Sonu TE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "te" olan, toplam 466 adet kelime bulunmaktadır. Sonu te ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında te olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde te olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

HİPERSENSİBİLİTE, RADYOSENSİBİLİTE

15 harfli kelimeler

EKSİTOTOKSİTİTE, FOTOSENSİTİVİTE, HİPEROZMOLALİTE, HİPERSEKSÜALİTE, İNTERSEKSÜALİTE, POLİSENSİTİVİTE

14 harfli kelimeler

KONVERTİBİLİTE, SANTİMANTALİTE, HİPOOZMOLALİTE, HİPOSEKSÜELİTE, HOMOSEKSÜELİTE, İMMÜNOJENİSİTE

13 harfli kelimeler

DİSPONİBİLİTE, RADYOAKTİVİTE, ANTİSTERİLİTE, HİPERAKTİVİTE, HİPERİMMÜNİTE, HİPERMOTİLİTE, KONJONKTİVİTE, PROSESİTİVİTE, SÜPERMOTİLİTE

12 harfli kelimeler

PRODÜKTİVİTE, SUBJEKTİVİTE, ANTİJENİSİTE, EKSİTABİLİTE, EKSPRESİVİTE, FLEKSİBİLİTE, İRRİTABİLİTE, PERMEABİLİTE

11 harfli kelimeler

OBJEKTİVİTE, ORİJİNALİTE, RANTABİLİTE, RASYONALİTE, SPESİYALİTE, ABNORMALİTE, ASEKSÜELİTE, DİSMOTİLİTE, EGSERİYETTE, İNFERTİLİTE, JOSEPHİNİTE, KREDİBİLİTE, OTOİMMÜNİTE, SENSİBİLİTE, SENSİTİVİTE, UFAKÖLÇEKTE

10 harfli kelimeler

DEZENFEKTE, FİZİBİLİTE, MÜZİKALİTE, POPÜLARİTE, RÖLATİVİTE, SÜRREALİTE, ÜNİVERSİTE, SEKİZÇİFTE, ALKALİNİTE, ANTİJENİTE, EKSTREMİTE, HEVEKDESTE, İRİÖLÇEKTE, JAAGSİEKTE, OZMOLALİTE, OZMOLARİTE, PATOJENİTE, PREPUBERTE, PUPİPARİTE, SIKMAKÖFTE, ÜNİFORMİTE, VARİKOSİTE, VİVİPARİTE

9 harfli kelimeler

AKTÜALİTE, FEODALİTE, FORMALİTE, FRİJİDİTE, GÖRÜNÜŞTE, KOMANDİTE, MANTALİTE, VİSKOZİTE, DÖRTÇİFTE, ANKSİYETE, ATOMİSİTE, ATONİSİTE, BACKPLATE, BASIKERTE, DEFORMİTE, FEKONDİTE, FEKUNDİTE, FERTİLİTE, FRAJİLİTE, HELELİKTE, MORBİDİTE, MORTALİTE, NORMALİTE, OFELİMİTE, RANSİDİTE, SPESİFİTE, STERİLİTE, TOKSİSİTE, TURBİDİTE, VİSKÖZİTE

8 harfli kelimeler

AKTİVİTE, ANTİKİTE, BERCESTE, BİRLİKTE, FATALİTE, GERÇEKTE, GÜLDESTE, KAPASİTE, LİKİDİTE, PLANÇETE, POLARİTE, PRATİKTE, PREZANTE, TONALİTE, İKİÇİFTE, AFFİNİTE, ÇADIRETE, DİLBESTE, DÜMBEÇTE, ESKİÇÖTE, FİDELİTE, FİRZEKTE, GAVELETE, GİBOZİTE, HERPİŞTE, ISIKERTE, İMMÜNİTE, KARPİŞTE, KELEKÜTE, KİREMETE, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ANDANTE, ÇEKİŞTE, DEKOLTE, DERUHTE, ELBETTE, ENJEKTE, FAKÜLTE, FERİŞTE, FİRKETE, GÜVERTE, GÜZEŞTE, KALÇETE, KERESTE, KÜPEŞTE, MAJESTE, MEVKUTE, OBEZİTE, OTORİTE, REALİTE, REKOLTE, SOSYETE, ŞAYESTE, ŞİKESTE, VABESTE, VARESTE, VARYETE, AĞZÜSTE, ANKİSTE, ASİDİTE, AVİDİTE, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ACENTE, ADAPTE, AHESTE, ALÜFTE, AŞÜFTE, EKARTE, ENİŞTE, ERİŞTE, ERKETE, GAZETE, GÜNÖTE, İSKETE, KALİTE, KARATE, KOMİTE, PARİTE, PEÇETE, REÇETE, SABİTE, SABOTE, VİZİTE, YERÖTE, AHSETE, ALEFTE, ALESTE, AMMETE, AYMETE, BERETE, BLASTE, CİMETE, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AJİTE, BESTE, ÇİFTE, DESTE, DİKTE, ENÖTE, FAHTE, FORTE, GÜFTE, İBATE, KERTE, KORTE, KÖFTE, KÜLTE, LİSTE, MONTE, NÜKTE, PELTE, PORTE, SAHTE, SEKTE, ŞİLTE, TENTE, ÜNİTE, AMETE, ANATE, CENTE, CIRTE, CİLTE, ÇENTE, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ÇETE, İŞTE, KETE, NİTE, RATE, SİTE, SOTE, ÜSTE, ASTE, EHTE, EKTE, ENTE, ERTE, ESTE, FETE, FİTE, GİTE, HATE, HETE, HÖTE, İKTE, İLTE, İRTE, KOTE, KÖTE, KÜTE, LUTE, METE, MUTE, NOTE, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ATE, ÖTE, ETE, İTE, OTE, UTE

2 harfli kelimeler

TE

Bazı kelimelerin anlamları

TE

Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı, okunuşu. Sıhhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça. Tellür elementinin simgesi.

DİSPONİBİLİTE

Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet.

HOMOSEKSÜELİTE

Eşcinsellik.

SANTİMANTALİTE

Hassaslık, duygululuk, içtenlik.

POLİSENSİTİVİTE

Çok sayıda ve çeşitlilikte etkene karşı, aşırı şekilde duyarlılık gösterme durumu.

HİPERSENSİBİLİTE

Anafilaksi.

KONVERTİBİLİTE

Çevrilgenlik.

HİPOOZMOLALİTE

Vücut sıvılarının ozmolalitesinde azalma.

İNTERSEKSÜALİTE

İki cinslilik.

İMMÜNOJENİSİTE

Antijenite.

FOTOSENSİTİVİTE

Gün ışığına aşırı duyarlı olma durumu.

RADYOSENSİBİLİTE

Işınıma duyarlılık.

HİPEROZMOLALİTE

Vücut sıvılarının osmolalitesinin artması.

HİPOSEKSÜELİTE

Cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi durumu.

HİPERSEKSÜALİTE

Aşırı cinsel güç gösterme.

EKSİTOTOKSİTİTE

Serebrovasküler hastalıklara veya beyin veya omurilik yaralanmalarına bağlı serebral veya spinal iskemi ve serebral iskemiye bağlı inme sırasında iskemik bölgedeki sinir uçlarından aşırı miktarda aspartat salıverilmesi sonucu, N-metil- D- aspartat (NMDA) almaçlarının aşırı uyarılmasıyla almaçlara bağlı iyon kanallarından nöronların içine aşırı miktarda Ca++ girmesi sonucu oluşan nöronlardaki nekroz.

  -   -   -  

Anlamında TE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANOZLAŞMAK

Ağaç gibi maddeler suda uzun süre kalarak kararmak. Güneşte uzun süre kalarak kararmak, matlaşmak, sertleşmek.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACENTELİK

Acentenin yaptığı iş. Acente kuruluşu.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ABULLABUT

Kaba saba ve anlayışsız (kimse). Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

ACEMİLEŞMEK

Beceriksizlik göstermek.

ABRA

Dara. Angarya, yük. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Denge.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ACELE

Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi. Tez davranma gerekliliği. Vakit geçirmeden, tez olarak.

ABADİ

Açık saman renginde, ipekten yapılan, yarı mat, kalınca bir yazı kâğıdı türü.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ACIKLI

Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun. Acı görmüş, yaslı, kederli.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ACELECİ

Tez iş gören, çabuk davranan, canı tez, farfara, fırtına gibi, içi tez, ivecen, iveğen, kıvrak, sabırsız, tez canlı, telaşlı, acul.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük