Sonu NE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ne" olan, toplam 1090 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ne ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ne olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ne olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

MERHAMETSİZCESİNE

16 harfli kelimeler

TERBİYESİZCESİNE, TUTTURABİLDİĞİNE

15 harfli kelimeler

TECAHÜLÜARİFANE

14 harfli kelimeler

DERBEDERCESİNE, KURUMLUPERVANE

13 harfli kelimeler

DERİNLEMESİNE, EDEPSİZCESİNE, GÜNÜBİRLİĞİNE, ÇARESİZCESİNE, EYLEMESEYDİNE, GÜNİBİRLİGİNE, İLGİSİZCESİNE, İZLENCELERİNE

12 harfli kelimeler

ALABİLDİĞİNE, AMELİYATHANE, FOTOĞRAFHANE, KONSOLOSHANE, MARANGOZHANE, MİNNETTARANE, MUVAKKİTHANE, MÜCELLİTHANE, MÜHENDİSHANE, MÜRETTİPHANE, PEYGAMBERANE, PİSKOPOSHANE, SIRMAKEŞHANE, TAHAFFUZHANE, TENEFFÜSHANE, ABASSÖĞODENE, EFENDİCESİNE, GÜNEYKESTANE, HÜRMETKARANE, KÜÇÜKMUHSİNE, NANKÖRCESİNE, SERSEMCESİNE, SESSİZCESİNE, TEMBELCESİNE, TEPELEMECENE, TEPELEMESİNE

11 harfli kelimeler

BİTİRİMHANE, BULAŞIKHANE, CANSİPARANE, CİHANGİRANE, ÇAMAŞIRHANE, ÇENGÜÇEGANE, DERİNLİĞİNE, DİKLEMESİNE, ENAYİCESİNE, HUMBARAHANE, KALAVRAHANE, KİREMİTHANE, KULUÇKAHANE, KUMBARAHANE, LAUBALİYANE, MEVLEVİHANE, MİSAFİRHANE, MUAYENEHANE, MUZAFFERANE, NEKAHETHANE, NEZARETHANE, PEHLİVANANE, SEFARETHANE, TASFİYEHANE, TELGRAFHANE, TİCARETHANE, ACEMİCESİNE, ASKERCESİNE, BİLİGRAFİNE, CAHİLCESİNE, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ABDESTHANE, CAMBAZHANE, DEFTERHANE, DELİCESİNE, DOKUMAHANE, ENSTANTANE, GÜDERİHANE, HALVETHANE, İBADETHANE, İMALATHANE, İMARETHANE, KIRAATHANE, MAHPUSHANE, MANTARHANE, MEHTERHANE, MİSKİNHANE, NAKKARHANE, PATRİKHANE, PEYNİRHANE, SAADETHANE, SERMESTANE, SİTTİNSENE, TEMBELHANE, TEPHİRHANE, TERKİPHANE, TEŞRİHHANE, TEVKİFHANE, VAFTİZHANE, YOĞURTHANE, DEVLETHANE, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BALIKHANE, BARUTHANE, BASMAHANE, BATAKHANE, BEKARHANE, BENDEHANE, BIÇKIHANE, BÖCEKHANE, BÖYLECENE, BÖYLESİNE, ÇALGIHANE, ÇEKİÇHANE, ÇELİKHANE, ÇİFTEHANE, DERVİŞANE, DİKİMHANE, DİSİPLİNE, DİVANHANE, DOĞUMHANE, DÖKÜMHANE, FAKİRHANE, FETVAHANE, FİŞEKHANE, GUSÜLHANE, GÜMÜŞHANE, HADDEHANE, HAHAMHANE, HANIMANNE, HAPİSHANE, HAYALHANE, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ABANDONE, ANNEANNE, BABAANNE, BESİHANE, BİRAHANE, BOYAHANE, BOZAHANE, CAHİLANE, CANİYANE, CESURANE, CİCİANNE, ÇİLEHANE, DARPHANE, DERSHANE, FAKİRANE, FATİHANE, GAFİLANE, HADİSENE, HAKİMANE, HALİSANE, İBLİSANE, İNEKHANE, İPEKHANE, KAPİTONE, KARAİĞNE, KOORDİNE, MAHİRANE, MASUMANE, MESUDANE, MUVAZENE, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ADİLANE, AKİLANE, AMİRANE, AMİYANE, ARİFANE, BALHANE, BERHANE, BEYYİNE, BUZHANE, CEPHANE, ÇALÇENE, ÇAYHANE, ÇİNGENE, DOSTANE, EDİBANE, EFEMİNE, ELİMİNE, ENTERNE, FERHANE, FERMENE, FETTANE, GAZHANE, HAMİNNE, HASTANE, İSTİANE, İYİCENE, KALHANE, KERHANE, KESTANE, KOMBİNE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AKSİNE, AŞHANE, BAHANE, BEÇENE, ÇEDENE, DEFİNE, DETONE, DİKİNE, DİVANE, DÜZİNE, ECZANE, EDİRNE, EFSANE, ERGENE, FASONE, GÖZENE, HAZİNE, İŞKİNE, JAPONE, KABİNE, KARİNE, KEMANE, KESENE, KUŞANE, KUZİNE, MAKİNE, MATİNE, MESANE, MEYANE, NİŞANE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ABONE, ANANE, DEFNE, ETENE, EZİNE, FİTNE, HAZNE, KARNE, KEFNE, KÖHNE, KÜŞNE, NESNE, RAHNE, SAHNE, TEKNE, TEŞNE, TURNE, VEZNE, VİŞNE, ZENNE, ABANE, ACENE, AÇİNE, AHANE, AKİNE, AŞANE, AŞENE, AVANE, BİDNE, BİTNE, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AKNE, ANNE, BONE, ÇENE, ÇİNE, DANE, DİNE, DONE, GENE, GİNE, HANE, İANE, İBNE, İĞNE, KENE, MİNE, NANE, NENE, NİNE, ÖZNE, SENE, SİNE, SONE, SÜNE, TANE, YİNE, APNE, AYNE, BİNE, BÖNE, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ANE, ENE, İNE, ONE, ÖNE, UNE

2 harfli kelimeler

NE

Bazı kelimelerin anlamları

NE

Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz. Neon elementinin simgesi. Nasıl. Neden. Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem. Hangi şey. Birçok şey.

EDEPSİZCESİNE

Edepsizce.

DERİNLEMESİNE

Ayrıntılı olarak, derinliğine.

EYLEMESEYDİNE

Yapmasaydın, olmasaydı anlamına.

İLGİSİZCESİNE

İlgisizce.

KURUMLUPERVANE

Vidalayı işlemek için kullanılan pervaneli araç. (Bor Niğde).

GÜNİBİRLİGİNE

Günübirlik; yalnız bir gün için.

TECAHÜLÜARİFANE

Tecahülüarif.

TERBİYESİZCESİNE

Terbiyesizce.

İZLENCELERİNE

Verilerin bilgisayarda istendiği biçimde işlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli girdilerle işletece verilen düzenlenmiş işlem yönergesi.

ÇARESİZCESİNE

Çaresizce.

ALABİLDİĞİNE

Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde. Olanca hızı ile. Aşırı derecede, gereğinden çok, gırla, sıvırya.

MERHAMETSİZCESİNE

Merhametsizce.

TUTTURABİLDİĞİNE

Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak).

DERBEDERCESİNE

Derbederce.

GÜNÜBİRLİĞİNE

Günübirlik.

  -   -   -  

Anlamında NE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABARTICI

Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük