Sonu EM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "em" olan, toplam 573 adet kelime bulunmaktadır. Sonu em ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında em olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde em olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KIYASIMUKASSEM, TEKHANELİKALEM

12 harfli kelimeler

BUHURUMERYEM, HACIMUHARREM, KOZDEREGÜVEM

11 harfli kelimeler

CEFFELKALEM, DEVERANIDEM, AŞIRIBELLEM, AŞIRIDÜZLEM, CERCEHENNEM, PROTOKSİLEM

10 harfli kelimeler

HALİSÜDDEM, SABİTKADEM, SARIÇİĞDEM, İBRETİALEM, ANJİYOÖDEM, ANTEMORTEM, ÇELİKKALEM, DAMAKLIGEM, FOTOSİSTEM, GERİBESLEM, KARACÜCCEM, KARBEPENEM, KESİKKEREM, KÖMÜRKALEM, POSTMORTEM, YARIDÜZLEM

9 harfli kelimeler

ÇALAKALEM, DEVRİALEM, KRİZANTEM, MÜSTAHDEM, MÜSTAHKEM, LALÜEBKEM, ABEMDEDEM, BEZMİALEM, BÖĞÜRTLEM, BÖRTLİYEM, DİLTİAZEM, DUDUBİKEM, EBEZEMZEM, EBİZEMZEM, EKOSİSTEM, ERDİBİKEM, GARAGALEM, HACIKADEM, HARCIALEM, KARAKALEM, KIRKKALEM, MEROPENEM, MÜSDEHDEM, ÖNYİNELEM, PAPİLÖDEM, SEDİREZEM, ZERGERDEM

8 harfli kelimeler

AYİNİCEM, BAŞHAKEM, CEHENNEM, DEMBEDEM, EPİKEREM, MERİSTEM, MUHARREM, MUHTEREM, MUHTEŞEM, MUKADDEM, MUKASSEM, MÜCESSEM, MÜRTESEM, MÜSELLEM, MÜTERCEM, NAMAHREM, ÖRNEKLEM, SAĞİSTEM, YÖNEYLEM, PATAKREM, AKÇİĞDEM, ALAHELEM, AZTRONEM, BAĞILNEM, BİREYCEM, CEHENDEM, CİHENDEM, ÇİZEYLEM, DİSPİREM, EGZANTEM, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AMFİZEM, DENKLEM, EKSTREM, ENTİMEM, İMGELEM, LACEREM, PROBLEM, AKSONEM, AMPİYEM, BARILEM, BATUCEM, BİDENEM, BİRECEM, BİTÜREM, BİZEĞEM, BÜTÜREM, CİRTLEM, ÇİYELEM, DELECEM, DELİSEM, DEPEREM, EBREHEM, ELDİREM, ELGALEM, ELGANEM, ELKALEM, ELKANEM, ELLAHEM, ELLALEM, ELLEĞEM, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AMBLEM, BELLEM, ÇİĞDEM, ÇİĞNEM, DEPREM, DERLEM, DİRHEM, DİZYEM, DÜZLEM, GÖRKEM, GÖZLEM, GÜNDEM, İKİLEM, KAKNEM, MAHREM, MELTEM, MERHEM, MORFEM, MUHKEM, MÜBREM, MÜLHEM, MÜPHEM, PERÇEM, SEKLEM, SERSEM, SESLEM, SİSTEM, SÖYLEM, ŞEBNEM, TANDEM, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ALLEM, BADEM, BAREM, BİÇEM, BOHEM, ÇEKEM, DİZEM, DÖNEM, DÖŞEM, DÜZEM, EKLEM, ELZEM, ENLEM, ERDEM, EŞLEM, EYLEM, FONEM, GİZEM, GÖĞEM, GÖVEM, HAKEM, HAREM, HİKEM, İÇLEM, İSTEM, İŞLEM, İZLEM, KADEM, KALEM, KASEM, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ACEM, ADEM, ALEM, EHEM, ELEM, KREM, ÖDEM, ÖNEM, ÜREM, AFEM, ANEM, AYEM, AZEM, BLEM, EBEM, ECEM, EREM, ESEM, ETEM, EYEM, GEEM, İCEM, İDEM, İREM, İYEM, İZEM, ÖLEM, ÖSEM, ÜÇEM, ÜŞEM

3 harfli kelimeler

CEM, DEM, GEM, HEM, KEM, NEM, SEM, TEM, YEM, ZEM, BEM, ÇEM, LEM, REM, ŞEM

2 harfli kelimeler

EM

Bazı kelimelerin anlamları

EM

İlaç, merhem.

PROTOKSİLEM

Vasküler farklılaşmanın başlangıcında ortaya çıkan, bitkinin vasküler sisteminde öz yapısal bir yer oluşturan doku.

HACIMUHARREM

Kastamonu kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

AŞIRIDÜZLEM

Bir doğrusal uzayın eşboyutu 1 olan altuzayı.

KOZDEREGÜVEM

Balıkesir şehri, Konakpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SABİTKADEM

Süreklilik gösteren. Sözüne sadık, sözünü tutan ve yerine getiren.

AŞIRIBELLEM

Belleme yetisinin olağanüstü biçimde gelişmiş olması. Unutulmuş anıların canlandırılması ve hiç etki yapmadığı sanılan izlenimlerin gereksiz olarak anımsanması biçiminde kendini gösteren bir ruh hastalığı.

İBRETİALEM

Başkalarına örnek olan şey.

DEVERANIDEM

Kan dolaşımı.

TEKHANELİKALEM

Çinicilikte kullanılan bir çeşit motif.

BUHURUMERYEM

Tavşankulağı.

KIYASIMUKASSEM

İkilem.

HALİSÜDDEM

Katışıksız, safkan.

SARIÇİĞDEM

Çiçekleri sarı renkli çiğdem.

CEFFELKALEM

Düşünüp taşınmadan, bir çırpıda.

CERCEHENNEM

Zoraki, isteksizce.

  -   -   -  

Anlamında EM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ABASIZ

Aba giymemiş olan.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ACİL

Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ACIKMAK

Yemek yeme gereksinimi duymak.

ACEMİLİK

Acemi olma durumu, toyluk. Acemice davranış, toyluk.

ACEMLEŞTİRMEK

Acemleşme işini yaptırmak.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ACEMLEŞTİRME

Acemleştirmek işi.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ACEMİCE

Toyca, beceriksizce, acemicesine.

ACEMİLEŞME

Acemileşmek durumu.

ACEMİ

Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. Saraya yeni alınmış cariye. İşinde, mesleğinde yeni olan, toy. Bir yere, bir şeye yabancı olan.

ACİBE

Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey.

ACEMLEŞME

Acemleşmek durumu.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük