Sonu TER ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ter" olan, toplam 215 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ter ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ter olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ter olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

NÖROTRANSMİTTER

14 harfli kelimeler

NÖROTRANSMİTER

13 harfli kelimeler

ACHROMOBACTER, ANTİPARAZİTER, CAMPYLOBACTER, GLUCONOBACTER, POTENTİOMETER, ÜROPİYOÜRETER

12 harfli kelimeler

GALVANOKOTER, TELESEKRETER, ELEKTROKOTER, ENTEROBACTER, HELİKOBAKTER, KATHAROMETER, SEFALOGASTER

11 harfli kelimeler

BAŞKARAKTER, PARLAMENTER, ACETOBACTER, CİTROBACTER, CİTROBAKTER, HİDROÜRETER, TRİLOBİLTER

10 harfli kelimeler

DOKÜMANTER, HELİKOPTER, KOMANDİTER, TONMAYSTER, HALOBACTER, MAKROSİTER, PİYOÜRETER, RUDİMENTER

9 harfli kelimeler

DEFROSTER, POLYESTER, TOTALİTER, ALİGOPTER, ALİMENTER, AZOBACTER, BAŞMEHTER, BAYRAKTER, DEMBESTER, DURAMATER, EPİGASTER, FERMANTER, FERMENTER, FORFAİTER, HEREDİTER, KREMASTER, POLİESTER, SELVAATER, TİYOESTER, TROHANTER, TROKANTER, ÜROÜRETER

8 harfli kelimeler

BESBETER, DEKASTER, DESİSTER, ENVANTER, GANGSTER, KARAKTER, MANDATER, OTORİTER, PROLETER, SEKRETER, SPRİNTER, AKSÜNTER, BİVENTER, CİBBETER, ÇUVALTER, DERİŞTER, GOLESTER, GONCATER, GÜÇYETER, HALVETER, HAVLETER, HIRHITER, KALİPTER, KANİSTER, KIRİSTER, KOLLETER, MALAHTER, MASSETER, MELESTER, MONOPTER, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

JÜPİTER, PLASTER, SÜVETER, ŞVESTER, ABAKTER, ANİHTER, BOOSTER, ÇİNETER, DEKSTER, DİOPTER, ENEHTER, FİSETER, GUİTTER, HAMSTER, HELETER, KATETER, KEBUTER, KELETER, KLUSTER, KÖLETER, MEETTER, ÖZİLTER, PUANTER, SENİTER, SOLİTER, SPELTER, TİYETER, YİĞİTER

6 harfli kelimeler

BİTTER, DEFTER, HALTER, KENTER, KOSTER, KÖFTER, KRATER, KRİTER, MEHTER, NEŞTER, PANTER, PARTER, POSTER, SEKTER, SÜMTER, ŞALTER, ÜNİTER, VİNTER, ZAHTER, BİHTER, BİNTER, ÇİFTER, ÇİLTER, DESTER, DUHTER, FİLTER, GASTER, GÖSTER, GÖVTER, GUŞTER, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ARTER, BETER, ESTER, İSTER, NOTER, SETER, YETER, AHTER, ANTER, APTER, ASTER, ATTER, EETER, ENTER, GATER, İKTER, İLTER, İNTER, KATER, KETER, KOTER, KUTER, NETER, SİTER, TETER, TİTER, TUTER, ÜSTER

4 harfli kelimeler

ETER, STER

3 harfli kelimeler

TER

Bazı kelimelerin anlamları

TER

Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak (I).

CAMPYLOBACTER

Hayvanların ve insanların sindirim ve üreme sistemlerinde bulunan ve bağırsak yangısına neden olan, küçük, eğri, spiral biçimli, mikroaerofil, hareketli mikroorganizma.

GALVANOKOTER

Elektrikle kızdırılan dağlağı.

ELEKTROKOTER

Kesme ve dağlama amacıyla elektrik enerjisinin kullanıldığı aygıt.

KATHAROMETER

Isı iletkenlikteki değişimlerin ölçülmesi ile bir gaz karışımının analiz edilmesinde kullanılan cihaz.

ANTİPARAZİTER

Antiparazit.

NÖROTRANSMİTTER

Nöronun ucundan salgılanan ve bir sonraki nöronun özgün bir reseptörüne bağlanan, sinir impulslarının iletimine yardımcı olan, genellikle nitrojen içeren düşük moleküler ağırlıklı bir bileşik.

POTENTİOMETER

Elektrik akımına karşı koyabilme oranı ayarlanabilen direnç türü.

ENTEROBACTER

Gram negatif, fakültatif anaerop, Enterobacteriaceae ailesinden hareketli çomak biçimli bir bakteri cinsi. Gram negatif, Enterobacteriaceae ailesinden, isteğe bağlı anaerobik, fermentatif, hareketli, çubuk biçiminde bakteri.

HELİKOBAKTER

İnsan ve çeşitli hayvan türlerinin sindirim sistemlerinde bulunan ve özellikle midede yangısal değişikliklere neden olan helikal veya spiral biçimli mikroorganizmalar.

ACHROMOBACTER

Gram negatif, çubuk biçiminde, aerobik, katalaz test pozitif, oksidaz test negatif, pigmentsiz bir bakteri grubu.

NÖROTRANSMİTER

Bir uyarıya cevap olarak sinapslarda, presinaptik akson ucundan salınarak postsinaptik nöron veya kas hücresinin yüzeyindeki özgül almaçlar aracılığında iletinin bir uçtan diğerine geçişini sağlayan ve sonuçta bu hücreleri uyaran veya baskılayan asetilkolin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, glisin, glutamat, nitrik oksit, histamin ve benzerleri kimyasal maddelerin ortak adı.

GLUCONOBACTER

Gram negatif, bazen Gram değişken, mutlak aerob, hareketli veya hareketsiz, elipsoidal, düz, çubuk biçiminde tek veya zincir oluşturan bakteri cinsi.

ÜROPİYOÜRETER

Üreterde idrar ve irin toplanması.

TELESEKRETER

Telefon cihazının içinde yer alan, arayanların mesajlarını kaydeden araç.

SEFALOGASTER

Erişkin Epicaridean izopodlarda kan emme ve muhtemelen solunum fonksiyonları olan kontraktil organı.

  -   -   -  

Anlamında TER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

AFİ

Gösteriş, çalım, caka.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ADRES

Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak. Hedef gösterilen yer. Bir kimsenin sık olarak gittiği yer. Kurum ya da kuruluşun bulunduğu yer.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

ADSIZ

Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen, isimsiz. Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adıyla anılmak hakkını yitirmiş olan, bir yararlık gösterdiğinde ancak ad kazanabilen delikanlı, isimsiz.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AFİLİ

Gösterişli, çalımlı.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

AĞAÇLAŞMA

Ağaçlaşmak durumu. Bitki şekilleri gösteren ve akiklerde olduğu gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan doğal desen.

ADIM

Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Girişim, hamle. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. İki diş arasındaki aralık.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ACEMİLEŞMEK

Beceriksizlik göstermek.

AGARAGAR

Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir jelatin türü, jeloz.