Sonu ZEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "zek" olan, toplam 58 adet kelime bulunmaktadır. Sonu zek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında zek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde zek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ÇEMİŞGEZEK, URĞULHIZEK

9 harfli kelimeler

ERKEKÖZEK, GANCIÖZEK

8 harfli kelimeler

ALABEZEK, DİLBEZEK, GÜLBEZEK

7 harfli kelimeler

ALTÖZEK, BELEZEK, DEMEZEK, GEBEZEK, TÖGEZEK

6 harfli kelimeler

GENZEK, GERZEK, ZEVZEK, ABEZEK, BEZZEK, EMEZEK, EMİZEK, FERZEK, KEVZEK, KEZZEK, KÖMZEK, ÖNEZEK, TEZZEK, TÖMZEK, TÖNZEK, ZERZEK

5 harfli kelimeler

BEZEK, DİZEK, SÜZEK, TEZEK, CİZEK, ÇEZEK, ÇİZEK, ÇÖZEK, EMZEK, GEZEK, GÖZEK, HEZEK, HIZEK, HİZEK, HÖZEK, KEZEK, MEZEK, MİZEK, NİZEK, ÖMZEK, ÖRZEK, ÖZZEK, PEZEK, SEZEK, VEZEK, YEZEK, YÜZEK

4 harfli kelimeler

ÖZEK, OZEK

3 harfli kelimeler

ZEK

Bazı kelimelerin anlamları

ZEK

Tarlada ekin, fide, fidanlar arasında yetişen zararlı ot. Nemli.

ERKEKÖZEK

Arabaların arka bölümlerini ön bölümlere bağlayan demir. (Yukarıkaşıkara Yalvaç Isparta, Bor Niğde).

DİLBEZEK

Çok konuşan. Tatlı dilli, hoşsohbet.

ALABEZEK

Leyleğe benzeyen bir göçmen kuş.

GANCIÖZEK

At arabalarının ön ve arka kısımlarını birbirine bağlayan uzun yassı demir çubuk. (Eskil Aksaray Niğde).

URĞULHIZEK

Ekin saplarını taşımakta kullanılan büyük kızak.

ÇEMİŞGEZEK

Tunceli iline bağlı ilçelerden biri.

GÜLBEZEK

(Süsleme) İslam ve gotik yapılarında çember biçiminde düzenlenmiş, gülü andıran mimarlık süsü.

GENZEK

Genizden konuşan.

BELEZEK

Uyku kaçması hali: Çocuk belezek oldu, uyumuyor.

DEMEZEK

Burun kemiğinin altı, koku alan sarı zarı.

GEBEZEK

Ufak para.

ZEVZEK

Geveze. Saçma sapan şeylerle uğraşan.

GERZEK

Geri zekâlı.

TÖGEZEK

Kıymalı tatarböreği.

ALTÖZEK

Birçok işgörüler için kentin özeğine bağlı olmakla birlikte, çevresinde yaşayan küçük toplulukların tecimsel, ekinsel, dinlenme ve eğlenmeyle ilgili ve benzerleri gereksinmelerini bir ölçüde karşılayabilen ve kent büyüdükçe sayıları da artan ikincil önemdeki kent özekleri.

  -   -   -  

Anlamında ZEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANLAK

Zekâ.

BUDALA

Zekâca geri olan (kimse), alık. Ahmak, bön. Bir şeye aşırı düşkün.

ANLAKLI

Zeki.

BİLİŞSEL

Bilişle ilgili, zekânın işleyişiyle ilgili, kognitif.

BEZEYİCİ

Bezekleme yapan ressam.

APTAL

Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü.

AHMAKLIK

Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık.

BEZELİ

Bezesi olan. Bezeği olan, bezekli.

APTALLAŞMAK

Zekâsını işletemez olmak, alıklaşmak, ahmaklaşmak.

ANLAYIŞLI

Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki. Hoşgörülü bir biçimde. Hoşgörülü.

ANLAYIŞ

Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

CİN

Dinî inanışa göre duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan yaratık. Masallarda göze görünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de yapabilen yaratık. Akıllı, zeki, uyanık kimse. Buğday, arpa, yulaf vb.nden elde edilen ve ardıçla kokulandırılan bir alkollü içki türü, ardıç rakısı. Pamuklu, kalın kumaştan giysi veya pantolon.

BEZEKLEME

Bezeklemek işi.

BİLGİ

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.

BEZGİ

Süs, bezek.

ÇOKBİLMİŞ

Her şeye aklı eren, zeki, akıllı. Her şeye aklı eren, zeki, akıllı bir biçimde.

DEHA

İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik. Dâhi.

AFACAN

Zeki ve yaramaz (çocuk).

BEZEN

Bezek, süs.

BASMA

Basmak işi. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Gübre, tezek. Basılmış, matbu. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Bu kumaştan yapılan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük