Sonu ZEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "zek" olan, toplam 58 adet kelime bulunmaktadır. Sonu zek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında zek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde zek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ÇEMİŞGEZEK, URĞULHIZEK

9 harfli kelimeler

ERKEKÖZEK, GANCIÖZEK

8 harfli kelimeler

ALABEZEK, DİLBEZEK, GÜLBEZEK

7 harfli kelimeler

ALTÖZEK, BELEZEK, DEMEZEK, GEBEZEK, TÖGEZEK

6 harfli kelimeler

GENZEK, GERZEK, ZEVZEK, ABEZEK, BEZZEK, EMEZEK, EMİZEK, FERZEK, KEVZEK, KEZZEK, KÖMZEK, ÖNEZEK, TEZZEK, TÖMZEK, TÖNZEK, ZERZEK

5 harfli kelimeler

BEZEK, DİZEK, SÜZEK, TEZEK, CİZEK, ÇEZEK, ÇİZEK, ÇÖZEK, EMZEK, GEZEK, GÖZEK, HEZEK, HIZEK, HİZEK, HÖZEK, KEZEK, MEZEK, MİZEK, NİZEK, ÖMZEK, ÖRZEK, ÖZZEK, PEZEK, SEZEK, VEZEK, YEZEK, YÜZEK

4 harfli kelimeler

ÖZEK, OZEK

3 harfli kelimeler

ZEK

Bazı kelimelerin anlamları

ZEK

Tarlada ekin, fide, fidanlar arasında yetişen zararlı ot. Nemli.

DEMEZEK

Burun kemiğinin altı, koku alan sarı zarı.

GANCIÖZEK

At arabalarının ön ve arka kısımlarını birbirine bağlayan uzun yassı demir çubuk. (Eskil Aksaray Niğde).

GÜLBEZEK

(Süsleme) İslam ve gotik yapılarında çember biçiminde düzenlenmiş, gülü andıran mimarlık süsü.

ZEVZEK

Geveze. Saçma sapan şeylerle uğraşan.

ÇEMİŞGEZEK

Tunceli iline bağlı ilçelerden biri.

DİLBEZEK

Çok konuşan. Tatlı dilli, hoşsohbet.

GENZEK

Genizden konuşan.

ALABEZEK

Leyleğe benzeyen bir göçmen kuş.

ERKEKÖZEK

Arabaların arka bölümlerini ön bölümlere bağlayan demir. (Yukarıkaşıkara Yalvaç Isparta, Bor Niğde).

BELEZEK

Uyku kaçması hali: Çocuk belezek oldu, uyumuyor.

GERZEK

Geri zekâlı.

URĞULHIZEK

Ekin saplarını taşımakta kullanılan büyük kızak.

TÖGEZEK

Kıymalı tatarböreği.

GEBEZEK

Ufak para.

ALTÖZEK

Birçok işgörüler için kentin özeğine bağlı olmakla birlikte, çevresinde yaşayan küçük toplulukların tecimsel, ekinsel, dinlenme ve eğlenmeyle ilgili ve benzerleri gereksinmelerini bir ölçüde karşılayabilen ve kent büyüdükçe sayıları da artan ikincil önemdeki kent özekleri.

  -   -   -  

Anlamında ZEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHMAKLIK

Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık.

APTALLAŞMAK

Zekâsını işletemez olmak, alıklaşmak, ahmaklaşmak.

ÇOKBİLMİŞ

Her şeye aklı eren, zeki, akıllı. Her şeye aklı eren, zeki, akıllı bir biçimde.

AFACAN

Zeki ve yaramaz (çocuk).

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

BEZEN

Bezek, süs.

ANLAYIŞ

Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

BUDALA

Zekâca geri olan (kimse), alık. Ahmak, bön. Bir şeye aşırı düşkün.

ANLAYIŞLI

Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki. Hoşgörülü bir biçimde. Hoşgörülü.

BEZELİ

Bezesi olan. Bezeği olan, bezekli.

BEZEKLEME

Bezeklemek işi.

BEZGİ

Süs, bezek.

APTAL

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

BİLGİ

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

BEZEYİCİ

Bezekleme yapan ressam.

ANLAKLI

Zeki.

DEHA

İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik. Dâhi.

BİLİŞSEL

Bilişle ilgili, zekânın işleyişiyle ilgili, kognitif.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

ANLAK

Zekâ.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük