GO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "go" olan, toplam 53 adet kelime bulunmaktadır. go ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında go olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde go olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

FİBROKARTİLAGO

10 harfli kelimeler

İNTERTRİGO

9 harfli kelimeler

BABAFİNGO, ZAMAZİNGO, KARTİLAGO

8 harfli kelimeler

FLAMİNGO, İMPETİGO, VİTİLİGO

7 harfli kelimeler

AMBARGO, LUMBAGO, PİYANGO, DAVULGO, LARENGO, LENTİGO, OTURAGO, VERTİGO

6 harfli kelimeler

ALBUGO, CİLAGO, DURUGO, İNDİGO, LANUGO, LOLİGO, ORONGO

5 harfli kelimeler

AMİGO, FRİGO, KARGO, LARGO, MANGO, TANGO, BANGO, BOŞGO, CERGO, ÇERGO, DANGO, FİNGO, GIMGO, GÖMGO, İMAGO, LANGO, MARGO, OLİGO, ORİGO, PANGO

4 harfli kelimeler

ARGO, LOGO, BEGO, GAGO, GOGO, GUGO, MAGO

3 harfli kelimeler

EGO, AGO

2 harfli kelimeler

GO

Bazı kelimelerin anlamları

GO

Anne: Go bana ekmek yedir. Anne sözü ile birlikte kullanılır: Ana go nerdesin ?. Birini çağırma ünlemi: Go bu raya gel. Hayır anlamında kullanılır: Go gelmedi, görmedim. Dedikodu, birini arkasından çekiştirme. Olgunlaşmamış, ham (meyve için). Bırak. Yeşil: go soğan: yeşil soğan. Gök rengi, mavi. Ana.

İMPETİGO

Sivilce.

OTURAGO

Oturup bekle.

KARTİLAGO

Kıkırdak.

LARENGO

Gırtlakla ilgili olan.

İNTERTRİGO

Katlanmış deri kıvrımlarında biçimlenen kızartı, ödem, ülserleşme ve kötü kokuyla belirgin yerel deri yangısı. Özellikle Çin kökenli Shar-pei köpek yavrularında ve ilk doğumunu yapan süt ineklerinde görülür.

LUMBAGO

Soğuğun etkisiyle veya kasın ani kasılması sonucunda bel bölgesinde birdenbire beliren ağrı.

DAVULGO

Kocayemiş ağacı ve meyvesi.

BABAFİNGO

Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanın üstünde bulunan en yüksek bölüm.

ZAMAZİNGO

Zımbırtı. Metres. Dost.

PİYANGO

Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kura ile belirlendiği talih oyunu. Beklenmedik olay ya da durum.

FİBROKARTİLAGO

İpliksel kıkırdak.

FLAMİNGO

Leyleksilerden, tüyleri beyaz, pembe, kanatlarının ucu kara, eti yenir bir kuş, Flaman kuşu (Phoenicopterus ruber).

LENTİGO

Çil, leke, benek, ufak ben.

AMBARGO

Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim.

VİTİLİGO

Melanositlerın otoimmün, serbest radikal veya nörojenik nedenlerle yıkımı sonucu deride renksiz, beyaz, çoğunlukla bakışımlı veya segmental yayılımlı, yavaş büyüyen lekelerle belirgin kazanılmış bir melanin yetersizliği. Deride melanin yetersizliği sonucu etrafı sınırlı, düz, renksiz veya beyaz lekelerin oluşması. Atlarda ve sığırlarda cerrahi girişimlerden ve yaralanmalardan sonra melanositlerin yıkımı ve pigment kaybına bağlı olarak biçimlenir.

  -   -   -  

Anlamında GO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde GO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARGONOT

Kafadan bacaklılardan, salyangoz kabuğu biçiminde kabuğu olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan (Argonauta argo).

ANGOLALI

Angola halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

AKTÜER

İstatistiklere dayanarak sigorta primlerini, risklerini hesaplayan kimse.

AMİGOLUK

Amigonun yaptığı iş.

BARATARYA

Kaptanın, tayfaların, gemi sahibine, armatöre veya sigorta ortaklığına bilerek verdikleri zarar.

ARGOLAŞMA

Argolaşmak durumu.

ASİST

Sayı ya da gol pası.

ARGOSUZ

İçinde argo söz bulunmayan. Argo kullanmayarak (konuşmak).

ADAMOTU

Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).

ALEGORİK

Alegori ile ilgili, yerinel.

AMORTİ

Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil. Piyangoda bilet değeri kadar kazanılan ikramiye.

AKIN

Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılmış olan baskın. Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum. Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad.

AGOP

"Aptal aptal bakmak" anlamındaki Agop'un kazı gibi bakmak deyiminde geçen bir söz.

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ATAK

Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr. Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın. Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılmış olan akın, ofans. Çevik, hareketli. Atılım. Geveze. Aniden başlayan hastalık nöbeti.

ARGOLAŞMAK

Karşılıklı argo konuşmak. Söz argo durumuna gelmek.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

ARGOLU

İçinde argo söz bulunan. Argo kullanarak (konuşmak).

AKTÜERYAL

Sigorta risklerine ve istatistiklere dayanan.

AR

100 m² değerinde yüzey ölçü birimi. Argon elementinin simgesi. Utanma, utanç duyma.