Sonu AD ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ad" olan, toplam 84 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ad ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ad olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ad olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

KRİSOMONAD, UNGULİGRAD, TRİKOMONAD, DİPLOMONAD, PLANTİGRAD

8 harfli kelimeler

İSTİRDAD, METURGAD, MEMNİKAD

7 harfli kelimeler

MARİNAD, MORACAD, TAKMAAD, AMALYAD, İCTİHAD, İKTİSAD

6 harfli kelimeler

BADBAD, KISAAD, ETİMAD, MAKSAD, MAHSAD, DİGĞAD, GÜLŞAD, HAGGAD, BAGDAD, ONURAD, TETRAD, PLEYAD, ŞİMŞAD, İTİYAD

5 harfli kelimeler

KANAD, MİRAD, İYCAD, MASAD, HAYAD, MİYAD, MURAD, ORVAD, SONAD, SAHAD, SANAD, SARAD, SERAD, ERŞAD, ARVAD, ARPAD, ANNAD, AVRAD, BADAD, BALAD, TRİAD, TOHAD, TOGAD, EJDAD, TİRAD, FAHAD, FARAD, GANAD, GEVAD, GONAD, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

KAAD, SAAD, ALAD, AKAD, ÖNAD, AVAD, KLAD, GRAD, İRAD

3 harfli kelimeler

ZAD, UAD, VAD, SAD, RAD, NAD, KAD, FAD, DAD, ÇAD, CAD, YAD, ŞAD, HAD, BAD

2 harfli kelimeler

AD

Bazı kelimelerin anlamları

AD

Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma. Sayılma. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.

METURGAD

Mezat.

İKTİSAD

tutum.

DİPLOMONAD

Diplomonadida takımına ait, Diplomonadida takımında bulunan protozoonların neden olduğu.

MARİNAD

Lezzet vermek ve yumuşatmak amacıyla et, balık, tavuk ve benzerleri yiyecekleri sirke, şarap, yağ ve çeşitli baharat karışımlarıyla terbiye etme işlemi, marinasyon, marine etme.

İCTİHAD

bilimsel görüş, inanç.

İSTİRDAD

geri alma.

TRİKOMONAD

Trichomonadida takımında bulunan herhangi bir protozoon.

KRİSOMONAD

Chrysomonadida takımında bulunan protozoonlar.

PLANTİGRAD

Tabanlarıyla yere basanlar.

AMALYAD

Ameliyat.

UNGULİGRAD

Tırnaklarıyla yere basanlar.

MORACAD

Müracaat.

TAKMAAD

Kimi insanlara gövdesel ya da tinsel bir özürlerinden, belirgin bir özelliklerinden, uğraştıkları işlerden dolayı takılan, günlük konuşmalarda ve işlerde kullanılan, çoğunca komik, küçültücü ya da yüceltici nitelikteki ad.

MEMNİKAD

Memleket.

BADBAD

Yaprakları yaraları deşmekte kullanılan bir çeşit zehirli ot.

  -   -   -  

Anlamında AD bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AD geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ACAYİPLEŞMEK

Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma gelmek.

ABULİ

İrade yitimi.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ACAYİPLEŞTİRMEK

Yadırganacak bir duruma getirmek.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ACILANMAK

Tadı acı olmak, acılaşmak. Acılı durumda olmak, üzüntüye kapılmak, üzülmek.