Sonu AVİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "avi" olan, toplam 44 adet kelime bulunmaktadır. Sonu avi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında avi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde avi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

RADYOTEDAVİ

9 harfli kelimeler

BUZDOLAVİ, NAMAZLAVİ, YILANKAVİ

8 harfli kelimeler

DEMURAVİ, MÜTESAVİ

7 harfli kelimeler

HALKAVİ, KALLAVİ, MASMAVİ, ÇAHÇAVİ, DEMRAVİ, KÖSRAVİ, SASKAVİ, SEKLAVİ, SÜTMAVİ, ŞELLAVİ

6 harfli kelimeler

ARHAVİ, MÜDAVİ, MÜSAVİ, SEMAVİ, TEDAVİ, BERAVİ, BİLAVİ, CANAVİ, KAŞAVİ, KUTAVİ, OHLAVİ, OKLAVİ, SAKAVİ, SİMAVİ, TATAVİ, TERAVİ

5 harfli kelimeler

ALAVİ, AVAVİ, SUAVİ

4 harfli kelimeler

HAVİ, KAVİ, MAVİ, BAVİ, DAVİ, GAVİ, RAVİ, YAVİ

3 harfli kelimeler

AVİ

Bazı kelimelerin anlamları

AVİ

Ayı.

KÖSRAVİ

Ateş karıştırmaya yarayan bir ucu yanmış odun, tahta.

SÜTMAVİ

1.Çok açık mavi, mavimsi. 2.Ten rengi.

HALKAVİ

Halka biçiminde olan.

SASKAVİ

Bostan sulamak için ağaçtan yapılan bir çeşit kürek biçiminde araç.

NAMAZLAVİ

Üstünde namaz kılınan kilim, post ve benzerleri şeylerden yapılmış seccade.

KALLAVİ

Vezir ve sadrazamların giydikleri bir tür kavuk. Çok iri, kocaman.

MÜTESAVİ

eşit, eşitlenmiş.

RADYOTEDAVİ

Hastalıklı dokulara beta, gamma ve X ışınları gibi radyoaktif ışınlarla sağaltılması.

SEKLAVİ

Araplar tarafından kabul edilen, adını Arap kabilelerinden alan Arap atı ırkı içerisindeki dişiliğin, güzelliğin ve inceliğin sembolü olan bir tip.

ÇAHÇAVİ

Damların üzerindeki çerçeveli camekan; bk. ayrıca eşşeyh sırti.

BUZDOLAVİ

Buzdolabı.

MASMAVİ

Her yanı mavi, gömgök.

YILANKAVİ

Dolambaçlı, dolanarak giden.

DEMURAVİ

Temriye, egzama.

DEMRAVİ

Temriye, egzama.

  -   -   -  

Anlamında AVİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AVİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇISAL

Açı ile ilgili, zaviyevi.

AKUPUNKTUR

Vücudun belirli noktalarına genellikle altın iğne batırılarak yapılmış olan tedavi.

ANTİMON

Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element (simgesi Sb).

ALFATERAPİ

Alfa ışınları kullanılarak yapılmış olan tedavi.

ASINTI

Bir işi hemen yapmayıp bekleterek geri bırakma, tehir, tavik. Sırnaşan, tebelleş olan kimse. Birini tedirgin edecek kadar üzerine düşme.

ATACILIK

Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm.

ASİT

Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

AMELİYAT

Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi, cerrahi müdahale, operasyon. İşler, faaliyetler.

ADAMOTU

Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).

AĞIRLIK

Ağır olma durumu. Ağırbaşlılık. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri. Sorumluluk. Sıkıntı. Takı. Değerli olma durumu. Yük, külfet. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori. Etki, baskı, güçlük. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.

ACIMIK

Mavikantaron.

ANTİALERJİK

Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan ilaç. Alerjiye neden olmayan.

ANZAROT

Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla). Alkollü içecek. Bu ağacın yara tedavisinde kullanılan reçinesi.

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

AKVAM

Kavimler.

ALIKOYMA

Alıkoymak işi, tavik.

ARAGONİT

Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir kalsiyum karbonat türü.

AMPÜTASYON

Kol, bacak, kulak gibi organların tedavi amacıyla kısmen veya tamamen kesilip çıkartılması. Herhangi bir bütünden bir parça kesme veya koparma.

ALMAŞIK

İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif.

AKZAMBAK

Zambakgillerden, süs bitkisi olarak yetiştirilen, çiçeği diş ve yüz şişlerinin tedavisinde kullanılan bir bitki (Lilium candidum).