Sonu ANA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ana" olan, toplam 410 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ana ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ana olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ana olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

KIRMIZILAHANA

12 harfli kelimeler

EĞERCEMAYANA, SAMPRASARANA

11 harfli kelimeler

DOKUNMABANA

10 harfli kelimeler

DIRAMUDANA, KARALAHANA, BARDELHANA, BEYTUFHANA, CAYIRTDANA, CIZIRTDANA, DIRANKDANA, DİNDİNKANA, GOYAMACANA, GOZURTDANA, TEMBELHANA, YEMEYHHANA, YUKARIDANA

9 harfli kelimeler

BAŞLAHANA, MARİHUANA, PIRAZVANA, ABDASHANA, ANDERHANA, AŞAĞIDANA, BEZİRHANA, CAHCAHANA, ÇABIKÇANA, DADILHANA, DURURKANA, HIPPATANA, HIRPADANA, HUBİLGANA, INGILDANA, KARGAŞANA, MANSIMANA, MAPISHANA, MARSIMANA, MEMİŞHANA, MERÇEMANA, PRAKARANA, SEYİSHANA, ŞARAKMANA, ŞARAPKANA, TOYLAHANA, YAVAŞCANA

8 harfli kelimeler

AYVADANA, DAMACANA, KADINANA, KARAVANA, PARAVANA, BÜYÜKANA, AYAZMANA, AYVIDANA, BEZİRANA, CANIMANA, CIRTDANA, DABAHANA, DIRAĞANA, EHSIRANA, EZZAHANA, GELİNANA, GİLİMANA, GÖZEBANA, HAPADANA, HARAFANA, HARAVANA, HATUNANA, İNDİYANA, KADAHANA, KALADANA, KARADANA, KARAĞANA, KAYINANA, KIRAVANA, KOLAPANA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ALAMANA, BANDANA, BARHANA, HAYMANA, İKEBANA, KAMPANA, KAYGANA, KAYNANA, MANCANA, TANTANA, TARHANA, TIRPANA, ZARGANA, ACABANA, AHACANA, ALADANA, ALİMANA, ANATANA, ARABANA, ARAFANA, ARAHANA, ARICANA, ASITANA, BAKRANA, BERHANA, BEŞDANA, BEŞHANA, BOSTANA, BOYHANA, CANCANA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

BADANA, BOYANA, ÇATANA, DİFANA, İGUANA, KABANA, KOFANA, LAHANA, MİZANA, MURANA, MÜDANA, PİRANA, SAVANA, SÜTANA, TÜVANA, ZIVANA, AHDANA, AKCANA, ANDANA, ANKANA, ARGANA, ARSANA, ARVANA, ASDANA, AŞGANA, AŞĞANA, AŞHANA, AŞKANA, AVRANA, AVSANA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ABANA, ADANA, AFANA, AHANA, AKANA, ANANA, AŞANA, AVANA, BHANA, İLANA, KOANA, ZAANA

4 harfli kelimeler

BANA, CANA, DANA, KANA, MANA, SANA, VANA, ÇANA, GANA, HANA, LANA, NANA, PANA, RANA, ŞANA, TANA, YANA

3 harfli kelimeler

ANA

Bazı kelimelerin anlamları

ANA

Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü. Yavrusu olan dişi hayvan. Çizgilerden herhangi birini anlatan kelimeye sıfat olarak geldiğinde o çizginin, belirli bir kural altında hareket ederek bir yüzey oluşturmaya yaradığını anlatan bir söz. Velinimet. Dinî bakımdan aziz tanınan bazı kadınlara verilen saygı unvanı.

SAMPRASARANA

Bir selenli ile bir abanık yanyana bulunduğu vakit selenliin bir açınığa dönmesinden ibaret ses olayı.

GOZURTDANA

Yellenme.

BARDELHANA

Genelev.

KARALAHANA

Yaprakları koyu yeşil olan bir tür lahana.

DİNDİNKANA

İltihaplı yaraları deşmek için kullanılan iri yapraklı, sinirli bir ot.

CIZIRTDANA

Bir şeyin birdenbire ince bir sesle yırtılması (hk.).

DOKUNMABANA

Kanser.

GOYAMACANA

Sanki, güya.

TEMBELHANA

Tembel yuvası.

EĞERCEMAYANA

Lohusa kadınlara, sancılarını dindirmek için, kaynatılıp suyuna şeker koyularak içirilen kokulu bir otun tohumu.

DIRAMUDANA

Bir rüzgâr türü.

KIRMIZILAHANA

Rengi kırmızı olan bir tür lahana.

BEYTUFHANA

Yetimhane.

CAYIRTDANA

Yırtılma anında çıkan sesi anlatır.

DIRANKDANA

Şiddetli ve sesli çarpışı anlatır.

  -   -   -  

Anlamında ANA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKGÖZ

Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse).

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

AÇIKLAYAN

Açıklanan.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ACAYİPLEŞTİRMEK

Yadırganacak bir duruma getirmek.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

AÇKICI

Açkı yapan kimse, perdahçı. Anahtarcı.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

ACAYİPLEŞMEK

Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma gelmek.

ADAKLIK

Adak adanan yer. Adak olarak ayrılmış (hayvan).

ACİBE

Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük