Sonu ZOP ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "zop" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu zop ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında zop olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde zop olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ZIPPALAZOP

9 harfli kelimeler

ZILDIRZOP, ZOMBURZOP

6 harfli kelimeler

ZİRZOP, ZIRZOP, ZİPZOP

5 harfli kelimeler

ABZOP

3 harfli kelimeler

ZOP

Bazı kelimelerin anlamları

ZOP

Büyük külünk. Alık. Tomruk.

ZIPPALAZOP

Hoppala.

ZİPZOP

Düdük çıkarma oyunu.

ZILDIRZOP

Düşünmeden, birdenbire: Hasan akşam zıldırzop eve girdi.

ABZOP

Ahmak, budala, sersem, aptal.

ZİRZOP

Zıpır.

ZOMBURZOP

Birdenbire.

ZIRZOP

Delidolu. Görgüsüz, kaba davranışlı. Zorba, kıyıcı. İriyarı. Düğünlerde hizmet eden köy delikanlısı. Düğünde güvey evinden gelin yanlısı delikanlılara gelen yiyecek, içecek. İriyarı, kaba ve kırıcı kimse.

  -   -   -  

Anlamında ZOP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ZOP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

İNDOL

Parfüm ve tıpta kullanılan yasemin yağında ve karanfil baharatı yağında bulunan beyazdan sarıya değişen renklerde olan, kötü aromalı, (seyreltik çözeltileri hoş kokulu) kansere sebep olan ve 2,3-benzopirol olarak bilinen bileşik. Triptofanın kalın bağırsaklarda bakterilerin etkisiyle yıkımından oluşan ve dışkının kokusunu veren madde, skatol.

DAMALITASAR

Bir kenti, aşağı yukarı dörtgen yapı adalarına bölmeyi amaçlayan kentsel düzentasar. Eski Mısır ve Mezopotamya kentlerinin biçimlerinden esinlenen, Yunan ve Roma kentlerinin düzentasarlarıyla bu geleneği benimsemiş bulunan ve çağdaş kent tasarlamasında da kullanılan bir tasar türü. Havadan bakıldığında, birbirini dik açılarla kesen ve birbirine koşut yolların oluşturduğu bir ızgaraya benzeyen kent biçimi.

HARTMANNELLA

Rhizopoda sınıfında, Amoebida takımında bulunan tatlı su ve toprakta serbest yaşayan amebik protozoon cinsi.

ELPİK

Çürümüş meyve ve organ. Solgun, bayat. Taze, yumuşak, körpe anlamında. Aklına eseni yapan, zirzop.

DOLİKOL

Bakteri duvarına ve glikoproteinlere şeker taşıyan bir izopren. Hayvanlarda 17-21 izopren biriminden oluşur.

ZİRZOPLAŞMA

Zirzoplaşmak durumu.

EKZOPODİT

Kabukluların iki dallı bacaklarının dış dalı. Ekzopod.

SÜMER

Mezopotamya'da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse.

HİPOFİZ

Beynin alt bölümünde bulunan, salgısını kana vererek fizyolojik olaylarda önemli rol oynayan sinirsel organ. Omurgalılarda ara beynin ventralinde kısa bir sapla hipotalamusa bağlı bulunan ve adenokortikotropin, prolaktin, gonadotropinler, tiroit uyarıcı hormon, oksitosin, vazopressin gibi çok sayıda önemli hormonu salgılayan, bez yapısında olan adenohipofiz ile nöroendokrin yapıda olan nörohipofiz olmak üzere iki kısımdan yapılmış bir iç salgı bezi. Omurgalılarda ara beynin ventralinde kısa bir sapla hipotalamusa bağlı bulunan, büyüme ve üremede etkin çok sayıda önemli hormonu salgılayan, adenohipofiz ve nörohipofiz olmak üzere iki kısımdan yapılmış bir iç salgı bezi. Os sphenoidale'deki fossa hypophysialis içine yerleşmiş, organizmada birçok fizyoloik olayın düzenlenmesinde önemli etkinliğe sahip olan büyüme hormonu, adrenokortikotropik hormon, tiroit uyarıcı hormon, prolaktin, folikül uyarıcı hormon, lüteinleştirici hormon, antidiüretik hormon, oksitosin, melanosit uyarıcı hormon gibi hormonlar salgılayan, ön, ara ve arka üç ayrı loptan oluşan çok önemli bir iç salgı bezi, pitiüter bez, glandula pituitarya. Adenohipofiz veya distal bölüm adı verilen ön hipofiz lobu; ön lop, tuberal parça ve ara loptan oluşur. Nörohipofiz adını alan hipofiz arka lobu ise sinirsel kökenli hipotalamustan gelen miyelinsiz sinir telleriyle gliya hücrelerinden biçimlenir. Ara-beyinin ventralinde bulunan ve çok sayıda hormona sahip olan bir iç-salgı bezi olup ön ve ard olmak üzere 2 lop ile bir gövdeden yapılmıştır.

EKZOPOD

Kabukluların iki dallı bacaklarının dış dalı, ekzopodit.

ZIPIRLIK

Zıpır olma durumu, delişmenlik, zirzopluk, zırtapozluk.

İZOPRENALİN

İzoproterenol.

ZIPIR

Şımarık ve delice tavırlı, hareketlerinde ölçüsüz, delişmen, zırtapoz, zirzop.

GLOBİJERİN

Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, foraminiferler (Foraminifera) takımından, açık denizlerde pelâjik olarak yaşayan, kalsiyum karbonattan yapılmış küre biçimindeki odacıklarının üzerinde hayvanın suda sabit durmasını kolaylaştıran çok sayıda ince ve uzun dikenleri bulunan türlere sahip bir cins. Bir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, foraminiferler (Foraminifera) takımından, açık denizlerde pelajik olarak yaşayan, kalsiyum katbonattan yapılmış küre biçimindeki odacıkların üzerinde hayvanın suda sabit durmasını kolaylaştıran çok sayıda ince ve uzun dikenleri bulunan türlere sahip bir cins. (Globigerina), Birgözeli hayvanlardan kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının foraminiferler (Foraminifera) takımından bir cins. Açık denizlerde pelâjik olarak yaşar. Kalsiyum karbonatdan yapılmış küre biçimindeki odacıklarının üzerinde hayvanın suda sabit durmasını kolaylaştıran birçok ince, uzun dikenler uzanır.

BİRGÖZELİLER

(Eş anlamlısı: Birhücreliler, Protozoa), Hayvanlar (Animalia) âleminin bir alt-âlemi. Baş özellikleri daima bir gözeden yapılmış olmalarıdır. Vücudun bölünmesi ya da tomurcuklanmasiyle çoğalırlar. Seyrek olarak yüksek yapılı hayvanlardaki döllenmeye benzeyen bir birleşme görülür (konjugasyon = kavuşma, birleşme). Genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Tatlı su ve denizlerde yaşarlar. Bazıları asılak olup hastalık yapar. Biçimleri çok çeşitlidir. Bazısı kendini bir yere bağlayarak yaşar. Bazısı kamçı, kirpik ya da yalancı ayak yardımı ile hareket eder. Kamçılılar (Flagellata),kök-ayaklılar (Rhizopoda), sporlular (Sporozoa), kirpikliler (Ciliata) olmak üzere dört sınıfa ayrılırlar.

AKRİDİN

İlaç ve boya ham maddesi olarak kullanılan bir dibenzopiridin bileşiği. Antibakteriyel etkisi nedeniyle yerel antiseptik olarak da kullanılır.

FORAMİNİFERLER

Bir hücrelilerden (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının hemen hepsi genel olarak bir ya da çok odacıklı, kalsiyum karbonattan yapılmış bir kabukla örtülü olan, iğne biçimindeki yalancı ayakları kabuk üzerindeki deliklerden dışarı uzanan, bazısı tath suda, çoğu denizlerde yaşayan, bugün fosil olmuş pek çok türü bulunan, globijerin (Globigerina) ve nümülit (Nummulites) cinsleri iyi bilinen, bir takımı. Delikli hayvanlar. (Foraminifera),iyi bilinen cinsleridir.

ARCELLA

Bir hücreliler (Protozoa) alt aleminin, kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, kabuklu amipler (Thecamoeba) alt takımından, iki veya çok sayıda çekirdekli, sarı veya kahverengi olan kitinli kabuğu yassı bir saat camına benzeyen türlere sahip bir cins. Testacealobosia alt sınıfında, Arcellinida takımında bulunan ameboyit protozoa cinsi.

ARSELLA

Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminin, kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, kabuklu amipler (Thecamoeba) alt takımından, iki ya da çok sayıda çekirdekli, sarı ya da kahverengi olan kitinli kabuğu yassı bir saat camına benzeyen türlere sahip bir cins. (Arcella), Birgözeli, kökayaklılardan kabuklu-amipler (Thecamoeba) alt-takımına giren bir cins. İki ya da çok sayıda çekirdeklidir. Sarı ya da kahverengi olan kitinli kabuğu yassı bir saat camına benzer.

AKANTOMETRA

Kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından, bazı türleri ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahip türleri olan bir cins. (Acanthometra), Kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından birgözeli cinsi. türü ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahiptir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük