Sonu AVE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ave" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ave ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ave olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ave olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AVE

Abla.

YAVE

Saçma, saçma sapan söz.

DAVE

Dava. Mesele.

BENAVE

Serseri, mantıksız, zevzek.

KAVE

Avanak, manyak. Kahvehane (bk: gave). Kahvehane.

GAVE

Kahve. Kahve (bk. kâve). Kahve, karşılığı gayfe. Kahve (Güllüce köyü).

İLAVE

Ekleme, ulama. Eklenmiş parça. Ek. Arttırma, büyütme, abartma.

OCTAVE

Biri diğerinin iki katı değerde frekansa sahip olan ve aynı ismi alan iki ses arasındaki 12 yarım seslik mesafe.

  -   -   -  

Anlamında AVE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DANIŞ

Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşavere.

DALGA

Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genel olarak rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Bir yüzeydeki kıvrım. Geçici sevgili. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Gizli iş, dalavere. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Geçici aşk ilişkisi. Saçların kıvrım genişliği. Dalgınlık. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.

ÇAĞIRMAK

Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmek. Yüksek sesle şarkı, türkü söylemek. Binmek için bir araç istemek. Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, davet etmek.

DALAVERECİLİK

Dalavereci olma durumu, taklacılık, kolpoculuk.

ALMAŞ

İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe. Birinin doğru olması ötekinin yanlışlığını gerektiren iki önermenin oluşturduğu sistem.

ÇAĞRILIK

Davetiye.

BAŞYAVERLİK

Başyaver olma durumu. Başyaverin makamı. Başyaverin yaptığı iş.

BALAST

Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları. Safra.

ÇAVALYE

Çavela.

ÇİRKİN

Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Karanlık, dalavereli, şüpheli. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz).

AFERİST

Dalavereci.

BAŞYAVER

Yaverlerin başı olan kimse, seryaver.

DAVETÇİLİK

Davetçi olma durumu.

ÇAĞRI

Birinin bir yere gelmesini isteme, davet. Çağrı cihazı.

ÇAĞRICI

Çağırma işini yapan, çağırmak için giden kimse, davetçi. Mübaşir. Sahnede oyuncuları takdim eden kimse.

DAVETNAME

Yasal bir iş için gönderilen davetiye.

DAVETİYE

Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı, çağrılık.

DAHASI

Fazlası, ilavesi.

ÇAĞRILI

Bir toplantıya, bir yere veya birinin yanına çağrılmış kimse, davetli.

DANIŞMA

Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret. Danışılan yer, müracaat, enformasyon.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük