Sonu PER ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "per" olan, toplam 50 adet kelime bulunmaktadır. Sonu per ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında per olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde per olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

MİKROAMPER

9 harfli kelimeler

BAŞEKSPER, KİLOAMPER, VOLTAMPER, DİSTEMPER

8 harfli kelimeler

MELEKPER

7 harfli kelimeler

RENÇPER, İLEŞPER, JUNİPER, KLASPER, SENEPER, YEKEPER, ZİLEPER

6 harfli kelimeler

DAMPER, EKSPER, ŞEŞPER, ÇEMPER, ELÖPER, JASPER, KOMPER, KÖYPER, LEMPER, NURPER, PERPER, SARPER, STOPER, ŞEHPER

5 harfli kelimeler

AMPER, ÇEPER, SİPER, SÜPER, CEPER, ÇİPER, ÇÖPER, GÖPER, HEPER, HİPER, KEPER, KİPER, KOPER, KÖPER, KÜPER, SUPER, ŞİPER, TEPER, TOPER, ÜLPER, ÜRPER

Bazı kelimelerin anlamları

PER

Bozulmaya başlayan sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük, küf. Dişlerde, dilde hastalık, açlık nedeniyle olan sarı tortu, pas. Çark, değirmen ve vapurun pervanesi. Değirmen çarkının kepçeleri. Davarların sağıldığı yer, ağıl. Zar, ince tabaka. Sulu yiyeceklerin üstünde oluşan ince zar. Diş kökü. Dokumacılıkta, dokunan bezin selmi denilen direğe bir kez sarılması. Ark suyunu tarlaya çevirerek yapılan sulama işlemi. Küçük çivi, ayakkabı çivisi. Değirmen çarkının iç bölümünü oluşturan parçalar. Pervane. Kuş kanadı. Değerli ev araçları. Koyun ağılı. Kapıların iç tarafındaki ağaç sürgünün hareketsiz kalmasını sağlayan ağaç parçaları. (Çarıksaray Şarkikaraağaç Isparta). Su değirmeni çarkındaki ağaç parmaklar. (Köprü Şarkikaraağaç Isparta). Protein etkinlik derecesi.

KLASPER

Bazı keski solungaçlı balıkların (Elasmobranchii) erkeklerinde karın yüzgecinin sopa biçimindeki uzantısı, miksoptergiyum. İki eşeyin birbirini tutabilmesine imkân verecek biçimde değişmiş herhangi bir organ. Bazı keski solungaçlı balıkların (Elasmobranchia) erkeklerinde karın yüzgecinin sopa şeklindeki uzantısı. İki eşeyin birbirini tutabilmesine imkân verecek şekilde değişmiş herhangi bir organ.

İLEŞPER

Çiftçi, rençper.

KİLOAMPER

Değeri bin amper olan akım şiddeti birimi.

DAMPER

Bir şasinin üzerine takılmış, inip kalkan kasası olan, kendinden hareketli, yükü boşaltan düzen.

JUNİPER

Ilıman bölgede yetişen Juniperus communis ağaç.

MELEKPER

Melek kanatlı.

ZİLEPER

Şımarık (kadın için).

DİSTEMPER

Hayvanlardaki bulaşıcı bir grup hastalığın ortak adı.

YEKEPER

İriyarı.

BAŞEKSPER

Eksperlerin başı.

MİKROAMPER

Amperin milyonda birine eşit akım şiddeti birimi.

EKSPER

Bilirkişi.

RENÇPER

Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat.

SENEPER

Uyuşuk, sersem.

VOLTAMPER

Dalgalı gerilimde, 1 volt olan bir gerilim altında 1 amperlik akımın ürettiği güç birimi.

  -   -   -  

Anlamında PER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTİEMPERYALİZM

Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti.

AÇKILATMAK

Açkı işi yaptırmak, perdahlatmak.

AÇKICI

Açkı yapan kimse, perdahçı. Anahtarcı.

APRE

Kumaş ya da derinin cilalanması, perdahlanması. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde.

AKLANMAK

Ak olmak, temizlenmek. Hakkında dava açılan sanık, yargılama sonunda suçsuz bulunmak, temize çıkmak, beraat etmek. Kooperatif, şirket, dernek vb. kuruluşların faaliyetleri ve harcamaları genel kurulca uygun bulunmak.

AÇKILI

Açkı yapılmış, perdahlanmış, perdahlı.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

AMELİYAT

Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi, cerrahi müdahale, operasyon. İşler, faaliyetler.

APRELİ

Apresi yapılmış, perdahlanmış veya cilalanmış.

APRESİZ

Apresi yapılmamış, perdahlanmamış veya cilalanmamış.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

AKIMÖLÇER

Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

AÇKILANMAK

Açkı yapılmak, perdahlanmak.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

APRELEMEK

Kumaş veya deriyi cilalamak, perdahlamak.

AÇKISIZ

Açkı yapılmamış, perdahlanmamış, perdahsız.

AÇIKAĞIZ

Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris).

ANTİEMPERYALİST

Emperyalizme karşı olan.