Sonu ALAV ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "alav" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu alav ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında alav olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde alav olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

5 harfli kelimeler

CALAV, DALAV, TALAV, YALAV

4 harfli kelimeler

ALAV

Bazı kelimelerin anlamları

ALAV

Alev. Hayret bildirir ünlem: Alav, bu nasıl iş?. Alev, ateş.

CALAV

Kılıksız. Tuz.

YALAV

Alev. Alev, ateş.

DALAV

Tahterevalli. Atlıkarınca.

TALAV

Tehlikeli ve öldürücü bir çeşit hastalık.

  -   -   -  

Anlamında ALAV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ALAV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DÜMEN

Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça. Yönetim, idare. Dalavere, hile.

ÇİRKİN

Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Karanlık, dalavereli, şüpheli. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz).

DALGA

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genel olarak rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Gizli iş, dalavere. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici aşk ilişkisi. Saçların kıvrım genişliği. Dalgınlık. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

DÜMENCİ

Gemilerde dümeni kullanan kimse. En tembel. Dalavereci, hileci, düzenbaz.

MAVRACI

Geveze. Palavracı.

HİLE

Birini aldatmak, yanıltmak için yapılmış olan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma.

AFERİST

Dalavereci.

KARGAŞALIK

Kargaşa durumu, alavere.

FİLMCİ

Sinemacı. Dalavereci, oyuncu.

MARTAVALCI

Yalan söyleyen, palavracı.

BALONCU

Balon satan kimse. Palavracı.

GALİ

Alçak ve altı düz gemi. Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfak.

DOLMA

Dolmak işi. Üç sigara kâğıdına bolca sarılmış esrar. Yalan, hile, dalavere. Tavuk, kuzu gibi hayvanların veya biber, domates vb. sebzelerin içine pirinç ve başka şeyler doldurularak pişirilen yemek. Doldurularak yapılan.

DALAVERECİLİK

Dalavereci olma durumu, taklacılık, kolpoculuk.

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

KOLPOCU

Dalavereci.

MAVRA

Gevezelik. Palavra.

ENTRİKA

Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile, dek (II).

MARTAVAL

Yalan, uydurma söz, palavra.

KOLPO

Bilardo oyununda vuruş. Dalavere.