Sonu DİL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "dil" olan, toplam 83 adet kelime bulunmaktadır. Sonu dil ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında dil olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde dil olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

NEOARSİKODİL

10 harfli kelimeler

MÜTEBEDDİL, KATİBİADİL, MİBEFRADİL, MİNOKSİDİL, SARIKANDİL, YEDİKANDİL

9 harfli kelimeler

TİRHANDİL, AHMETADİL, ÇALKANDİL, ESKİBEDİL, FUTKANDİL, GÖKKANDİL, KOSTANDİL, KÖRKANDİL, PİRİBEDİL

8 harfli kelimeler

DERYADİL, İSKANDİL, KROKODİL, KERENDİL, KIZILDİL, NAKŞIDİL, ÖKSÜZDİL, ŞEVKİDİL

7 harfli kelimeler

EHLİDİL, MUTEDİL, MÜBADİL, SUZİDİL, ABRODİL, AZMİDİL, GERADİL, KABADİL, KURUDİL, MAVİDİL, MÖTEDİL, NAZIDİL, ÖZGÜDİL, SADEDİL, YARIDİL

6 harfli kelimeler

KANDİL, MENDİL, MUADİL, SAFDİL, TEBDİL, BARDİL, BONDİL, ÇENDİL, DENDİL, EDADİL, GANDİL, GOSDİL, KINDİL, KONDİL, MANDİL, MELDİL, NURDİL, PEŞDİL, SERDİL, ŞENDİL, TENDİL, ÜSTDİL, YANDİL

5 harfli kelimeler

TADİL, AKDİL, ALDİL, ANDİL, AYDİL, BEDİL, BIDİL, DİDİL, ERDİL, FEDİL, FİDİL, GEDİL, GIDİL, GİDİL, İPDİL, ÖZDİL, TEDİL, YEDİL

4 harfli kelimeler

İDİL, EDİL

3 harfli kelimeler

DİL

Bazı kelimelerin anlamları

DİL

Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Gönül, yürek. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Kıstak. Belli mesleklere özgü dil. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Anahtar.

KÖRKANDİL

Aşırı derecede sarhoş, gökkandil.

KOSTANDİL

Köstendil.

MİNOKSİDİL

Hücre zarı potasyum kanallarını açıp hücre içine potasyum iyonu girişini artırarak arteryollerin düz kaslarını gevşeten fakat venüller üzerinde genişletici etki yapmayan ilaç.

FUTKANDİL

(foot-candle) bk. lümen bölü metrekare.

GÖKKANDİL

Körkandil.

ESKİBEDİL

Sakarya ilinde, Akyazı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KATİBİADİL

Noter.

NEOARSİKODİL

Sodyum metil arsenata verilen ad.

SARIKANDİL

İncir kuşu.

MİBEFRADİL

Tetralol türevi bir kalsiyum kanal kapatıcı ilaç.

ÇALKANDİL

Balıkesir şehrinde, Durak nahiyesine bağlı bir bölge.

YEDİKANDİL

Büyükayı da denilen yıldız takımı.

TİRHANDİL

Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum'a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü.

MÜTEBEDDİL

Değişen. Kararsız.

AHMETADİL

Ankara ili, Akyurt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

  -   -   -  

Anlamında DİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde DİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ADALETLİ

Adil.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

ADİLLİK

Adil olma durumu.

ACİL

Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.

AĞIZ

Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Uç, kenar. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Çıkış yeri. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Üslup, ifade biçimi.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACEMCE

Farsça. Bu dille yazılmış olan.

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

AFİŞE

"Açığa vurmak, belirtmek; duyurmak, dile düşürmek, reklam etmek; açıklamak" anlamlarındaki afişe etmek, "bir kimse bilinmeyen bir yönüyle tanınmak" anlamındaki afişe olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz. Açıklanmış.

AHRAZ

Dilsiz (kimse). Sağır ve dilsiz (kimse).

AFOROZLU

Aforoz edilmiş, kovulmuş, uzaklaştırılmış.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

ADİLEŞTİRME

Adileştirmek işi.

AGANTA

Yısa veya laçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir.

AKAMBER

Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine.

ADİLEŞTİRMEK

Adileşmesine yol açmak.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ADİLEŞME

Adileşmek durumu.

AĞIRBAŞLILIK

Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddilik, ciddiyet, vakurluk.

ADAMAK

Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak, nezretmek. İthaf etmek. Bir şeyle yoğun olarak ilgilenmek. Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek üzere söz vermek. Ayırmak, tahsis etmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük