Sonu AVE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ave" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ave ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ave olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ave olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AVE

Abla.

YAVE

Saçma, saçma sapan söz.

OCTAVE

Biri diğerinin iki katı değerde frekansa sahip olan ve aynı ismi alan iki ses arasındaki 12 yarım seslik mesafe.

GAVE

Kahve. Kahve (bk. kâve). Kahve, karşılığı gayfe. Kahve (Güllüce köyü).

KAVE

Avanak, manyak. Kahvehane (bk: gave). Kahvehane.

DAVE

Dava. Mesele.

İLAVE

Ekleme, ulama. Eklenmiş parça. Ek. Arttırma, büyütme, abartma.

BENAVE

Serseri, mantıksız, zevzek.

  -   -   -  

Anlamında AVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇAĞRILI

Bir toplantıya, bir yere veya birinin yanına çağrılmış kimse, davetli.

ÇİRKİN

Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Karanlık, dalavereli, şüpheli. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz).

BAŞYAVERLİK

Başyaver olma durumu. Başyaverin makamı. Başyaverin yaptığı iş.

DANIŞMA

Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret. Danışılan yer, müracaat, enformasyon.

DAVETİYE

Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı, çağrılık.

AFERİST

Dalavereci.

BAŞYAVER

Yaverlerin başı olan kimse, seryaver.

DALAVERECİLİK

Dalavereci olma durumu, taklacılık, kolpoculuk.

ALMAŞ

İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.

DANIŞ

Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşavere.

DAVETNAME

Yasal bir iş için gönderilen davetiye.

ÇAĞRI

Birinin bir yere gelmesini isteme, davet. Çağrı cihazı.

DAVETÇİLİK

Davetçi olma durumu.

ÇAĞRILIK

Davetiye.

ÇAVALYE

Çavela.

DAHASI

Fazlası, ilavesi.

ÇAĞIRMAK

Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek. Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek. Binmek için bir araç istemek. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek.

ÇAĞRICI

Çağırma işini yapan, çağırmak için giden kimse, davetçi. Mübaşir. Sahnede oyuncuları takdim eden kimse.

BALAST

Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları. Safra.

DALGA

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genel olarak rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Gizli iş, dalavere. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici aşk ilişkisi. Saçların kıvrım genişliği. Dalgınlık. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük