Sonu YEL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "yel" olan, toplam 39 adet kelime bulunmaktadır. Sonu yel ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında yel olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde yel olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ANTİBAKTERİYEL

12 harfli kelimeler

DİFERANSİYEL, DİFERENSİYEL

11 harfli kelimeler

ENDÜSTRİYEL, ABAKTERİYEL

10 harfli kelimeler

BAKTERİYEL, POTANSİYEL

8 harfli kelimeler

MUHAYYEL, DOĞRUYEL, KIZILYEL, PARSİYEL

7 harfli kelimeler

AVCIYEL, BİSİYEL, ÇARKYEL, DELİYEL, GABAYEL, GARAYEL, GURUYEL, ISSIYEL, KABAYEL, KARAYEL, KOBAYEL, KURUYEL, SARIYEL, TERSYEL

6 harfli kelimeler

GÖKYEL, İSİYEL, KANYEL

5 harfli kelimeler

BİYEL, TEYEL, AKYEL, BEYEL, DİYEL, MEYEL, MİYEL, SEYEL, SİYEL

4 harfli kelimeler

AYEL

3 harfli kelimeler

YEL

Bazı kelimelerin anlamları

YEL

Rüzgâr. Romatizma ağrısı. Kalın bağırsaktaki gaz.

DOĞRUYEL

Gün doğudan esen yel.

MUHAYYEL

Hayal gücüyle yaratılan, hayal edilen.

DELİYEL

Güneyden esen rüzgâr, kıble yeli. Kara yel.

BAKTERİYEL

Bakterilerle ilgili.

ÇARKYEL

Kuzeyden esen yel.

ANTİBAKTERİYEL

Bakteri üremesini engelleyen. Bakteriyel üremeye engel olma veya bakterilerin öldürülmesi. Bakterilerin yaşamasını durduran veya üremesini önleyen kimyasal madde.

AVCIYEL

Funda gibi kısa, sert, sık dallı bir ağaççık.

DİFERANSİYEL

Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı hızla dönmesini sağlayan bir dişli aygıt. Özellikle fonksiyonların değişmeleriyle ilgili matematik dalı.

KIZILYEL

Güneyden esen rüzgâr. Doğudan esen rüzgâr. Albümin hastalığı. Kimi yiyecekler nedeniyle karnın sağ yanında duyulan gaz sancısı.

PARSİYEL

Kısmi, bütünün bir kısmı.

ABAKTERİYEL

Bakteri bulunmayan.

ENDÜSTRİYEL

Sınai.

BİSİYEL

Akşamleyin.

POTANSİYEL

Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil. Gizil güç. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan. Kullanılmaya hazır (güç, yetenek).

DİFERENSİYEL

Ayırt edici.

  -   -   -  

Anlamında YEL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde YEL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGEL

Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ.

ALÇAKLIK

Alçak olma durumu, denaet, pespayelik. Alçakça davranış, habaset, şenaat.

ANEMOMETRE

Yelölçer.

ARMADOR

Geminin direk, seren, yelken, ip vb. donanımını düzenleyen usta.

APAZLAMAK

Avuçlamak. Gemi apazlama rüzgârla gitmek. Yelken rüzgârla dolup şişmek.

AJANS

Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Bu iş kollarının çalıştığı büro. Radyoda haber bülteni.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

ANLATI

Ayrıntılarıyla anlatma. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye.

AĞCIK

Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kın.

ARMA

Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin simgesi olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun (II). Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, halat ve yelken takımı.

AİDAT

Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti. Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para. Kesenek.

AKI

Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan.

AMAÇLI

Amacı olan, gayeli. Bir amaca yönelik.

BALON

Isıtılmış hava veya havadan daha hafif bir gazla doldurulan, atmosferde uçabilen, küre biçiminde araç. Aslı olmayan, palavra şey. Karikatürde içi sözle doldurulan yuvarlak. Karnı yuvarlak ve şişkin, boynu dar cam kap. Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan yapılmış olan çocuk oyuncağı. Geriden gelen rüzgârdan yararlanmak amacıyla yatın ana direği üzerine çekilen üç köşeli, hafif yelken.

BABAFİNGO

Yelkenli gemilerde direklerin ve gabyanın üstünde bulunan en yüksek bölüm.

BASTİKA

Bir yelken serenine veya herhangi bir ağaca açılan delik.

BADISABA

Sabah yeli.

AYIBACAĞI

Çift yan yelkenlerden birini sağdan, birini soldan kullanma biçimi.

BARÇA

Orta Çağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi. Kalyon türünden küçük savaş gemisi.

ARİYA

Sancağı, yelkeni veya sereni direkten aşağı alma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük