Sonu EE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ee" olan, toplam 26 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ee ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ee olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ee olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

ENDORSEE

7 harfli kelimeler

İŞLENEE

6 harfli kelimeler

BELLEE, ESDEEE, ESEBEE, GERNEE, KUBBEE, ZÜLLEE

5 harfli kelimeler

AYDEE, BEZEE, ELEEE, GELEE, KÖSEE, ÖĞSEE, PİSEE

4 harfli kelimeler

EBEE, EDEE, ENEE, İTEE

3 harfli kelimeler

CEE, DEE, HEE, SEE, TEE, ZEE

2 harfli kelimeler

EE

Bazı kelimelerin anlamları

EE

Güzel.

BELLEE

Mutfak, avlu veya ahırda, pis suları dışarıya akıtmak için yapılan ark.

KÖSEE

Ocak karıştırmakta kullanılan ucu yanmış odun, köseği. E. Tk. köz+egü.

ESDEEE

Düğün ve toplantılarda herhangi biri oynarken onu destekleme anlamında söylenir.

ELEEE

Biriyle alay ederken kullanılır.

BEZEE

Şalvar ve donun uçkur geçirilen yeri.

ZÜLLEE

Geç olgunlaşan bir kara erik çeşidi.

AYDEE

Hoppala anlamında ünlem.

ENDORSEE

"Destek" anlaşması gereği anlaşma yapılan müzik firmasının ürünlerini kullanan sanatçı.

PİSEE

Kedi kovalama ünlemi.

İŞLENEE

İşlevlerin türevleri, tümlevleri ve bunlara ilişkin kavramlar ile bunların uygulamalarını konu edinen üzbilim dalı. Anlamdaş. sonsuz küçükler işlencesi.

KUBBEE

Kuş ve kümes hayvanlarının tüyden tepeliği.

ESEBEE

Bir çeşit üzüm.

ÖĞSEE

Ucu yanmış odun parçası.

GELEE

Gelincik çiçeği.

GERNEE

Tencere altına konan ağaç araç.

  -   -   -  

Anlamında EE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YERİNME

Yerinmek işi, teessüf.

GECİKME

Gecikmek işi, teehhür, rötar.

AYNŞTAYNYUM

Atom sayısı 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element (simgesi Es).

ÜZÜNTÜ

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

OECD

Türkçe'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bazen de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı olarak anılır. Uluslararası bir ekonomi örgütü. 1961 yılında kurulmuştur. 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) devamı niteliğindedir. Üye ülkelerinin çoğu Avrupa Birliği üyesidir ve sanayi olarak gelişmiş ülkelerdir bir çoğu da sadece gözlemci olan üyelerdir.

GERÇEKLİK

Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, hakikilik, şeniyet, realite, reellik.

GERÇEK

Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

UTANMA

Utanmak durumu, arlanma, teeddüp.

ÇAKIRDİKEN

Maydanozgillerden, hekimlikte kullanılan bir bitki, deveelması (Arctium tomentosum).

ETKİLENMEK

Etkiye uğramak, müteessir olmak.

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

URANYUM

Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U).

YAZIKLANMA

Yazıklanmak işi, esef, teessüf.

ACIKLANMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Kızmak, çıkışmak, öfkelenmek. İnatlanmak, inat etmek.

ÇEKİRDEKSEL

Nükleer.

MEGATON

Bir milyon ton değerinde kütle birimi. Nükleer bir bombanın veya merminin gücünü ölçmeye yarayan birim.

BOYLAM

Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen çemberiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen çemberi arasındaki açı değeri, tul, tul derecesi, meridyen.

YAZIKLANMAK

Üzülmek, acınmak, esef etmek, teessüf etmek.

ÖLÇÜNMEK

Bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek.

ÜZÜNTÜLÜ

Üzüntüsü olan, acılı, müteessir. Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak. Üzüntü veren.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük