Sonu LAL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "lal" olan, toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. Sonu lal ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında lal olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde lal olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

KADICELAL

8 harfli kelimeler

İSTİDLAL, İSTİKLAL, İZMİHLAL, PÜRMELAL, NURHİLAL

7 harfli kelimeler

İHTİLAL, İNHİLAL, EHDİLAL

6 harfli kelimeler

DALLAL, DELLAL, ŞELLAL, TELLAL

5 harfli kelimeler

CELAL, HELAL, HİLAL, İHLAL, MELAL, ZÜLAL, BİLAL, DELAL, EHLAL, FİLAL, GÜLAL, HALAL, İCLAL, İTLAL, SİLAL, ŞULAL, YELAL, YOLAL

Bazı kelimelerin anlamları

LAL

Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz. Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş. Bu taşın renginde olan. Kırmızı renkli bir tür mürekkep.

EHDİLAL

Arapça kökenli ihtilâl: ihtilal.

HELAL

Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı. Kurallara, geleneklere uygun olarak. Kurallara, geleneklere uygun. Nikâhlı eş.

NURHİLAL

Ay ışığı, parlaklığı.

İNHİLAL

Dağılma, bölünme, parçalanma. Açılma. Ayrışma.

ŞELLAL

Dalkavuk.

CELAL

Büyüklük, ululuk. Öfke, kızgınlık.

PÜRMELAL

Hüzünlü, üzüntülü. Sıkıntılı.

TELLAL

Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç. Satışlarda aracılık eden kimse. Açık artırmayı yöneten kişi.

DELLAL

Tellal.

İZMİHLAL

Yıkılma, çökme.

İSTİKLAL

Bağımsızlık.

DALLAL

Tellal.

İSTİDLAL

Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma. Çıkarım.

İHTİLAL

Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılmış olan geniş halk hareketi, devrim. Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık. Köklü değişim.

KADICELAL

Erzurum şehrinde, Horasan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

  -   -   -  

Anlamında LAL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde LAL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AHAR

Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış olan özel bir karışım.

AHMAKLIK

Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık.

AKILSIZLIK

Akılsız olma durumu. Akılsızca yapılmış olan iş veya davranış, budalalık.

AYNA

Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün. Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda. Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha. Küreğin yassı uç bölümü. Karagöz oyununda perde. Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey. Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı.

ARALIKLI

Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan, aralı, fasılalı. Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklık olan, espaslı. Kesik kesik.

ALALAMA

Alalamak işi, kamuflaj.

APRESİZ

Apresi yapılmamış, perdahlanmamış veya cilalanmamış.

ALEM

Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge.

AVARIZ

Kazalar, belalar. Engebe. Osmanlılarda önceleri yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak halktan toplanan vergi.

ARTI

Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.

APRELİ

Apresi yapılmış, perdahlanmış veya cilalanmış.

ARTAĞAN

Alışılandan veya beklenilenden artık verimi olan, bereketli. Çoğalan, fazlalaşan, artımlı.

AYRIŞMA

Ayrışmak işi. Moleküllerin, türlü etkenlerle geçici olarak daha yalın atom ve moleküllere bölünmesi, inhilal.

ANTRİKOT

Sığırın iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış et dilimi.

APRELEMEK

Kumaş veya deriyi cilalamak, perdahlamak.

AYÇA

Hilal. Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem.

ARTMAK

Büyük heybe. Değeri yükselmek, fazlalaşmak. Çoğalmak. Harcandıktan sonra bir miktar geri kalmak.

ANEMON

Dağ lalesi.

APRE

Kumaş ya da derinin cilalanması, perdahlanması. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde.

ANTROK

Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük