Türkçe'deki en uzun kelimeyi biliyor musunuz? O kelime sizce nasıl hecelenir? Kelimeyi ilgili sayfadan alıp, burada deneyebilirsiniz.

Bu sayfa hoşunuza gittiyse, yer işaretlerinize eklemeyi unutmayın. Bunu yapmak için CTRL+D tuşlarını kullanmanız yeterli olacaktır. Böylelikle istediğiniz her zaman hızlı ve pratik bir şekilde bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Programdaki hatalar, şikayet ve önerileriniz için iletişim bölümünden bize yazabilirsiniz.