Sonu PLAJ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "plaj" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu plaj ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında plaj olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde plaj olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PLAJ

Kumsal.

  -   -   -  

Anlamında PLAJ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PLAJ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİYABAZ

Feldspatlardan bir plajiyoklaz ile ojitten oluşmuş yeşil renkli bir kütle.

DİORİT

Derinlik kayacı. (Kayaç yapıcı mineralleri plajioklas -andezin-, piroksen, ambifol ve biotit. Derinlik kayaçlarının yansız üyelerindendir; asitli üyelerle granodiorit, kimi üyelerle dioritgrabro geçiş kayaçları verir. Kuarslı olanlarına kuarslı diorit denmektedir.).

CANKURTARAN

Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans. Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse.

DİYORİT

Özellikle plajiyoklazdan oluşan, saydam, üstü tanecikli derinlik kayacı.

KUMSAL

Kumu olan yer. Denize, göle vb. yerlere girilebilen genellikle kumluk alan, deniz hamamı, kumbaşı, plaj. Kumlu.

ŞEMSİYE

Bir sapın üzerinde esnek tellere gerilmiş, açılıp kapanabilen, yağmur ve güneşten korunmak için kullanılan, su geçirmez kumaştan yapılmış taşınabilir eşya, güncek. Genellikle plajlarda, bahçelerde kullanılan büyük güneşlik. Aynı noktadan çıkan eşit uzunluktaki sapçıkların ucunda bulunan çiçek topluluğu.

LAMPROFİR

Koyu renkli damar kayaçları grubu. (Çoğunlukla ortoklas ve amfibolden bileşik: Fogesit Çoğunlukla plajioklas ve amfibolden bileşik : Spessartit Çoğunlukla plajioklas ve biotitten bileşik : Kersantit Çoğunlukla ortoklas ve biotitten bileşik : Minet.).

KABİN

Küçük, özel bölme. Plajda soyunma yeri. Uçakta yolcuların oturduğu bölüm. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerinde küçük bölme.

LABRADOR

Labrador kıyılarında parlak bir türüne rastlanan, feldspatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve sodyum silikatı.

MERMERLİ

Mermeri olan. Antalya'da plajı ve restaurantları ile ünlü olan turistik bir bölge.

SPİLİT

Başlangıçta bol kalsiyumlu olan (bazik) plajioklasların sodyum kimyasal başkalaşım sonucu albitleşmesi ile oluşmuş, gri yeşil renkli püskürük kayacı. (Genellikle sık bir doku gösterir ve çok ince tanelidir.).

FELDSPATLAR

En önemli mineral grubu. (Başlıca üç bölüme ayrılırlar: 1 . Potasyumlu feldspatlar. ortoklas: K (Al Si3O8); özdeş bileşiminde monoklinal sanidin, adular ile triklinal mikroklin bu gruptandır. Sodyumlu feldspatlar, albit: Na (Al Si2O8); triklinal. Kalsiyumlu feldspat, anortit: Ca (Al2 Si2O8); triklinal. bu üç grubun hiç bir üyesi katkısız olmayıp kendi aralarında karışım kristaller oluştururlar. Karışımda en çok albit ve anortit vardır ve bu sıraya plajioklas adı verilir, albit-anortit oranına göre oligoklas, andezin, labrador-bitovnit türlerine ayrılırlar. hepsinde metalik olmayan parıltı, çizgi ak; sertlik yaklaşık olarak 6, yoğunluk yaklaşık olarak 2.5'tir. Çoğu triklinal, birkaçı monoklinaldir.).

KABANA

Genellikle otelin ana binasının dışında, plaj veya havuz kıyısında bir oda.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük