Sonu Tİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ti" olan, toplam 683 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ti ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ti olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ti olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

GASTROENTEROPATİ, LEPTOMENİNGOPATİ, RADİKULONÖROPATİ

15 harfli kelimeler

BALDIRANŞERBETİ, GRANÜLOSİTOPATİ, HEMOGLOBİNOPATİ, KARDİYOMİYOPATİ, MAKROANJİYOPATİ, MİKROANJİYOPATİ, PSÖDOOLİGODONTİ, PSÖDOPOLİODONTİ

14 harfli kelimeler

BORNOVAMİSKETİ, JONKSİYONOPATİ, LÖKOMİYELOPATİ, OSTEOARTROPATİ, TROMBOSİTOPATİ

13 harfli kelimeler

BLEFAROPLASTİ, ENDOKRİNOPATİ, GALVANOPLASTİ, GLOMERULOPATİ, KARAÇAYGÖLETİ, KOLESİSTOPATİ, LARENGOPLASTİ, NÖROARTROPATİ, ÖZOFAGOPLASTİ, PERİTONEOPATİ, PSÖDOANODONTİ, STAFİLOPLASTİ, VALVULOPLASTİ, YALOVAMİSKETİ

12 harfli kelimeler

ANJİYOPLASTİ, ENSEFALOPATİ, EPİSYOPLASTİ, HETEROBLASTİ, MEGALOHEPATİ, MONONÖROPATİ, PALATOPLASTİ, PİLOROPLASTİ, POLİNÖROPATİ, SPONDİLOPATİ, ŞELİYOPLASTİ, VAZONÖROPATİ

11 harfli kelimeler

GARDENPARTİ, KARDİYOPATİ, SERDENGEÇTİ, ŞEHREMANETİ, ABNORMALİTİ, ANKİLODONTİ, BALIKSEPETİ, DERMATOPATİ, DERMOPLASTİ, EMBRİYOPATİ, FARENGOPATİ, HEVENKDESTİ, JİNEKOMASTİ, KANTOPLASTİ, KARAÇİLENTİ, KENTDEVLETİ, KOAGÜLOPATİ, LARENGOPATİ, MENİNGOPATİ, OSTEOPLASTİ, PANKREOPATİ, SİSTOPLASTİ, STOMATOPATİ, SULKOPLASTİ, SVARABHAKTİ, TOKSİKOPATİ, VASKÜLOPATİ

10 harfli kelimeler

MERDİKIPTİ, AKSONAPATİ, ANJİYOPATİ, DEDEKULETİ, ENTEROPATİ, ETTİKLEYTİ, FINDIKBİTİ, GASTROPATİ, GLOSSOPATİ, GÖKGÖĞERTİ, HEPATOPATİ, HOMOBLASTİ, HOMOPLASTİ, KRANYOPATİ, KUŞCENNETİ, MELANOPATİ, MENGÜBERTİ, MİKRODONTİ, MİKROGNATİ, MİKROMASTİ, MİYELOPATİ, OLİGODONTİ, PİYELOPATİ, POLİODONTİ, RADYODONTİ, RETİNOPATİ, RETROGNATİ, SİĞNEBİTTİ, SİNEMBİTTİ, SPERMASETİ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

BİRİKİNTİ, KATAKOFTİ, LAYENKATİ, OLDUBİTTİ, OLUPBİTTİ, ORTODONTİ, PEDODONTİ, PSİKOPATİ, SALLAPATİ, TEREMENTİ, BİRİGİNTİ, BİRİĞİNTİ, BUYURETTİ, DİKİLENTİ, DİŞEHLETİ, DİŞEYLETİ, GÜVERENTİ, HEMOLAKTİ, İDİYOPATİ, İNTENSİTİ, JİNOMASTİ, KARPELİTİ, KETOLAKTİ, LİENOPATİ, METROPATİ, NEFROPATİ, OSTEOPATİ, OTOPLASTİ, PEREĞENTİ, PEREVENTİ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ANTİPATİ, BEKLENTİ, ÇEVRİNTİ, HARABATİ, HOMOTETİ, İHTİYATİ, İNZİBATİ, SERPİNTİ, SİLKİNTİ, SÖYLENTİ, SPAGETTİ, TELEPATİ, TİKSİNTİ, TRAVESTİ, YÜKSELTİ, AKSOLOTİ, ANARBETİ, ANERBETİ, ANODONTİ, APSUMATİ, BALIKETİ, BELLENTİ, BESLENTİ, BONĞALTİ, CILPİRTİ, CİLBİRTİ, ÇERPİNTİ, ÇETİBETİ, ÇEVRENTİ, ÇİĞLENTİ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

BELİRTİ, BENZETİ, ÇEKİNTİ, ÇİLENTİ, ÇİPİLTİ, ÇİSENTİ, ÇİZİNTİ, ÇÖKELTİ, ÇÖZELTİ, DEĞİNTİ, DERİNTİ, DİDİNTİ, DİNLETİ, DÜZELTİ, EĞLENTİ, EĞRELTİ, EKLENTİ, GARANTİ, GEĞİRTİ, GERELTİ, GEZENTİ, GEZİNTİ, GİRİNTİ, GÖVERTİ, HALFETİ, HALVETİ, İĞRENTİ, İMRENTİ, İRKİNTİ, İŞLENTİ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AMORTİ, ASORTİ, EDİNTİ, EĞİNTİ, EĞRETİ, EKİNTİ, ELENTİ, EMPATİ, ESİNTİ, EZİNTİ, HAYATİ, HEMATİ, İLİNTİ, İNİLTİ, İPİLTİ, İRİNTİ, İSPATİ, İVİNTİ, LAHUTİ, NEBATİ, ÖDENTİ, ÖĞRETİ, ÖNERTİ, ÖZENTİ, ÜZENTİ, VASATİ, AFİNTİ, AGNATİ, AHİNTİ, APANTİ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

FANTİ, İLETİ, KASTİ, KERTİ, KIPTİ, PARTİ, PİNTİ, PİŞTİ, SORTİ, TAKTİ, TEATİ, TESTİ, ZLOTİ, AGUTİ, ANOTİ, APATİ, ARATİ, AZOTİ, BESTİ, BİTTİ, CATTİ, CUNTİ, ÇELTİ, ÇENTİ, ÇİNTİ, ÇİRTİ, DİŞTİ, EDETİ, EMETİ, ERETİ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

BETİ, ÇİTİ, EKTİ, ELTİ, İNTİ, LUTİ, MUTİ, PATİ, YETİ, ZATİ, ALTİ, AMTİ, ANTİ, BATİ, CİTİ, ÇETİ, EHTİ, EMTİ, ETTİ, EYTİ, GUTİ, İHTİ, İKTİ, İLTİ, İPTİ, İSTİ, İŞTİ, KATİ, KİTİ, KOTİ, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ATİ, ETİ, İTİ, UTİ, ÜTİ

2 harfli kelimeler

Bazı kelimelerin anlamları

Bir tören sırasında, askerleri bir araya toplamak, törenin başladığını bildirmek vb. amaçlarla çalınan borazanın çıkardığı tiz ses. Titan elementinin simgesi.

PSÖDOOLİGODONTİ

Yalancı az dişlilik.

MAKROANJİYOPATİ

Büyük çaplı kan damarlarında kan pıhtısı veya yağ damlacıklarının damar duvarını tıkaması ve dolaşımı engellemesiyle belirgin damar bozukluğu.

RADİKULONÖROPATİ

Sinir kökü ve omurga siniri hastalığı.

GASTROENTEROPATİ

Mide-bağırsak hastalıklarının genel adı.

OSTEOARTROPATİ

Eklem ve kemikleri etkileyen herhangi bir patolojik değişim veya hastalık.

GRANÜLOSİTOPATİ

Granülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu.

JONKSİYONOPATİ

Kas sinir bağlantılarının bozukluğu. Botulismus, myasteniya gravis ve kene felci gibi hastalıklarda görülür.

LÖKOMİYELOPATİ

Omurilik beyaz maddesinin hastalığı.

BORNOVAMİSKETİ

Bir çeşit üzüm.

BALDIRANŞERBETİ

Acı çekilerek, yüzsuyu dökülerek elde edilen kazanç.

KARDİYOMİYOPATİ

Nedeni bilinmeyen bir grup kalp kası hastalığı.

HEMOGLOBİNOPATİ

Kalıtsal bozukluklardan dolayı anormal polipeptit zincirlerinden oluşan, orak hücre anemisi, hemolitik anemi ve talasemiye neden olan anormal tipteki hemoglobinlerin varlığı. Hemoglobin C, E, I, J, S, ve benzerleri yüzlerce tipi vardır.

PSÖDOPOLİODONTİ

Süt dişlerinin, kalıcı dişlerin çıkmasından sonra düşmemesinden kaynaklanan diş sayısında görülen fazlalık.

LEPTOMENİNGOPATİ

Beyin zarları hastalığı.

MİKROANJİYOPATİ

Küçük çaplı kan damarı duvarlarının dayanıklılığını kaybetmesi sonucu kanama ve proteinlerin damar duvarından dışarıya sızması sonucu tüm vücutta kan akımının yavaşlaması. Küçük kan damarlarını etkileyen bozukluk.

  -   -   -  

Anlamında Tİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde Tİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABANOZGİLLER

İki çeneklilerden, sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası.

ABULİ

İrade yitimi.

ACAYİPLEŞTİRME

Acayipleştirmek işi.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABECESEL

Alfabetik.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ABİYE

Gece kıyafeti.

ACAYİPLEŞTİRMEK

Yadırganacak bir duruma getirmek.

ACILAŞTIRMAK

Acı bir duruma getirmek.

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

AÇIKLAŞTIRMAK

Açık duruma getirmek. Rengini açtırmak.

ACINDIRMAK

Birinin acımasına yol açmak, birini merhamete getirmek.

ACEMLEŞTİRME

Acemleştirmek işi.

ABONE

Süreli yayınları, parasını önceden ödeyerek alma işi. Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü. Bir yere gitmeyi alışkanlık hâline getiren (kimse).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük