Sonu İV ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "iv" olan, toplam 29 adet kelime bulunmaktadır. Sonu iv ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında iv olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde iv olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

RADYOSENSİTİV

9 harfli kelimeler

LEİTMOTİV

8 harfli kelimeler

OTOMOTİV

7 harfli kelimeler

İNVAZİV

6 harfli kelimeler

CİVCİV, DİVDİV, EROZİV, ZİVZİV

5 harfli kelimeler

ARŞİV, HAŞİV, HİCİV, NAHİV, SEHİV, ESTİV, GİLİV, HILİV, HİDİV, İSKİV, MÜŞİV, VOLİV

3 harfli kelimeler

YİV, CİV, DİV, HİV, KİV, ŞİV, TİV, ZİV

Bazı kelimelerin anlamları

İV

Yol ya da tarla kenarlarında olan doğal setler. Taşların ortasındaki yarıklar. Bina, ev. Kumaş toplarının kenarı. Çıkıntı, diş. Yiv, kat ;köyneh ivi. Ağaç ip eğirme aracı. (Çerkeşguvezi Fatsa Ordu). Ev. Yiv, derz.

İNVAZİV

Bir mikroorganizmanın bir konağa girme, orada gelişebilme ve konağın vücudunda yayılarak üreme yeteneği.

LEİTMOTİV

Konuyu ve olayları yürüten motif. Müzikte Richard Wagner'in operalarında her kişinin niteliğini gösteren melodi.

RADYOSENSİTİV

Radyasyonun biyolojik etkisine karşı duyarlı olma.

HİCİV

Yergi.

CİVCİV

Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu.

ARŞİV

Belgelik.

EROZİV

Erozyon meydana getiren.

ESTİV

Çamur, batak: Yağan yağmurla sel bol miktarda estiv getirmiş.

GİLİV

Eşek.

ZİVZİV

Tura oyunu. Sessizi, gizlice. İşsiz, başıboş.

HAŞİV

Doldurma. Yazıyı veya konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma.

OTOMOTİV

Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri kolu.

NAHİV

Söz dizimi.

SEHİV

Yanıltı.

DİVDİV

Kerkenez kuşu. Dikenli bir bitki.

  -   -   -  

Anlamında İV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANAHTAR

Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı, miftah, dil. Kurgu. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak. Herhangi bir olayda belirleyici olan. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret. Vesile, araç, vasıta.

AKKARINCA

Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit, divik (Termes).

AKSELEROGRAF

İvmeyazar.

AKROMEGALİ

Genel gelişme bittikten sonra el, çene, burun vb. vücudun sivri kısımlarındaki kemiklerin kalınlaşması, büyümesi veya uzaması.

AKUT

İveğen.

AKSELEROMETRE

İvmeölçer.

ALTINYAYLA

Burdur iline bağlı ilçelerden biri. Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

ANOFEL

Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis).

ACELECİLİK

Aceleci olma durumu, ivecenlik.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ANANAS

Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus). Bu ağacın çam kozalağına benzeyen, iri, güzel kokulu, lezzetli meyvesi.

AKINCILAR

Sivas iline bağlı ilçelerden biri.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

APTERİKS

Kivi (I).

ACİL

Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, evgin, müstacel.

ALTILI

Altı parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden altı tane bulunan. Altılı ganyan. İskambil, domino vb. oyunlarda üzerinde altı işareti bulunan kâğıt veya pul. Divan edebiyatında her bendi altı dizeden oluşan nazım biçimi.

AKSESUAR

Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne. Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya. Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya.

AKNE

Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce.

AKAK

Yatak. Eğimi, inişi fazla olan yer. Suyun ivinti yeri. Irmak, dere, çay, küçük akarsu.

AMFORA

İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi.