Sonu AKO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ako" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ako ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ako olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ako olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

7 harfli kelimeler

GUANAKO, ŞAKŞAKO

6 harfli kelimeler

KORAKO

4 harfli kelimeler

SAKO, JAKO, KAKO, MAKO

3 harfli kelimeler

AKO

Bazı kelimelerin anlamları

AKO

Deli, serseri.

MAKO

Dokuma tezgâhında ipliği çeken ağaç mekik.

SAKO

Paltoya benzer bir tür üstlük.

ŞAKŞAKO

Gelincik bitkisi.

GUANAKO

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, devegiller (Camelidae) familyasından, 225 cm kadar uzunlukta, 115 cm kadar yükseklikte, 24 cm kadar kuyruğu olan, lama ve alpakanın atası olduğu zannedilen, postu ve eti için avlanan, Güney Amerika'da toplu olarak yaşayan bir tür. (Lama guanicoe), Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının devegiller (Camelidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 225, yüksekliği 115, kuyruğu 24 cm. Kalın, yumuşak ve açık kahverengi tüyleri olan zarif bir hayvandır. Lama ve alpakanın atası olduğu zannedilmektedir. Postu ve eti için avlanır. Güney Amerikada toplu halde yaşar.

KAKO

Erkek kardeş. Akılsız.

KORAKO

Karga, kuzgun, koraks.

JAKO

Guguksular (Cuculiformes) takımının, papağangiller (Psittacidae) familyasından, kanatları kırmızı renkli, Afrika'da yaşayan bir tür. (Psittacus erithacus), Guguksular (Cuculiformes) takımının papağangiller (Psittacidae) familyasından bir kuş türü. Külrengi olup kanatları kırmızıdır. Afrikanın ekvator bölgesinde yaşar.

  -   -   -  

Anlamında AKO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AKO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKORTSUZLAŞMAK

Akordu bozulmak.

AKORTLANMAK

Akortlama işi yapılmak.

BESİ

Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi. Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.

ARMONİKA

Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik. Akordiyon.

AKORTSUZLAŞMA

Akortsuzlaşmak durumu.

AKORDEONCU

Akordiyoncu.

AKORTLANMA

Akortlanmak işi.

BAŞAKORTÇU

Müzik aletlerini akort edenlerin başı.

AKORDEON

Akordiyon.

AKORDİYONCU

Akordiyon çalan kimse, akordeoncu.

ARPEJ

Bir akort oluşturan seslerin birbiri arkasından çalınması.

BAT

Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir takoz türü.

AKORTLATMA

Akortlatmak işi.

AKORTSUZLAŞTIRMA

Akortsuzlaştırmak işi.

AKORTLATMAK

Akortlama işini yaptırmak.

AKORDİYON

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma.

AKORTLU

Akordu olan, akort edilmiş.

AKORTLAMA

Akortlamak işi.

AKORTSUZ

Akordu olmayan, akort edilmemiş, akordu bozuk. Birbirini tutmayan, uyumsuz.

AKORTLAMAK

Akort etmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük