Sonu İY ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "iy" olan, toplam 36 adet kelime bulunmaktadır. Sonu iy ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında iy olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde iy olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

MALİNKİY

7 harfli kelimeler

KELEMİY

6 harfli kelimeler

BİYBİY, BUYDİY, ÇİNPİY, DİMBİY, DİYDİY, PİYPİY

5 harfli kelimeler

GAŞİY, NEFİY, NEHİY, VAHİY, BİŞİY, BİTİY, DOĞİY, HEPİY, İŞŞİY, KİŞİY, NİNİY, PEPİY, VİLİY, VİRİY

4 harfli kelimeler

ABİY, AHİY, ANİY, EBİY, İPİY

3 harfli kelimeler

ÇİY, BİY, DİY, GİY, PİY, SİY, TİY, VİY

Bazı kelimelerin anlamları

İY

Pamuk, yün gibi şeylerden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkince, sivri olan uçlarından biri çengelli olan ağaç araç. Kağnı tekerleklerini birbirine bağlayan ağaç, dingil. İyi, güzel (bk. eylik, iyi). Seslenme ünlemi. Su değirmenlerinde üst taşı döndüren demir.

BİTİY

Bir parça, azıcık, biraz.

DOĞİY

Tarla kuşu.

DİMBİY

Serseri.

NEFİY

Sürme, sürgüne gönderme. Olumsuz kılma. Olumsuzluk. Yadsıma.

NEHİY

Bir işin yapılmasını yasak etme, engelleme, menetme.

KELEMİY

Yeni sürülen toprak.

BUYDİY

Buğday.

VAHİY

Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi. Bu biçimde bildirilen buyruk.

MALİNKİY

Rusça kökenli malenkiy: küçük (kullanılır bir kelime değildir; ancak metinlerimizde geçtiği için buraya alınmıştır).

PİYPİY

Dişi hindi.

DİYDİY

Sivrisinek.

BİŞİY

Bir şey.

BİYBİY

Hindi yavrusu.

GAŞİY

Kendinden geçme, bayılma.

ÇİNPİY

Yağ (yiyecekler hakkında): Bir goyun kestiyh sede çinpiydi.

  -   -   -  

Anlamında İY bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İY geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABDESTLİK

Abdest alınacak yer. Abdest alınırken giyilen ve kolsuz hırkaya benzeyen bir giyecek türü.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ACEMLEŞMEK

Kültür ve medeniyet bakımından İran halkını örnek almak veya etkisi altında kalmak.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

AÇIKÇI

Borsada fiyat dalgalanmalarından yararlanarak açıktan para kazanan kimse.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ABALI

Aba giymiş olan.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ACEMİ

Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen. Saraya yeni alınmış cariye. İşinde, mesleğinde yeni olan, toy. Bir yere, bir şeye yabancı olan.

ABASIZ

Aba giymemiş olan.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük