Sonu AKS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "aks" olan, toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. Sonu aks ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında aks olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde aks olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PNÖMOHİDROTORAKS

15 harfli kelimeler

PNÖMOHEMOTORAKS, PİYOPNÖMOTORAKS, SEROPNÖMOTORAKS, PNÖMOPİYOTORAKS, HEMOPNÖMOTORAKS

14 harfli kelimeler

PİYOHEMOTORAKS

11 harfli kelimeler

HİDROTORAKS, PNÖMOTORAKS, FİBROTORAKS, POLİKLİMAKS

10 harfli kelimeler

HEMOTORAKS, KİLOTORAKS, PİYOTORAKS, SEROTORAKS, MEZOTORAKS, METATORAKS

9 harfli kelimeler

PROTORAKS

8 harfli kelimeler

KARAPAKS, PARALAKS

7 harfli kelimeler

ANTRAKS, STİRAKS, SENTAKS, KORDAKS, KLİMAKS

6 harfli kelimeler

RELAKS, KORAKS, TORAKS, LİMAKS, ADDAKS, BORAKS, ALPAKS

4 harfli kelimeler

BAKS, VAKS, RAKS, FAKS

3 harfli kelimeler

AKS

Bazı kelimelerin anlamları

AKS

Dingil.

PNÖMOPİYOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava veya gaz ve irin bulunması.

HEMOTORAKS

Çoğunlukla kan damarlarının travmatik nedenlerle yırtılması nedeniyle, göğüs boşluğunda kan toplanması, hemoplöra. Solunum güçlüğü, akciğer kollapsı ve mukozalarda solgunluğa sebep olur.

PİYOTORAKS

Göğüs boşluğunda yangısal ürünler ve irin bulunması.

POLİKLİMAKS

Birçok farklı klimaks topluluklarından oluşan birlik.

HEMOPNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunda kan ve hava toplanması.

SEROPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve serum toplanması.

SEROTORAKS

Hidrotoraks.

PNÖMOTORAKS

Göğüs boşluğunun gaz veya havayla dolması. Boşlukta bulunan hava, akciğerler üzerine basınç yaparak akciğerin sönmesine neden olur.

KİLOTORAKS

Göğüs boşluğunda lipitten zengin, süt beyazından sarıya değişen renklerde, çok sayıda lenfosit, az sayıda nötrofil, alyuvar, plazma hücresi ve yağ damlacıkları içeren kilus adı verilen lenf sıvısının toplanması, kiloplöro, kilöz hidrotoraks, kilöz plörazi. Duktus torasikusun yırtılması veya sızıntısı sonucu ara sıra köpek ve kedilerde rastlanır. Nedenleri arasında tümörler, yapılış bozuklukları, dirofilariazis ve blastomikozis yer alır.

PİYOHEMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda irin ve kan toplanması.

HİDROTORAKS

Göğüs boşluğunda transudat toplanması, serotoraks, plörosel.

FİBROTORAKS

Karın zarı katmanlarının birbirine yapışması.

PNÖMOHEMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve kan bulunması.

PNÖMOHİDROTORAKS

Göğüs zarları arası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.

PİYOPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda irin ve gaz toplanması.

  -   -   -  

Anlamında AKS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AKS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKTAN

Bir yerin uzağından. Ayrıca, ek olarak. Sıra ve aşama gözetilmeden, dışarıdan atayarak. Önceden belirlenmiş bir bütçeye bağlı kalmaksızın.

AKSAKLIK

Aksak olma durumu.

AKSATIŞ

Aksatma işi.

AHLAKSIZLIK

Ahlaksız olma durumu. Ahlak kurallarına uymama, ahlaksızca davranış.

AHLAKSIZCA

Ahlaksız bir biçimde veya tarzda, ahlaksızcasına.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

AÇIKÇA

Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde, alenen, aşikâre.

AKSESUARCI

Aksesuar satan kimse. Aksesuar kullanmasını seven kimse. Aksesuarı hazırlayan kimse.

AKSESUARCILIK

Aksesuarcının yaptığı iş. Aksesuarcı olma durumu.

AKDOĞAN

Kartalgillerden bir tür doğan, aksungur.

AKSETTİRME

Aksettirmek işi.

AKSAYIŞ

Aksama işi.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

AĞAÇÖREN

Aksaray iline bağlı ilçelerden biri.

AĞRISIZ

Ağrısı olmayan. Dertsiz, tasasız. Ağrı olmaksızın.

AKSETME

Aksetmek işi.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AKSAMA

Aksamak işi.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AKSATMA

Aksatmak işi.