Sonu FİL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fil" olan, toplam 80 adet kelime bulunmaktadır. Sonu fil ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında fil olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fil olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

BAKTERİYOKLOROFİL

14 harfli kelimeler

PSÖDOEOZİNOFİL

13 harfli kelimeler

MAKROSPOROFİL, MİKROSPOROFİL

12 harfli kelimeler

MEGASPOROFİL, MİKROAEROFİL

11 harfli kelimeler

EKSTREMOFİL

10 harfli kelimeler

BİBLİYOFİL, ELEKTROFİL, GERMANOFİL, KROMATOFİL, MÜTEKEFFİL

9 harfli kelimeler

ARGİROFİL, ENTOMOFİL, EOZİNOFİL, KSANTOFİL, NÜKLEOFİL, OZMİYOFİL, PELAGOFİL, PSAMMOFİL, PSİKROFİL, SKLEROFİL

8 harfli kelimeler

ANGLOFİL, ÇETREFİL, HİDROFİL, HİGROFİL, KARANFİL, KLOROFİL, SERSEFİL, ZENCEFİL, ASİDOFİL, AZUROFİL, GALENFİL, HİPSOFİL, LAKTOFİL, MİKROFİL, NEKROFİL, NÖTROFİL, OTOMOFİL, SKOTOFİL, TERMOFİL, TROFOFİL, ZERZEFİL

7 harfli kelimeler

BAZOFİL, HEMOFİL, İSRAFİL, AMFOFİL, FOTOFİL, GARAFİL, HALOFİL, KATAFİL, MEZOFİL, OKSİFİL, OZMOFİL, PEDOFİL, POLİFİL, TAMAFİL, TOMAFİL, TOMOFİL

6 harfli kelimeler

MAHFİL, PROFİL, TİRFİL, DİLFİL, DİRFİL, DORFİL, FİLFİL, TIRFİL, TİLFİL

5 harfli kelimeler

GAFİL, KEFİL, SEFİL, GEFİL, KAFİL, MAFİL, SİFİL, TAFİL, TİFİL, ZEFİL

4 harfli kelimeler

EFİL

3 harfli kelimeler

FİL

Bazı kelimelerin anlamları

FİL

Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas). Satrançta çapraz hareket ettirilen taş.

MEGASPOROFİL

Makrosporangiyumları taşıyan yapı. Makrosporofil. Makrosporofil.

BAKTERİYOKLOROFİL

Bazı bakterilerde bulunan ve ışığı absorblayan pigment. Pembe veya yeşil fotosentetik bakterilerde başlıca ışık tutucu olarak görev yapan bir çeşit klorofil.

MİKROAEROFİL

Normal atmosferik oksijen varlığında (% 21) gelişemeyen ancak, gelişmesi için az miktarda (% 5 kadar) oksijene gerek duyan mikroorganizmalar, mikroaerobik.

KROMATOFİL

Bitkiye benzer flagellâtlarda renk maddesi. Kromofil madde.

EKSTREMOFİL

Termofil bakteriler gibi ekstrem çevre şartlarında büyüyen bir bakteri.

PSÖDOEOZİNOFİL

Tavşan, kobay, kaz, ördek, beç tavuğu, hindi, güvercin, tavuk gibi kanatlı hayvanlarda nötrofil olarak kabul edilen hücreler. Gerçek eozinofillerle aynı karakterde olmaları ve benzer boyalarla boyanmaları nedeniyle psödoeozinofil denmiştir.

GERMANOFİL

Almansever.

BİBLİYOFİL

Kitapsever.

MAKROSPOROFİL

Makrosporangiyumları taşıyan yapı, megasporofil.

MÜTEKEFFİL

sağlayan (bk. tekeffül).

MİKROSPOROFİL

Üzerinde mikrosporangiyumun geliştiği küçük yaprak ya da yaprak şeklindeki yapı. Tohumsuz bitkilerde bir tek damarlı doku şeridi içeren küçük bir yaprak.

ELEKTROFİL

Bir atom veya iyondan elektron alabilen, onunla elektron paylaşabilen madde.

EOZİNOFİL

Asidofil. Eozinofil lökosit. Eozin seven; eozin denen asit bir boya ile kolayca boyanabilen.

ARGİROFİL

Arjentafin.

ENTOMOFİL

Böceklerle tozlaşan. Entomogam.

  -   -   -  

Anlamında FİL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde FİL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALMANSEVER

Alman yanlısı, Alman dostu, Germanofil.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AĞAÇLAŞMA

Ağaçlaşmak durumu. Bitki şekilleri gösteren ve akiklerde olduğu gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan doğal desen.

ARSENİK

Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 450 °C'de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçanotu, zırnık (simgesi As).

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Çaprazlama örgü ile yapılmış olan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file. Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık. Tuzak. Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file.

BAĞLAYICI

Bağlama niteliği olan. Kuruduğu zaman yüzeyde film oluşturan, pigment ve dolgu maddelerini bir arada tutan, boyanın uçucu olmayan bölümü. Bağlamaya ve birleştirmeye yarayan: "Ve" bağlayıcı bir edattır. Uyulması zorunlu.

ARİSTOTELESÇİLİK

Yunan filozoflarından derslerini öğrencileriyle birlikte gezinerek veren Aristoteles'in felsefesi, gezimcilik, Aristoculuk, peripatetizm. Bu felsefeyi benimsemiş olma durumu.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ATOM

Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

AYMAZLIK

Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet, dalgı.

AHLAKÇI

Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.

BAKIMLIK

Filmin kartpostal büyüklüğünde cam bir perde üzerinde görünmesini sağlayan cihaz.

BAHARAT

Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber vb. maddeler, bahar (II).

AYMAZ

Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil, bilgisiz.

ANİME

Japon çizgi romanı mangaların televizyon, sinema vb. için filmleştirilmiş biçimi.

ALABORA

Geminin yan yatması. Bir serenin yatay durumdan düşey duruma getirilmesi. Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması. Balığı toplamak için dalyan ağının yukarıya alınması.

AYRIM

Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, fark. Bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü. Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark. Alt bölüm. Ayrılma noktası.

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

BAHARATLI

İçinde karabiber, karanfil, tarçın vb. maddeler bulunan, baharlı.

ARA

İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları. Spor karşılaşmalarında oyuncuların dinlenmek ve taktik almak için kullandıkları süre. İç. Bir oyunda, bir filmde izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa süre, antrakt.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük