Sonu FAT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fat" olan, toplam 49 adet kelime bulunmaktadır. Sonu fat ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında fat olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fat olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

KERATOSÜLFAT

11 harfli kelimeler

SÜPERFOSFAT

10 harfli kelimeler

MÜKEYYİFAT, MÜSAKKAFAT, MÜZAHREFAT, ORTOFOSFAT, PİROFOSFAT, TİYOSÜLFAT

9 harfli kelimeler

MÜELLEFAT

8 harfli kelimeler

BİSÜLFAT, TAHRİFAT, TANZİFAT, TEŞRİFAT, TEVKİFAT, TENZİFAT

7 harfli kelimeler

HURUFAT, İLTİFAT, KALAFAT, ŞATAFAT, TELEFAT, GALAFAT, MALAFAT, MARAFAT, MUSAFAT, MÜKAFAT, ŞENAFAT

6 harfli kelimeler

ARAFAT, FOSFAT, SÜLFAT, ALAFAT, HALFAT, KALFAT

5 harfli kelimeler

AHFAT, SIFAT, VEFAT, ALFAT, BEFAT, İRFAT, MEFAT, NAFAT, RİFAT, SUFAT, ŞIFAT, TUFAT, UYFAT, VAFAT

4 harfli kelimeler

AFAT, OFAT

3 harfli kelimeler

FAT

Bazı kelimelerin anlamları

FAT

Fuat. Kekeme. Hırka.

PİROFOSFAT

İnorganik pirofosfat.

MÜZAHREFAT

Süprüntüler, pislikler. Yalanlar, saptırmalar.

KERATOSÜLFAT

Keraton.

SÜPERFOSFAT

Başlıca mono kalsiyum fosfattan Ca (H2PO4)2 oluşan, suda çözünen yapay fosforlu gübre. Apatit ve fosforit gibi fosfat mineralleri üzerine derişik sülfürik asit ilavesi ile elde edilen kalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat karışımı suda çözünen yapay gübre.

TAHRİFAT

Bir şeyin aslını bozma, değiştirme.

TEŞRİFAT

Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü. Kurallara göre davranma.

ORTOFOSFAT

İnorganik fosfat.

MÜKEYYİFAT

Keyif verici, uyuşturucu maddeler.

TANZİFAT

Belediyece yaptırılan temizlik işleri.

TİYOSÜLFAT

Nitrit ve siyanür zehirlenmesinde sülfür verici amaçla kullanılan bileşik.

TENZİFAT

Arapça kökenli tanzifât: belediyenin aldığı bir vergi.

TEVKİFAT

Para konusunda kesintiler. Tutuklamalar.

MÜELLEFAT

Yazılı eserler.

BİSÜLFAT

Hidrojenli sülfatlar.

MÜSAKKAFAT

Üzeri damla örtülmüş olan yapılar.

  -   -   -  

Anlamında FAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEZZAZ

Kumaş alıp satan kimse, manifaturacı.

BEZZAZLIK

Kumaş satma işi, manifaturacılık.

ANA

Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Yavrusu olan dişi hayvan. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz. Velinimet. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.

BEŞİNCİ

Beş sayısının sıra sıfatı, sırada dördüncüden sonra gelen.

ALTMIŞAR

Altmış sıfatının üleştirme sayı sıfatı. Her birine altmış, her defasında altmışı bir arada olan.

ALTIŞAR

Altı sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her defasında altısı bir arada olan, her birine altı.

BINGILDAK

Kafatasının kemikleşmeden önce kemiklerin birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölümü.

ALTMIŞINCI

Altmış sıfatının sıra bildiren biçimi, sırada elli dokuzuncudan sonra gelen.

BEYİN

Kafatasının içinde beyin zarları ile örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, ensefal, dimağ. Muhakeme, usa vurma. Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek düzeyde olan kimse. Akıl, anlayış. Bir şeyi yönetmede önemli görevi olan kimse.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

BEYİNCİK

Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ.

APATİT

Doğada bulunan, içinde flor veya klor olan doğal kalsiyum fosfat.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

ANHİDRİT

Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat.

ALTINCI

Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen. Altın alıp satan kimse.

BEY

Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü. Satma, satış. As. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I). Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir. Eş, koca. Komutan. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz.

BİLAR

Katranlı kıldan yapılmış olan ve kalafat işlerinde kullanılan bir macun türü.

BARİT

Renksiz veya beyaz, sarı, gri renklerde olabilen, sondaz, dolgu vb. alanlarda kullanılan bir mineral, baritin, baryum sülfat Ba(OH)2.

BARYUM

Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element (simgesi Ba).

BEŞER

İnsanoğlu, insan. Beş sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine beş, her defasında beşi bir arada.