Sonu NU ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "nu" olan, toplam 139 adet kelime bulunmaktadır. Sonu nu ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında nu olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde nu olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

RAMBOUİLLETKOYUNU

16 harfli kelimeler

CHOLİSTANİKOYUNU, SUPRAPOPÜLASYONU

14 harfli kelimeler

APENNİNEKOYUNU, HİLLREAKSİYONU, PORTLANDKOYUNU

13 harfli kelimeler

GÜVERCİNBOYNU

12 harfli kelimeler

DENİZMAYMUNU, BOVSKAKOYUNU, DORPERKOYUNU, KARTONMACUNU, KUYRUKSOKUNU, NAKIŞKORDONU, OSSİMİKOYUNU

11 harfli kelimeler

ZEYTİNBURNU, ALTAİKOYUNU, BUZAĞIBURNU, DUZAĞIBURNU, FİNCANBURNU, KARGASABUNU, LEYLEKBURNU, RACKAKOYUNU, TÜTÜNVAGONU, YUMRUKOYUNU

10 harfli kelimeler

KARGABURNU, BIÇAKBURNU, BIZAVBURNU, BONDKOYUNU, ÇİLBOZGUNU, DOMUZBURNU, DUDUBURUNU, GARGABURNU, KALEBOYUNU, KILIÇOYUNU, KUŞÇUBURNU, LOHİKOYUNU, MURATBOYNU, PAYAMBURNU, SÜTVURGUNU, TİLKİBURNU, TOSUNBURNU

9 harfli kelimeler

DANABURNU, DEVEBOYNU, KASTAMONU, ÖKÜZBURNU, ARABOYUNU, BOZOBURNU, CİHANBANU, ÇALIBURNU, DEDEBURNU, DENEGUTNU, DENEKUTNU, DEREBOYNU, KALEBOYNU, KARSOMUNU, KAYABURNU, ORTAOYUNU, SUYUTKUNU, TANABURNU

8 harfli kelimeler

KUŞBURNU, ASILBANU, AYAĞDONU, DİLBURNU, GIŞBURNU, GÖLBURNU, GURŞUNNU, GUŞBUNNU, GUŞBURNU, GÜLBURNU, GÜNBURNU, HUKOYUNU, KARADONU, KÖYOYUNU, ODABURNU, VURĞUNNU

7 harfli kelimeler

ENİKONU, İTBURNU, MUDURNU, TASANNU, CURCUNU, DİLBUNU, GÜLBANU, HARANNU, İPBURNU, MEYUNNU, NURBANU, ŞAHBANU

6 harfli kelimeler

SAVUNU, AYBANU, GAPANU, GEBENU, GELENU, HATUNU, KARANU, KORUNU, ÜŞBUNU, YALANU, YOĞUNU

5 harfli kelimeler

KUTNU, MASNU, MEMNU, AYUNU, DUMNU, GANNU, GUTNU, HOYNU, KORNU, KOŞNU, KOYNU, KUNNU, KUYNU, MUMNU, ORANU, UZUNU, ZURNU

4 harfli kelimeler

KONU, SUNU, BANU, CCNU, ÇONU, DONU, FONU, FUNU, GENU, GONU, HONU, HUNU, KINU, KUNU, MUNU, SANU, SONU, TONU, YANU, YONU

3 harfli kelimeler

ANU, GNU, UNU

2 harfli kelimeler

NU

Bazı kelimelerin anlamları

NU

Bir ağırlık ölçüsü, dirhem. İki yüz dirhemlik ağırlık ölçüsü, yarım okka. Bir çeşit ağırlık ölçüsü birimi.

ZEYTİNBURNU

İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

RAMBOUİLLETKOYUNU

Fransa'da elde edilmiş, ancak bugün en çok Amerika da yetiştirilen, yapağı verim ve kalitesiyle birlikte erken gelişme ve etçilik özellikleri de iyi olan, etçi-yapağıcı tip olarak kabul edilen vücut beyaz, yüz ve bacaklar yapağıyla örtülü, koçları boynuzlu olan koyun ırkı.

DENİZMAYMUNU

Denizkedisi.

KARTONMACUNU

(Süsleme) Paçavra lifleri ve kâğıt parçalarını suda hamur haline getirdikten sonra alçı ve tutkalla karıştırarak yapılan ve kabartma süslerin dökümünde kullanılan bir çeşit döküm gereci.

GÜVERCİNBOYNU

Yeşil, mavi ve pembe arasında dalgalanır gibi görünen renk. Bu renkte olan.

CHOLİSTANİKOYUNU

Pakistan'da bulunan, kuyruğu ince-kısa, etçi yapağıcı özellikte, yapağı rengi beyaz, baş ve kulaklar ise siyah veya kahverengi renkte koyun ırkı.

SUPRAPOPÜLASYONU

Bir ekosistemde tüm konaklarda bulunan tek bir parazit türüne ait bireylerin tamamı.

DORPERKOYUNU

Güney Afrika'da bulunan, geliştirilmesinde Dorset Horn ve Blackheaded Persian koyunları kullanılmış olan, boynuzsuz, iyi vücut uzunluğu ve kısa yapağıya sahip, fertilitesi çok yüksek olan karakteristik özelliği başın siyah olması olan ancak beyaz da olabilen, eti için yetiştirilen koyun ırkı.

NAKIŞKORDONU

Ağaç kapılara oyma süs yapmakta kullanılan bir marangoz aracı. (Maraş).

HİLLREAKSİYONU

Karbondioksidin yokluğunda hazırlanan bir kloroplastla bir elektron akseptörünün fotoredüksiyonu ve oksijenin değerlendirilmesi.

APENNİNEKOYUNU

1970'lerde İtalya'da bulunmuş, yerli diğer İtalyan ırkları veya Bergamasca ve Ile de France gibi egzotik ırklarla melezlenmiş, öncelikli olarak et verimi için yetiştirilen, boynuzsuz, vücut rengi beyaz, yüzde ve bacaklarda yapağı bulunmayan, küçük veya orta boyutta sürüler hâlinde yetiştirilen koyun ırkı, Appenninica koyunu.

KUYRUKSOKUNU

Omurga kemiğinin son ucu.

OSSİMİKOYUNU

Mısır'da bulunan, yapağıcı tipte, yapağı rengi beyaz, baş ise kahverengi, yağlı kuyruklu koçlar genellikle boynuzlu, dişileri boynuzsuz olan koyun ırkı.

BOVSKAKOYUNU

İtalya sınırı yakınlarında kuzey batı Slovenya'da bulunan, küçük yapılı, sütleri peynir yapımında kullanılan, boynuzsuz, yapağı rengi çoğunlukla beyaz, ancak bazı hayvanlarda siyah veya kahverengi renk gözlenebilen, küçük kulakları tipik olan koyun ırkı.

PORTLANDKOYUNU

İngiltere'de seyrek bulunan ırklardan olan ve Dorset'in gelişiminde kullanılan, küçük yapılı, yüz ve bacaklarda yapağı bulunmayan, yapağı rengi sarımsı kahverengi, kuzular açık kırmızı renkte doğan ve yaşamlarının ilk birkaç ayında beyaz veya gri renkte yapağıya sahip olan, boynuzsuz koyun ırkı.

  -   -   -  

Anlamında NU bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde NU geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACINILMAK

Acınma işine konu olmak.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABAJURCULUK

Abajurcunun yaptığı iş.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇIMLANMAK

Açımlama işine konu olmak.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ACIKILMAK

Acıkma işine konu olmak.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

ACINMAK

Acıma işine konu olmak. Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.