Sonu DAM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "dam" olan, toplam 85 adet kelime bulunmaktadır. Sonu dam ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında dam olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde dam olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

ÇAKKALABADAM

11 harfli kelimeler

ASILMIŞADAM, YUKARIÜÇDAM

10 harfli kelimeler

KIRMIZIDAM, KIZILCADAM

9 harfli kelimeler

ARZIENDAM, ALTYORDAM, KIZGINDAM, YALNIZDAM, YANLIZDAM, YUVALIDAM

8 harfli kelimeler

İSTİHDAM, AKMAZDAM, ÇAYIRDAM, DOKUZDAM, GÖKÇEDAM, GÜLENDAM, KIZILDAM, KUVALDAM, ODALIDAM, SICAKDAM, YALINDAM, YAYLADAM, YEŞİLDAM

7 harfli kelimeler

İNHİDAM, MAKADAM, AKÇADAM, AYRIDAM, DEREDAM, GOCADAM, İLKADAM, İSTİDAM, KARADAM, SARIDAM, TEPEDAM, YENİDAM

6 harfli kelimeler

DİPDAM, ISIDAM, SAYDAM, YORDAM, ARADAM, BARDAM, BEDDAM, BEŞDAM, BOZDAM, BUĞDAM, ÇAYDAM, ÇİYDAM, FASDAM, GILDAM, GINDAM, KILDAM, KINDAM, KOLDAM, KURDAM, MANDAM, MOGDAM, ODADAM, SALDAM, TAŞDAM, ULUDAM, YILDAM, YOLDAM, YOZDAM, YURDAM

5 harfli kelimeler

CUDAM, ÇIDAM, ENDAM, İKDAM, MADAM, AHDAM, AKDAM, ASDAM, BODAM, CIDAM, CODAM, CÜDAM, DUDAM, GIDAM, KADAM, SIDAM, ÜÇDAM

4 harfli kelimeler

ADAM, İDAM

3 harfli kelimeler

DAM

Bazı kelimelerin anlamları

DAM

Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılmış olan çoğu kiremit kaplı bölüm. Dansta kavalyenin eşi. Tutukevi. Ahır. İskambil kâğıtlarında kız. Üzeri toprak kaplı ev, küçük ev, köy evi.

ASILMIŞADAM

Salepgillerden, çiçekleri asılmış bir insana benzeyen ve köklerinden salep çıkarılan bir bitki.

KIRMIZIDAM

Adana ilinde, Yumurtalık ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

ÇAYIRDAM

Elâzığ şehri, Başyurt nahiyesine bağlı bir bölge.

KIZILCADAM

Gümüşhane ili, Çayra nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YANLIZDAM

Antalya ilinde, Elmalı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Ordu ili, Kumru ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ÇAKKALABADAM

Olmamış meyve.

KIZGINDAM

Hamam : Yarın kızgındama gidelim.

DOKUZDAM

Van kenti, Narlı bucağına bağlı bir bölge.

YUVALIDAM

Bitlis kenti, Geyikpınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AKMAZDAM

Kars ilinde, Arpaçay ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ALTYORDAM

Bir izlencede gereksenen belli bir işlevi, parametreler aracılığıyla kendisine verilen değişkenlerden yararlanarak, bunlara uygun işlem dizilerini yürüterek gören bir yordam ya da izlence kesimi. Yordamlıkta saklanan bir altyordamı birçok izlence gerektikçe kullanabileceği gibi, bir izlence değişik yerlerde birden çok kez de çağrılabilir. İşlem sırasının denetimi, altyordamda öngörülen işlemler bitirildikten sonra, genel kural olarak altyordamı çağıran komutu izleyen ana izlence komutuna geçer.

İSTİHDAM

Bir görevde, bir işte kullanma.

YALNIZDAM

İzmir ilinde, Göçbeyli nahiyesine bağlı bir bölge.

YUKARIÜÇDAM

Muş kenti, Hasköy belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ARZIENDAM

"Boy göstermek, ortaya çıkmak, görünmek" anlamlarındaki arzıendam etmek, arzıendam eylemek birleşik fiillerinde geçen bir söz.

  -   -   -  

Anlamında DAM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DAM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ADAMSIZLIK

Adamsız olma durumu.

ADAMKÖKÜ

Adamotu.

ADANMAK

Adama işine konu olmak.

ADAKSIZ

Adağı olmayan, adak adamamış olan. Nişanlı olmayan.

AHIR

Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı.

ADAMA

Adamak işi.

ADAP

Töre. Yol yordam.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ADAMSIZ

Adam olmadan. Güvenecek kimsesi olmayan, dayanağı bulunmayan, arkasız. Erkeksiz, kocasız.

AHLAT

Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster). Beden yapısının temelini oluşturan ögeler. Kaba adam, yol iz bilmez kimse. Bitlis iline bağlı ilçelerden biri. Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi. Bir karışım içindeki parçalar, ögeler.

ADATMAK

Adama işini yaptırmak.

ADAMCASINA

Adamca.

ADAMCILLIK

Adamcıl olma durumu.

ADAKLI

Adağı olan, adak adamış olan. Bingöl iline bağlı ilçelerden biri. Nişanlı.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ADAMCA

İnsana yaraşır bir biçimde, adamcasına. İnsan sayısı bakımından.

ADAMOTU

Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).

AĞIZLAŞMAK

İki kan damarı birbiri içine açılmak.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

ADRENALİN

Hekimlikte damarları daraltma, bronşları açma, kanamaları kesme vb. amaçlarla kullanılan, kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük