Sonu AD ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ad" olan 6 harfli toplam 14 adet kelime bulundu. Sonu ad ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ad olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ad olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAHSAD

Arapça kökenli maksad: maksat. Maksat, amaç.

BAGDAD

Bağdat şehri.

PLEYAD

Yazında, Eski Yunan mitolojisinde sonradan yıldız haline sokulmuş Atlas'ın kızları adına uyularak sanatçı topluluklarına verilen ad. XVI. yüzyılda Fransa'da Ronsard du Bellay ve geri kalan beş arkadaşından oluşan, biçimde ilkçağ sanatçılarını örnek alırken Fransızca'yı geliştirip zengin bir düşün ve koşuk dili durumuna getirmeyi amaçlayan bir sanatçılar topluluğunun adı.

İTİYAD

İhtiyat.

MAKSAD

amaç.

ETİMAD

Arapça kökenli i'timâd: itimat.

BADBAD

Yaprakları yaraları deşmekte kullanılan bir çeşit zehirli ot.

ŞİMŞAD

Bir ağaç türü. Uzun boylu.

TETRAD

Mitoz bölünmesinin profaz evresinde yanyana gelen ve ortasından ayrılan kromozom çiftlerinin meydana getirdiği dörtlü topluluk.

ONURAD

Onuruyla tanınmış kimse.

HAGGAD

Hakikaten, gerçekten.

KISAAD

Bir deyim ya da terimdeki sözcüklerin ilk yazaçlarından seçilerek yaratılan kısaltma, örn. ALGOL, BASIC, COBOL, FORTRAN, AİB vb.

GÜLŞAD

Sevinçli, mutlu güzel.

DİGĞAD

Dikkat, karşılığı dikgat.