Sonu ALAZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "alaz" olan, toplam 25 adet kelime bulunmaktadır. Sonu alaz ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında alaz olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde alaz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

CARİSPALAZ

9 harfli kelimeler

İNCEDALAZ

8 harfli kelimeler

CAMBALAZ, CANGALAZ, CONGALAZ, CONKALAZ, ÇANGALAZ, ESATALAZ, KÖRTALAZ, ŞANDALAZ, TİNCALAZ

7 harfli kelimeler

KATALAZ, OKYALAZ

5 harfli kelimeler

MALAZ, PALAZ, TALAZ, YALAZ, CALAZ, DALAZ, FALAZ, GALAZ, HALAZ, KALAZ, ŞALAZ

4 harfli kelimeler

ALAZ

Bazı kelimelerin anlamları

ALAZ

Alev, yalaz.

CONKALAZ

Cadı.

ŞANDALAZ

Ün.

ESATALAZ

Bir tür antioksidan.

CONGALAZ

Salyangoz. Hortlak. İhtiyar kadın. Bunak kadın. Cadı. Ufak tefek, çok açık - göz olan çocuk.

KATALAZ

Hidrojen peroksiti suya ve oksijen molekülüne parçalayan ve oksijen alıcısı gerektirmeyen bir enzim. Hidrojen peroksidi parçalayan hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, mol kütlesi 225000-250000 g aralığında olan, pH=7 de ciğer ve bakterilerden saflaştırılan, haemartin içeren, toksik peroksiti oksijene dönüştürerek, toksik peroksitlerin birikimini önleyen enzim. Hidrojen peroksidin su ve oksijene ayrılmasını sağlayan enzim. Hidrojen peroksidi oksijen ve suya ayrıştıran, hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunan enzim.

OKYALAZ

Hareketli ve hararetli kimse.

TİNCALAZ

Çok küçük.

CAMBALAZ

Ağustos böceği.

KÖRTALAZ

Hava çevirisi, hortum.

İNCEDALAZ

İnceye yakın: İncedalaz bir boyu var.

ÇANGALAZ

Yaramaz.

CANGALAZ

Salyangoz. Zayıf, cılız.

MALAZ

Sulak yer. Sürülmemiş, ot bürümüş toprak. Su altında kalan, su basmış tarla.

CARİSPALAZ

Arsız, terbiyesiz.

PALAZ

Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu.

  -   -   -  

Anlamında ALAZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ALAZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALCALİGENES

Çoğunlukla toprak, su, gübre ve omurgalıların bağırsak florasında bulunan, Gram negatif, mutlak aerob oksidaz ve katalaz pozitif, hareketli kokobasil veya çubuk biçimindeki bakteri cinsi.

AEROMONAS

Gram negatif, çubuk biçiminde, genellikle hareketli, katalaz test pozitif, karbonhidratları fakültatif olarak parçalayan, gaz üretebilen bakteri cinsi. Gram negatif, isteğe bağlı anaerobik ve fermentatif, oksidaz ve katalaz pozitif, çubuk veya kokobasil biçiminde bakteri cinsi.

PALAZLANMA

Palazlanmak işi.

YALAZLAMA

Yalazlamak işi.

ALYAR

Muş şehrinde, Malazgirt ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ARADERE

Muş ili, Malazgirt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

PALAZLAŞMA

Palazlaşmak işi.

ALAZLAMA

Alazlamak işi. Vücutta kızıllık veya kızıl lekeler belirmesi durumu.

AYNALIHOCA

Muş ili, Malazgirt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ALEV

Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule. Kıvılcım. Aşk ateşi. Sıcaklık. Mızrak uçlarına takılan küçük bayrak, flama.

ACETOBACTER

Gram negatif kimi zaman Gram değişken, mutlak aerob, katalaz pozitif, oksidaz negatif, hareketli veya hareketsiz, elipsoidal, düz veya hafif kıvrık, çubuk biçiminde bir bakteri cinsi.

BADİK

Ördek. Palaz. Kısa boylu.

TALAZLANMA

Talazlanmak işi.

BACİLLUS

Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi. Spor oluşturan gram-pozitif, aerobik, çomak biçiminde ince uzun bir bakteri cinsi. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü hareketli, endospor oluşturan, aerobik veya isteğe bağlı anaerobik, oksidaz pozitif veya negatif, çoğu türü katalaz pozitif olan, çubuk biçiminde, türleri toprak, su ve çeşitli gıdalarda yaygın olarak bulunan bakteri cinsi.

ALAZLANMAK

Alazlama işine konu olmak. İnsan derisinin üstünde kızıllık veya kızıl lekeler belirmek.

ALAZLANMA

Alazlanmak işi.

ACHROMOBACTER

Gram negatif, çubuk biçiminde, aerobik, katalaz test pozitif, oksidaz test negatif, pigmentsiz bir bakteri grubu.

PALAZLAMA

Palazlamak işi.

DİFTERİ

Kuşpalazı.

YALAZLANMA

Yalazlanmak işi.