Sonu NO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "no" olan, toplam 57 adet kelime bulunmaktadır. Sonu no ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında no olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde no olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

MEZZOSOPRANO

10 harfli kelimeler

FRİTELLİNO, FORTEPİANO, STEREOKİNO

9 harfli kelimeler

MEZZETİNO, PASKUYİNO, PEDROLİNO, GRAÇİYANO, ANDANTİNO, FRİTELİNO

8 harfli kelimeler

KAPUÇİNO, SELENİNO, KAPİTANO, ONNAMONO

7 harfli kelimeler

SKAPİNO, GALVANO, BOLZANO, SOPRANO, NÖTRİNO

6 harfli kelimeler

KOFANO, BORANO, LADİNO, PİYANO, ORDİNO, SELENO, KİMONO, ŞİMENO, GAZİNO, HACANO, DOMİNO

5 harfli kelimeler

İMİNO, DAİNO, KSENO, TOHNO, ZEYNO, HİNNO, GUANO, BOYNO, KORNO, PORNO, STENO, TURNO

4 harfli kelimeler

BONO, FİNO, KANO, MANO, PANO, ŞANO, NANO, MONO, MİNO, BİNO, CİNO, KİNO, DONO

3 harfli kelimeler

ANO

2 harfli kelimeler

NO

Bazı kelimelerin anlamları

NO

(Japonca) Din âyinlerinden çıkma bir çeşit danslı ve lirik Japon dramı. Nobelyum elementinin simgesi. Nitrik oksit.

SKAPİNO

Commedia dell'Arte türünün uşak tiplerinden biri; bol dökülüşlü giysisi, sivri uçlu bir kaması vardır. İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda uşak tipi. Bol, dökümlü bir giysisi, sivri uçlu bir kaması vardır. Kötü huyludur.

SELENİNO

(HO)OSe- kökünü belirten bir ön ek.

PASKUYİNO

Commedia dell'Arte türünün ikincil uşak tiplerinden biriyken sonradan Orta Avrupa tiplerinden biri olmuştur.

FRİTELLİNO

Commedia dell'arte'nin uşak tiplerinden biri.

PEDROLİNO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda acımasız bir uşak tipi. Fransa'daki özdeşi Piyero'dur.

FORTEPİANO

Önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde (çalınmak).

FRİTELİNO

Commedia dell'arte türünde uşak tiplerinden biri.

MEZZOSOPRANO

Soprano ile kontralto arasında kadın sesi. Sesi böyle olan sanatçı.

STEREOKİNO

1940'ta SSCB'de S.P. Ivanov'un geliştirdiği ve görüntülüğün önüne yerleştirilen bir tel kafesin, iki ayrı göstericinin yansıttığı iki resmi sağ ve sol göz için ayırması temeline dayanan gözlüksüz üçboyutlu işlemi.

ONNAMONO

Japon tiyatrosunda kadın maskelerine verilen ad. "No" Tiyatrosu'nda kadın maskesine verilen ad.

MEZZETİNO

Giysisi kırmızı olan, Commedia dell'arte türünün uşak tiplerinden biri. Commedia deli'arte türünde giysisi kırmızı beyaz kurdelelerle süslü uşak tipi.

ANDANTİNO

Andanteden daha canlı, daha hızlı bir biçimde (çalınmak).

KAPUÇİNO

Kremalı, sütlü İtalyan kahvesi.

KAPİTANO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda, gülünç derecede böbürlenen, kendim öven, geniş bir düş dünyası olan, korkak ve silik tip.

GRAÇİYANO

Commedia dell'Arte türünün yaşlı erkek tiplerinden biri. - Dottore tipleri arasındadır. Bolonyalı, şarlatan bir hukuk doktorudur. Çok konuşur. Konuşmasıyla karşısındakini kandırır, ama çok geçmeden hileciliği ortaya çıkar. Sık sık aldatır ve atılır. Bazen "doktor" lakabını kullanarak tıp doktorluğu da yapar. Kırmızı yanaklı, şişman, koca burunlu bir adamdır. Kara pelerini, geniş kenarlı şapkası ve kara yarım maskesi vardır.

  -   -   -  

Anlamında NO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

ANASON

Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan bir bitki (Pimpinella anisum).

AKORTÇU

Piyano, org vb. müzik aletlerini ayarlamayı meslek edinmiş kimse.

AKŞIN

Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan), çapar, albinos.

ALKOL

Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

ADCILIK

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

AKTİNOLOJİK

Aktinoloji ile ilgili.

ABANOZLAŞMA

Abanozlaşmak durumu.

AKUPUNKTUR

Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırılarak yapılmış olan tedavi.

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

ALMANSEVER

Alman yanlısı, Alman dostu, Germanofil.

ANAHTAR

Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı, miftah, dil. Kurgu. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak. Herhangi bir olayda belirleyici olan. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret. Vesile, araç, vasıta.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

AJANDA

Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter, andaç.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ALTYAPI

Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü. Toplumun ekonomik yapısını oluşturan ve insan bilincinden bağımsız olarak biçimlenen üretim ilişkilerinin hepsi, enfrastrüktür, üstyapı karşıtı. Bireyin edindiği bilgi ve deneyim.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

ALTILI

Altı parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden altı tane bulunan. Altılı ganyan. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde altı işareti bulunan kâğıt veya pul. Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşan nazım biçimi.

ALIÇ

Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yetişen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, akdiken (Crataegus monogyna). Bu ağacın mayhoş yemişi.