Sonu EDE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ede" olan, toplam 113 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ede ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ede olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ede olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ABDURRAHMANDEDE

12 harfli kelimeler

DURHASANDEDE, ERSİZLERDEDE

11 harfli kelimeler

FELAKETZEDE, HENDEĞİREDE

10 harfli kelimeler

BANKERZEDE, GURBETZEDE, ARSLANDEDE, DEPREMZEDE, ENDEGEREDE, HAYDARDEDE, HİMMETDEDE, ŞEYHANDEDE, YAĞMURDEDE

9 harfli kelimeler

DÖVİZZEDE, BİDİLLEDE, BÜYÜKDEDE, ÇOBANDEDE, GEPİRREDE, HALİLDEDE, HASANDEDE, HIZIRDEDE, HÜLLÜDEDE, KIYAKDEDE, MUHAPDEDE, MURATDEDE, OSMANDEDE, ÖRDEKDEDE, SİNANDEDE, ŞAPÇIDEDE

8 harfli kelimeler

AFETZEDE, KAZAZEDE, MÜCAHEDE, MÜŞAHEDE, MÜZAYEDE, ASILZEDE, BİDİMEDE, DAYİZEDE, ENDEREDE, ENDİREDE, EŞKEREDE, GİLEMEDE, HACIDEDE, KARADEDE, KURTDEDE, MÜŞEHEDE, PİREDEDE

7 harfli kelimeler

MUAHEDE, MUAYEDE, SELZEDE, ALİDEDE, CİVVEDE, DEĞMEDE, DEYMEDE, DİNGEDE, DİPDEDE, GERGEDE, GETGEDE, GURPEDE, GÜLDEDE, GÜZDEDE, HAYMEDE, HÜDDEDE, HÜTDEDE, LENGEDE, MÜSEEDE, PERDEDE, PERVEDE, PEVREDE, SECCEDE, ŞERGEDE, TEEMEDE, TEVGEDE, ZÖMBEDE

6 harfli kelimeler

ARBEDE, GEREDE, NEREDE, REZEDE, AYDEDE, AKDEDE, DAMEDE, DEMEDE, DİMEDE, GÖBEDE, GÖZEDE, HEDEDE, HUDEDE, LEPEDE, MAHEDE, MÜZEDE, PEREDE, PİYEDE, SADEDE, ŞEVEDE, YELEDE, ZEREDE

5 harfli kelimeler

EBEDE, EVEDE, İREDE, İZEDE, ÖNEDE, ÖREDE, ÖYEDE

4 harfli kelimeler

DEDE, GEDE, HEDE, KEDE, MEDE, NEDE, PEDE, SEDE, VEDE

3 harfli kelimeler

EDE

Bazı kelimelerin anlamları

EDE

Ağabey.

GURBETZEDE

Gurbete düşmüş kimse.

HİMMETDEDE

Kayseri şehri, Himmetdede nahiyesine bağlı bir yer.

BANKERZEDE

Banker ile olan iş ilişkilerinde zarara uğrayan kimse.

ENDEGEREDE

İşte,orada.

ABDURRAHMANDEDE

Şanlıurfa ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ARSLANDEDE

Balıkesir ilinde, Sındırgı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Bayburt kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

FELAKETZEDE

Felakete uğramış (kimse).

HENDEĞİREDE

Orada: Hendeğirede balta olacak onu getir.

HAYDARDEDE

Kırıkkale şehrinde, Keskin ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ŞEYHANDEDE

Diyarbakır şehrinde, Çermik belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DEPREMZEDE

Depremde zarar görmüş kimse.

YAĞMURDEDE

Ankara ili, Ayaş ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ERSİZLERDEDE

Kastamonu ili, Küre ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

DURHASANDEDE

Adana şehri, Ceyhan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

DÖVİZZEDE

Bankalara dövizle borçlanıp borcunu ödeyemeyerek edindiği malı yok pahasına elinden çıkarmak zorunda kalan kimse.

  -   -   -  

Anlamında EDE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde EDE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ACISIZ

Tadı acı olmayan. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz. Ağrı, sızı duyulmayan.

ADCILIK

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm.

ADRES

Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak. Hedef gösterilen yer. Bir kimsenin sık olarak gittiği yer. Kurum ya da kuruluşun bulunduğu yer.

AKOMPANYATÖR

Bir parça çalındığı zaman ses veya bir aletle ona eşlik eden kimse.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

AĞIRŞAKLANMAK

Ergenlik döneminde çıbanda veya memede ağırşak biçiminde bir tümsek oluşmak.

AKILCILIK

Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma, akla aykırı veya akıl dışı hiçbir şeyi tanımama davranışı ve tutumu, akliye, rasyonalizm. Bilginin evrensellik ve zorunluluğunun deneyden ve deneye dayanan genellemeden değil, yalnızca akıldan çıkartılabileceğini savunan öğreti, rasyonalizm.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

AKROMATİK

Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez. Hücrede boyayı kabul etmeyen (bölüm).

ACILIK

Acı olma durumu. Dokunaklılık, kederlilik, yaslılık.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACIKLI

Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun. Acı görmüş, yaslı, kederli.

ACEMLEŞMEK

Kültür ve medeniyet bakımından İran halkını örnek almak veya etkisi altında kalmak.

ACILI

Acı katılmış olan. Acısı olan, kederli.

AHLATIERBAA

İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri.

AĞABABA

Dede, ata. Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). Sanı "ağa" olan babaya çocuğunun sesleniş sözü.

AHLAT

Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu, dağ armudu (Pirus piraster). Beden yapısının temelini oluşturan ögeler. Kaba adam, yol iz bilmez kimse. Bitlis iline bağlı ilçelerden biri. Bu ağacın, armuda benzeyen, iyice olgunlaştıktan sonra yenilebilen yemişi. Bir karışım içindeki parçalar, ögeler.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük