Sonu NE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ne" olan, toplam 1090 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ne ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ne olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ne olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

MERHAMETSİZCESİNE

16 harfli kelimeler

TERBİYESİZCESİNE, TUTTURABİLDİĞİNE

15 harfli kelimeler

TECAHÜLÜARİFANE

14 harfli kelimeler

DERBEDERCESİNE, KURUMLUPERVANE

13 harfli kelimeler

DERİNLEMESİNE, EDEPSİZCESİNE, GÜNÜBİRLİĞİNE, ÇARESİZCESİNE, EYLEMESEYDİNE, GÜNİBİRLİGİNE, İLGİSİZCESİNE, İZLENCELERİNE

12 harfli kelimeler

ALABİLDİĞİNE, AMELİYATHANE, FOTOĞRAFHANE, KONSOLOSHANE, MARANGOZHANE, MİNNETTARANE, MUVAKKİTHANE, MÜCELLİTHANE, MÜHENDİSHANE, MÜRETTİPHANE, PEYGAMBERANE, PİSKOPOSHANE, SIRMAKEŞHANE, TAHAFFUZHANE, TENEFFÜSHANE, ABASSÖĞODENE, EFENDİCESİNE, GÜNEYKESTANE, HÜRMETKARANE, KÜÇÜKMUHSİNE, NANKÖRCESİNE, SERSEMCESİNE, SESSİZCESİNE, TEMBELCESİNE, TEPELEMECENE, TEPELEMESİNE

11 harfli kelimeler

BİTİRİMHANE, BULAŞIKHANE, CANSİPARANE, CİHANGİRANE, ÇAMAŞIRHANE, ÇENGÜÇEGANE, DERİNLİĞİNE, DİKLEMESİNE, ENAYİCESİNE, HUMBARAHANE, KALAVRAHANE, KİREMİTHANE, KULUÇKAHANE, KUMBARAHANE, LAUBALİYANE, MEVLEVİHANE, MİSAFİRHANE, MUAYENEHANE, MUZAFFERANE, NEKAHETHANE, NEZARETHANE, PEHLİVANANE, SEFARETHANE, TASFİYEHANE, TELGRAFHANE, TİCARETHANE, ACEMİCESİNE, ASKERCESİNE, BİLİGRAFİNE, CAHİLCESİNE, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ABDESTHANE, CAMBAZHANE, DEFTERHANE, DELİCESİNE, DOKUMAHANE, ENSTANTANE, GÜDERİHANE, HALVETHANE, İBADETHANE, İMALATHANE, İMARETHANE, KIRAATHANE, MAHPUSHANE, MANTARHANE, MEHTERHANE, MİSKİNHANE, NAKKARHANE, PATRİKHANE, PEYNİRHANE, SAADETHANE, SERMESTANE, SİTTİNSENE, TEMBELHANE, TEPHİRHANE, TERKİPHANE, TEŞRİHHANE, TEVKİFHANE, VAFTİZHANE, YOĞURTHANE, DEVLETHANE, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BALIKHANE, BARUTHANE, BASMAHANE, BATAKHANE, BEKARHANE, BENDEHANE, BIÇKIHANE, BÖCEKHANE, BÖYLECENE, BÖYLESİNE, ÇALGIHANE, ÇEKİÇHANE, ÇELİKHANE, ÇİFTEHANE, DERVİŞANE, DİKİMHANE, DİSİPLİNE, DİVANHANE, DOĞUMHANE, DÖKÜMHANE, FAKİRHANE, FETVAHANE, FİŞEKHANE, GUSÜLHANE, GÜMÜŞHANE, HADDEHANE, HAHAMHANE, HANIMANNE, HAPİSHANE, HAYALHANE, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ABANDONE, ANNEANNE, BABAANNE, BESİHANE, BİRAHANE, BOYAHANE, BOZAHANE, CAHİLANE, CANİYANE, CESURANE, CİCİANNE, ÇİLEHANE, DARPHANE, DERSHANE, FAKİRANE, FATİHANE, GAFİLANE, HADİSENE, HAKİMANE, HALİSANE, İBLİSANE, İNEKHANE, İPEKHANE, KAPİTONE, KARAİĞNE, KOORDİNE, MAHİRANE, MASUMANE, MESUDANE, MUVAZENE, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ADİLANE, AKİLANE, AMİRANE, AMİYANE, ARİFANE, BALHANE, BERHANE, BEYYİNE, BUZHANE, CEPHANE, ÇALÇENE, ÇAYHANE, ÇİNGENE, DOSTANE, EDİBANE, EFEMİNE, ELİMİNE, ENTERNE, FERHANE, FERMENE, FETTANE, GAZHANE, HAMİNNE, HASTANE, İSTİANE, İYİCENE, KALHANE, KERHANE, KESTANE, KOMBİNE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AKSİNE, AŞHANE, BAHANE, BEÇENE, ÇEDENE, DEFİNE, DETONE, DİKİNE, DİVANE, DÜZİNE, ECZANE, EDİRNE, EFSANE, ERGENE, FASONE, GÖZENE, HAZİNE, İŞKİNE, JAPONE, KABİNE, KARİNE, KEMANE, KESENE, KUŞANE, KUZİNE, MAKİNE, MATİNE, MESANE, MEYANE, NİŞANE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ABONE, ANANE, DEFNE, ETENE, EZİNE, FİTNE, HAZNE, KARNE, KEFNE, KÖHNE, KÜŞNE, NESNE, RAHNE, SAHNE, TEKNE, TEŞNE, TURNE, VEZNE, VİŞNE, ZENNE, ABANE, ACENE, AÇİNE, AHANE, AKİNE, AŞANE, AŞENE, AVANE, BİDNE, BİTNE, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AKNE, ANNE, BONE, ÇENE, ÇİNE, DANE, DİNE, DONE, GENE, GİNE, HANE, İANE, İBNE, İĞNE, KENE, MİNE, NANE, NENE, NİNE, ÖZNE, SENE, SİNE, SONE, SÜNE, TANE, YİNE, APNE, AYNE, BİNE, BÖNE, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ANE, ENE, İNE, ONE, ÖNE, UNE

2 harfli kelimeler

NE

Bazı kelimelerin anlamları

NE

Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu. Hangi. Şaşma veya abartı bildiren bir söz. Her şey. "Sana ne, bana ne" gibi sorularda "ne ilgisi var" anlamına gelen bir söz. Neon elementinin simgesi. Nasıl. Neden. Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem. Hangi şey. Birçok şey.

DERBEDERCESİNE

Derbederce.

TUTTURABİLDİĞİNE

Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak).

MERHAMETSİZCESİNE

Merhametsizce.

EYLEMESEYDİNE

Yapmasaydın, olmasaydı anlamına.

ALABİLDİĞİNE

Sınırsız, uçsuz bucaksız bir biçimde. Olanca hızı ile. Aşırı derecede, gereğinden çok, gırla, sıvırya.

İLGİSİZCESİNE

İlgisizce.

GÜNÜBİRLİĞİNE

Günübirlik.

TECAHÜLÜARİFANE

Tecahülüarif.

DERİNLEMESİNE

Ayrıntılı olarak, derinliğine.

KURUMLUPERVANE

Vidalayı işlemek için kullanılan pervaneli araç. (Bor Niğde).

İZLENCELERİNE

Verilerin bilgisayarda istendiği biçimde işlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli girdilerle işletece verilen düzenlenmiş işlem yönergesi.

GÜNİBİRLİGİNE

Günübirlik; yalnız bir gün için.

ÇARESİZCESİNE

Çaresizce.

EDEPSİZCESİNE

Edepsizce.

TERBİYESİZCESİNE

Terbiyesizce.

  -   -   -  

Anlamında NE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABARTICI

Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.