Sonu VAT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "vat" olan, toplam 73 adet kelime bulunmaktadır. Sonu vat ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında vat olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde vat olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ABDÜLCEVAT

9 harfli kelimeler

UZUNSAVAT, SARISUVAT, SARISIVAT

8 harfli kelimeler

HIRDAVAT, ZARZAVAT, TAHŞUVAT, MARZIVAT, ÇİNÇAVAT, SEBZEVAT, ZERZEVAT, HAMRAVAT

7 harfli kelimeler

KILAVAT, PİRÜVAT, KASIVAT, İRİŞVAT, GİREVAT, GİRAVAT, GİLİVAT, GİLEVAT, GİLAVAT, KIRAVAT, KİRAVAT, PAZIVAT, HACİVAT, SALAVAT, ŞINAVAT, ŞİNAVAT, ŞİNEVAT, ŞİNOVAT, ZIRAVAT, GIRAVAT, ARSAVAT, ANDAVAT, MÜSAVAT, MEGAVAT, KİLOVAT, CİCAVAT, GARAVAT, GAZAVAT

6 harfli kelimeler

HIRVAT, KRAVAT, EDEVAT, SAYVAT, VATVAT, ALAVAT, MINVAT, GIYVAT, HAVVAT, HAŞVAT

5 harfli kelimeler

HAVAT, ZIVAT, GAVAT, FAVAT, KAVAT, URVAT, TAVAT, GOVAT, GUVAT, BUVAT, SAVAT, SIVAT, ARVAT, SUVAT, ZEVAT, AYVAT, NOVAT, ASVAT, LAVAT, KUVAT

4 harfli kelimeler

OVAT, AVAT

3 harfli kelimeler

VAT

Bazı kelimelerin anlamları

VAT

Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi.

MARZIVAT

Beyaz, oval taneli, sert bir çeşit üzüm.

PİRÜVAT

Piruvik asidin tuz, ester veya anyon formu. Aerob ve anaerob glikoliziste ortak ara ürün.

ZARZAVAT

Zerzevat.

KILAVAT

Yüz. Yaradılış, huy.

SARISUVAT

Sivas ili, Doğanşar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ÇİNÇAVAT

Bencil, açıkgöz kişi.

SARISIVAT

Çanakkale ili, Biga ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

TAHŞUVAT

Ürün.

HIRDAVAT

Kilit, tel, çivi vb. metal eşya. Önemsiz, ufak tefek eşya, gereksiz eşya.

UZUNSAVAT

Bingöl ili, Sancak bucağına bağlı bir bölge.

SEBZEVAT

Sebze.

ABDÜLCEVAT

Cömert olan Tanrı'nın kulu.

ZERZEVAT

Sebze. Küçük, önemsiz nesneler.

HAMRAVAT

Diyarbakır'a Karacadağ'dan gelen suyun adı.

KASIVAT

Kasavet.

  -   -   -  

Anlamında VAT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde VAT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

EŞLEKSEL

Ekvatoral.

DÜZEN

Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

ALÇILATMAK

Alçı ile kapattırmak, sıvatmak.

EŞİTLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.

EŞİTÇİLİK

İnsanların özellikle hukuk, siyaset ve ekonomi bakımlarından eşitliğini isteyen öğretilerin genel adı, müsavatçılık.

GAF

Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık, pot.

ÇİMENTOLATMAK

Çimento ile sıvatmak, çimento karışımı malzeme ile yaptırmak.

DÖNENCE

Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.

ÇAMURLATMAK

Çamur sürdürmek, çamurla sıvatmak.

ANGARYA

Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmet. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılmış olan iş. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. Bir kişiye görevi dışında yaptırılan iş.

ALMANCI

Almanya yanlısı olan kimse. Avrupa'da genellikle de Almanya'da çalışan Türk vatandaşı.

ENLEM

Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi.

ALYAN

Cıvataları çıkarıp takmaya yarayan, altıgen kesitli, L biçiminde alet.

BALKANLAR

Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bölge.

CIVATALAMA

Cıvatalamak işi.

CIVATALAMAK

Cıvata ile tutturmak.

DENKLİK

Denk olma durumu, eşitlik, müsavat, akreditasyon.

EŞİTSİZLİK

İki veya daha çok şeyin eşit olmaması durumu, müsavatsızlık.

EKVATORAL

Gök cisimlerinin sağ açıklık ve dik açıklıklarını temel alan kurgu. Ekvator'la ilgili, eşleksel.

BAN

Osmanlı Devleti'nde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan.