Sonu FİN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fin" olan, toplam 39 adet kelime bulunmaktadır. Sonu fin ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında fin olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fin olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

KROMOARGENTAFFİN

13 harfli kelimeler

KORTİKOTROFİN

12 harfli kelimeler

SOMATOTROFİN

11 harfli kelimeler

ARGENTAFFİN

10 harfli kelimeler

ARJENTAFİN, TERBİNAFİN

9 harfli kelimeler

MÜTEAFFİN, AMOROLFİN, APOMORFİN, DERMORFİN, EFİNDEFİN, EFİNTEFİN, KAMİLOFİN

8 harfli kelimeler

DİNORFİN, ENDORFİN, KROMAFİN

7 harfli kelimeler

PARAFİN, ŞEREFİN

6 harfli kelimeler

FANFİN, MORFİN, OLEFİN, TEDFİN, TEKFİN, TELFİN, BERFİN, CELFİN, ÇELFİN, DİLFİN, SELFİN, ŞELFİN

5 harfli kelimeler

DEFİN, SİFİN, ZİFİN, ÇİFİN, KEFİN, TİFİN

4 harfli kelimeler

AFİN, EFİN

3 harfli kelimeler

FİN

Bazı kelimelerin anlamları

FİN

Finlandiyalı.

KROMOARGENTAFFİN

Bikromatlar ve gümüş nitratlarla boyanma. Kromoarjentaffin.

EFİNDEFİN

Darmadağınık, karmakarışık.

ARJENTAFİN

Gümüş tuzlarıyla kolaylıkla boyanabilen, argirofil.

KORTİKOTROFİN

ACTH.

KAMİLOFİN

Belirli almaçları etkilemeden doğrudan düz kaslarda gevşeme sağlayan ve antispazmodik amaçla kullanılan ilaç.

TERBİNAFİN

Alilamin türevi sistemik ve yerel etkili antifungal bir ilaç.

SOMATOTROFİN

Büyüme hormonu.

AMOROLFİN

Bitki ve hayvanlarda görülen mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan bir ilaç.

DİNORFİN

Vücutta opioit almaçları uyararak etkisini gösteren, beyinde bulunan endojen opioit bir peptit.

MÜTEAFFİN

Kokuşuk, pis kokulu.

ENDORFİN

Opiyaterjik almaçlar aracılığında MSS'de etki oluşturarak başta ağrı kesilmesi olmak üzere bir çok görevi olan, alfa, beta ve gama endorfin ile enkefalin, metenkefalin ve löenkefalin gibi çeşitleri bulunan peptit yapılı fizyolojik bileşikler, endojen opioit peptit.

EFİNTEFİN

Darmadağınık, karmakarışık.

ARGENTAFFİN

Gümüş tuzları ile boyanan.

APOMORFİN

Morfinin yoğun sülfürik asitle kaynatılması ve molekülündeki oksijen köprüsünün yıkılması sonucu oluşan ve beyindeki kusma merkezini uyararak kusmaya neden olduğundan klinikte kusturucu olarak kullanılan kimyasal bir bileşik.

DERMORFİN

Kurbağa derisinden elde edilen, analjezik etki gücü morfinden 20 kez daha güçlü olan bir opioit peptit.

  -   -   -  

Anlamında FİN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FİN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALKAN

Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parafin.

ÇUHÇUH

Çocuk dilinde tren. Lokomotifin çalışırken çıkardığı ses.

BE

Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu. Berilyum elementinin simgesi. "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü.

AFYON

Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılmış olan çiziklerden sızan, güçlü bir zehir olmakla birlikte içinde morfin, kodein vb. uyuşturucular bulunan madde.

DEFİNECİLİK

Definecinin yaptığı iş.

DE

Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

DÖMİFİNAL

Yarı final.

BİLGİLENDİRME

Bilgilendirmek işi. Alt makamın üst makama bir konuda özet olarak verdiği bilgi veya açıklama, brifing.

DİTİRAMP

Eski Yunanların Dionysos şerefine okudukları tören şarkısı. Lirik şiir.

BÜTEN

Olefin grubundan C4H8 formülünde iki hidrokarbonun adı.

ALFABE

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

BİTME

Bitmek işi, finiş.

ELİF

Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

CİM

Arap alfabesinin beşinci harfinin adı.

AYIN

Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı.

BİTİŞ

Bitme işi. Bir müzik parçasının son bölümü, final.

ARITIM

Petrol, yağ vb. maddeleri arıtma işi, rafinaj.

ALACAKLANDIRMAK

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devretmek.

ARITIMEVİ

Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri.

ALACAKLANDIRICI

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük