Sonu OA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "oa" olan, toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. Sonu oa ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında oa olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde oa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

ECHİNOCHLOA, SPERMATOZOA

9 harfli kelimeler

AMOEBOZOA

8 harfli kelimeler

AKİHİLOA, ANTHOZOA, HYDROZOA, KOPROZOA, PROTOZOA, SPOROZOA

7 harfli kelimeler

MESOZOA, METAZOA, PARAZOA

3 harfli kelimeler

BOA, COA, ÇOA, DOA, FOA, HOA, KOA, LOA, SOA, VOA, ZOA

2 harfli kelimeler

OA

Bazı kelimelerin anlamları

OA

Ona.

HYDROZOA

Hidralar.

METAZOA

Çok hücreliler.

ECHİNOCHLOA

Darıcanlar.

ÇOA

Bebek, çocuk.

SPOROZOA

Sporozoon kelimesinin çoğulu. Apicomplexa. Protozoaya ait, tek hücreli, haraketsiz, genelde parazit olarak yaşayan organizmaları içeren bir sınıf.

AMOEBOZOA

Amipler.

SPERMATOZOA

Sperm hücresi.

BOA

Boa yılanı. Kadınların boyunlarına aldıkları yılan biçiminde dar ve uzun kürk, boyun kürkü.

COA

Koenzim A.

MESOZOA

Çok hücreliler (Metazoa) alt âleminden, asalak yaşayan, küçük solucan biçiminde, ağız ve bağırsaktan bulunmayan ilkel yapılı hayvanları içine alan bir bölüm. Denizlerde Mürekkep balığı ve ahtapotlarda iç parazit olarak yaşayan, 8 mm uzunluğunda basit yapılı türleri olan ve bir şube. Hayvanların çokgözeliler (Metazoa) alt-âleminin bir bölümü. Asılak yaşayan, küçük, kurt biçiminde, ağız ve bağırsakları bulunmayan ilkel yapılı hayvanları içine alır. Ufak bir gruptur. Hayvan evriminde öz-çokgözelilere geçiş tiplerini verdikleri için önemlidirler.

KOPROZOA

Bağırsakta yaşamayan, ancak vücut dışındaki dışkıda bulunan protozoonlar.

AKİHİLOA

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, elbise kuşugiller (Drepanididae) familyasından, 17.5 cm kadar uzunlukta, sırtı zeytin yeşili, karnı sarı, kanatları kahverengi olan bir kuş türü. (Hemignetus obscurus), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının elbise-kuşugiller (Drepanididae) familyasından bir kuş türü. Uzunluğu 17.5 cm. Sırtı zeytin yeşili, karnı sarı, kanatları kahverengidir, Sandviç adalarında yaşar.

PROTOZOA

Bir hücreliler. Canlıların Protista âlemine ait olan, bölünme veya tomurcuklanmayla çoğalan, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, bazıları asalak olup hastalık yapan, serbest veya bir yere tutunarak yaşayan, kamçı, kirpik veya yalancı ayaklarıyla hareket edebilen tek hücreli mikroskobik organizmalar. Hayvanlar alemindeki en basit organizmaları içeren, tek hücreli, mikroskobik veya makroskobik, birçoğu serbest yaşamlı, kimileri kommensal, mutual veya parazitik yaşam süren, Sarcomastigophora, Labyrinthomorpha, Apicomplexa, Microspora, Acetospora, Myxozoa ve Ciliophora olmak üzere yedi şubesi olan tek hücreli canlılar. Kimileri bitkiler ve omurgalı hayvanlar için oldukça patojendir ve bu nedenle zirai, veteriner ve beşeri önem arz ederler. Protozoon kelimesinin çoğulu.

PARAZOA

Çok hücreliler (Metazoa) alt âleminden, vücutlarında henüz gerçek doku ve organları meydana gelmemiş olan, hayati olayları az çok değişik hücrelerle yapılan, süngerler (Porifera) filumu olan bir bölüm. Çok hücreliler (Metazoa) alt aleminden, vücutlarında henüz gerçek doku ve organları meydana gelmemiş olan, hayati olayları az çok değişik hücrelerle yapılan, süngerleri (Porifera) içine alan bir bölüm. Çokgözeliler (Metazoa) alt-âleminin bir bölümü. Vücutlarında henüz gerçek doku ve organlar meydana gelmemiştir. Hayatsal olaylar azçok değişik gözelerle yapılır. Süngerler (Porifera) filumu vardır.

ANTHOZOA

Mercanlar.

  -   -   -  

Anlamında OA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEDEKTÖR

Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalga vb.ni bulmaya, tanımaya yarayan cihaz, algılayıcı.

CEBİRE

Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha, süyek, koaptör. Rayları iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk.

FRANSİYUM

Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyoaktif element (simgesi Fr).

RADYOKİMYA

Radyoaktif cisimleri ve onların kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı.

AKTİNYUM

Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

EMAN

Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi.

KÜRİYUM

Atom numarası 96, atom ağırlığı 248 olan, aktinitlerden, plütonyum 239'un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Cm).

PİTON

Boagillerden, Afrika ve Asya'da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü ve büyük bir yılan (Python).

AKASYA

Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok türü yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında kullanılan bir ağaç (Acacia). Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia).

PROTAKTİNYUM

Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

RADYOİZOTOP

Doğal bir elementin radyoaktif izotopu.

KALİFORNİYUM

Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element (simgesi Cf).

NEPTÜNYUM

Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np).

PLÜTONYUM

Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Pu).

RADYOAKTİFLİK

Radyoaktif olma durumu.

KOALİSYON

Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik, ortak yönetim. Koalisyon hükûmeti.

NOBELYUM

Atom numarası 102 olan radyoaktif element (simgesi No).

RADON

Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn).

POLONYUM

Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element (simgesi Po).