Sonu AF ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "af" olan, toplam 221 adet kelime bulunmaktadır. Sonu af ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında af olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde af olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

RADYOKROMATOGRAF

14 harfli kelimeler

RADYOKARTOGRAF

13 harfli kelimeler

FOTOMAKROGRAF, FOTOMİKROGRAF, ULTRASONOGRAF

12 harfli kelimeler

AKSELEROGRAF, NAKİBÜLEŞRAF, RADYOTELGRAF, SİNEMATOGRAF, NAKIBÜLEŞRAF, OTORADYOGRAF

11 harfli kelimeler

BİBLİYOGRAF, DAKTİLOGRAF, FONOTELGRAF, KARDİYOGRAF, LEKSİKOGRAF, DERMATOGRAF, SPEKTROGRAF

10 harfli kelimeler

ŞAPİROGRAF, ANTEROGRAF, POLAROGRAF

9 harfli kelimeler

ÇİNKOGRAF, HELYOGRAF, HİDROGRAF, KARTOGRAF, KOREOGRAF, KRONOGRAF, LAFÜGÜZAF, PALEOGRAF, PANTOGRAF, SİSMOGRAF, STENOGRAF, TERMOGRAF, ÇARHETRAF, OSİLOGRAF, RADYOGRAF, TELEGIRAF

8 harfli kelimeler

BAROGRAF, BATİSKAF, BERTARAF, BİYOGRAF, DEMOGRAF, ETNOGRAF, FONOGRAF, FOTOĞRAF, İSTİHDAF, İSTİHFAF, İSTİKŞAF, MUVAZZAF, PARAGRAF, SANTRHAF, TAKİGRAF, TAKOGRAF, TOPOĞRAF, TELEGRAF, HANHARAF, HONGURAF, İSTİHLAF, İSTİNKAF, NOMOGRAF, TELGIRAF, TİLGIRAF, TOMOGRAF

7 harfli kelimeler

BİTARAF, İHTİLAF, İNHİRAF, İNKİŞAF, İNSİRAF, İSTİNAF, OTOGRAF, TELGRAF, EHDİLAF, FOTURAF, MASARAF, MESİRAF

6 harfli kelimeler

CAFCAF, ÇARŞAF, İTİLAF, İTİRAF, KEŞŞAF, MASRAF, MUSHAF, SARRAF, ŞEFFAF, ÇERŞAF, EDİRAF, EŞİRAF, ETİRAF, GARRAF, GASNAF, GÜLLAF, HIRKAF, İTİKAF, KEŞKAF, KIRKAF, KURGAF, KURĞAF, KURKAF, MARŞAF, MAŞRAF, MAZZAF, MESRAF, PADŞAF, PARTAF, PASDAF, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AGRAF, AHLAF, ELYAF, ESLAF, ESNAF, EŞRAF, ETRAF, EVKAF, EVSAF, HİLAF, HOŞAF, İNSAF, İSRAF, İTHAF, İTLAF, KAVAF, KİFAF, MUTAF, PARAF, SAHAF, SAKAF, TARAF, TAVAF, TUHAF, YULAF, ZİFAF, ZİHAF, ALLAF, ARDAF, ATRAF, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ARAF, MUAF, ZAAF, ALAF, ASAF, ELAF, GRAF, ILAF, IRAF, İLAF, İTAF, TUAF, ULAF

3 harfli kelimeler

GAF, HAF, LAF, RAF, SAF, BAF, KAF, MAF, NAF, PAF, ŞAF, TAF

2 harfli kelimeler

AF

Bazı kelimelerin anlamları

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

RADYOKROMATOGRAF

Bir karışımın çeşitli bileşenlerinin etkinlik eğrisini, kromatografi yöntemiyle, ışınım bulucusu önünden geçen bir şerit üzerine çizmeye yarayan aygıt.

KARDİYOGRAF

Elektrokardiyograf.

DAKTİLOGRAF

Yazı makinesi ile yazı yazan kimse, daktilo.

NAKİBÜLEŞRAF

Peygamber soyundan olanların işlerine bakmak üzere kendi aralarından seçtikleri görevli.

RADYOKARTOGRAF

Vücudun bir bölümündeki radyoaktiflik dağılımının grafiğini çıkarmaya yarayan aygıt.

RADYOTELGRAF

Telsiz telgraf.

FOTOMAKROGRAF

Büyütülmüş fotoğraf.

BİBLİYOGRAF

Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman.

OTORADYOGRAF

Otoradyografi tekniği kullanılarak elde edilen radyoaktif işaretli molekül ya da yapının fotoğrafı.

ULTRASONOGRAF

Ultra ses kullanılarak elde edilen görüntü.

FONOTELGRAF

Telefonla iletilen telgraf.

FOTOMİKROGRAF

Mikroskobik bir nesnenin bir kamera ile donatılmış mikroskoptan elde edilen ve büyütülmüş fotoğrafı.

NAKIBÜLEŞRAF

İslam Peygamberinin soyundan gelenler arasından seçilip, onların her işini gören ve onları devlet önünde temsil eden başkanın sanı.

SİNEMATOGRAF

Görüntüleri film üzerine kaydetmeye yarayan araç.

AKSELEROGRAF

İvmeyazar.

  -   -   -  

Anlamında AF bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AF geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇINIM

Açınma işi, inkişaf. Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, inkişaf.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

AFACANLIK

Afacan olma durumu, yaramazlık.

ADIM

Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Girişim, hamle. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. İki diş arasındaki aralık.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

ADAMAK

Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak, nezretmek. İthaf etmek. Bir şeyle yoğun olarak ilgilenmek. Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek üzere söz vermek. Ayırmak, tahsis etmek.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

AÇINSAMA

Açınsamak işi, istikşaf.

AÇINSAMAK

Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

AFACANLAŞMA

Afacanlaşmak durumu.

AFALLAMA

Afallamak durumu.

ABİYE

Gece kıyafeti.

ADAY

Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.

ACUBE

Tuhaf kimse. Tuhaf, alışılmadık, garip şey.