Sonu İH ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ih" olan, toplam 179 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ih ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ih olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ih olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KİREMİTÇİSALİH

11 harfli kelimeler

HIRHINDILİH

10 harfli kelimeler

MÜTENEBBİH, MÜTEVECCİH, BİRÇEYHLİH, KENİSCİLİH, KIRCASALİH

9 harfli kelimeler

MÜSTENSİH, EDALETLİH, EDELETTİH

8 harfli kelimeler

MUSAHHİH, MÜFERRİH, MÜNEBBİH, MÜNFESİH, MÜSTERİH, MÜVERRİH, BİTTİCİH, CARİSLİH, CEFERLİH, ETEYHLİH, FIRFIRİH, GALİNCİH, HENEKLİH, HEŞDEDİH, MEDEYLİH, NEÇENLİH, NEMERLİH, SİBİLLİH, ŞİRİNNİH

7 harfli kelimeler

MAMAFİH, MÜŞABİH, TERAVİH, BİCİRİH, CİMİCİH, ÇARAMİH, GMDILİH, HAHİRİH, KITIRİH, MUVAFİH, ÖNTARİH, YAPACİH

6 harfli kelimeler

TAKBİH, TASHİH, TASRİH, TAVZİH, TEFTİH, TELKİH, TELMİH, TEMBİH, TENZİH, TERCİH, TERFİH, TESPİH, TEŞBİH, TEŞRİH, TEVBİH, TEVCİH, TEVŞİH, ÇERMİH, ÇILTİH, ÇISTİH, DIRÇİH, EVELİH, FİLTİH, GERÇİH, GINCİH, GIRCİH, GOLLİH, GUZZİH, KEHLİH, KESMİH, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

FAKİH, FASİH, FATİH, FERİH, FESİH, FETİH, KERİH, MEDİH, MERİH, MESİH, NESİH, NEZİH, SAHİH, SARİH, SEFİH, SEMİH, TALİH, TARİH, VECİH, BEDİH, CENİH, CETİH, CİCİH, CİVİH, ÇELİH, ÇETİH, ÇİÇİH, ÇİLİH, ELLİH, EMLİH, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ABİH, AŞİH, DİİH, EBİH, ECİH, ENİH, EŞİH, EYİH, İTİH

3 harfli kelimeler

KİH, SİH, TİH, VİH, ZİH

2 harfli kelimeler

İH

Bazı kelimelerin anlamları

İH

İnleme sırasında çıkan ses.

KENİSCİLİH

Hizmetçilik.

KİREMİTÇİSALİH

Edirne şehrinde, Uzunköprü ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

MÜSTERİH

Bütün kaygılardan kurtulup gönlü rahata kavuşan, içi rahat olan.

MÜFERRİH

İç açıcı, ferahlık verici.

EDALETLİH

Adalet.

MÜTENEBBİH

Aklını başına toplamış, akıllanmış, uslanmış.

MÜSTENSİH

El yazması eserini el yazısıyla kopya eden kimse. Yazıları çoğaltma makinesi, teksir makinesi.

MUSAHHİH

Düzeltici.

MÜNEBBİH

Uyarıcı.

MÜTEVECCİH

Bir yere gitmeye, bir şeyi yapmaya karar veren. Yönelik.

KIRCASALİH

Edirne ilinde, Kırcasalih nahiyesine bağlı bir bölge.

BİRÇEYHLİH

Kadınların saçlarına taktıkları gümüşten bir süs eşyası.

EDELETTİH

Adaletlik.

MÜNFESİH

Bozulmuş, dağılmış, feshedilmiş.

HIRHINDILİH

Harabelerde yetişen, sapı kalın ve koyu yeşil, yaprakları enli bir ot.

  -   -   -  

Anlamında İH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKÜMÜLATÖR

Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

AMAÇLAMAK

Bir amaca ulaşmayı istemek, istihdaf etmek.

ALKOLÖLÇER

Sıvılardaki alkol oranını ölçmeye yarayan cihaz, alkolmetre. İçilen alkol miktarını ölçmeye yarayan araç, alkolmetre.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

ALÇAKÇA

Oldukça alçak. (alça'kça) Alçak, aşağılık kimselere yaraşırcasına, sefihane.

AKNE

Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

ALDATMAK

Beklenmedik bir davranışla yanıltmak. Oyalamak, avutmak. Ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak. Karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek. Yalan söylemek. Bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek. Birine verilen sözü tutmamak.

AMAÇLAMA

Amaçlamak işi, istihdaf.

AÇIMLAMA

Açımlamak işi, teşrih, şerh.

AKROSTİŞ

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

AMERİKANİST

Amerikan tarihi ve kültürü ile uğraşan bilimci.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

ALTAYİSTİK

Altay grubuna giren Türk, Moğol, Mançu-Tunguz, Japon ve Korelilerin dil, edebiyat, kültür ve tarihleriyle uğraşan bilim dalı.

ALMA

Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, transfer.

AĞIZLIK

Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç. Hayvanın ısırmasına, zararlı bir şey yemesine engel olmak için ağzına takılan tel, deri vb. kafes. Nefesli çalgılarda ağza gelen yer. Kuyu bileziği. Su tesisatında su alıp vermeye yarayan vanalı uç. Yemiş küfelerinin üzerine yapraklı dallarla yapılmış olan kapak. Telefon vb. cihazlarda ağza yaklaştırılan bölüm. Huni. Bir şeyin başladığı yer. Dokumacılıkta çözgünün açılıp kapandığı ve içinde mekiğin geçtiği yer.

ALMAÇ

Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.

AKSAKAL

Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. Ermiş, evliya. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük