Sonu TA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ta" olan, toplam 615 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ta ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ta olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ta olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

DİNOFLAGELLATA, HEMOFLAGELLATA

13 harfli kelimeler

BÜYÜKANAFARTA, ECHİNODERMATA, ENDOPTERYGOTA, KÜÇÜKANAFARTA, PLAZMODEZMATA, PLEUROTREMATA, PSÖDOSÖLOMATA, SPERMATOPHYTA

12 harfli kelimeler

AMANDİBULATA, ANAPİYESMATA, DEKSTROAORTA, EUFLAGELLATA, İNVERTEBRATA, METASTİGMATA, PROTOCİLİATA, PTERİDOPHYTA, SEMİPLASENTA, SIDIKYUMURTA, THECPOSOMATA

11 harfli kelimeler

AVERTEBRATA, BAŞLANGIÇTA, CHELİCERATA, EUCOELOMATA, HAEMATOPOTA, KİLERCİUSTA, MAKROBİYOTA, MAKRONEMATA, MANDİBULATA, METASTRİATA, MİKROBİYOTA, MİKRONEMATA, OLİGOCHAETA

10 harfli kelimeler

BİLAVASITA, VARDAKOSTA, APTERYGOTA, BASTIRIKTA, BLEFAROSTA, CLİTELLATA, DİZMETAHTA, DÜMREKORTA, ENTOPROCTA, FLAGELLATA, KIZILTAHTA, MEZOBİYOTA, PROKARYOTA, PROSTRİATA, TOPYUMURTA, URSTİGMATA, VERTEBRATA

9 harfli kelimeler

BİLVASITA, BURACIKTA, MANTİNOTA, MASKARATA, ORTALIKTA, ŞURACIKTA, AGGREGATA, ALAMANATA, ALVEOLATA, ASTİGMATA, BRYOPHYTA, BUYRUKATA, COELOMATA, DELİBALTA, ESKİBALTA, GARBINATA, HARUNUSTA, İLOMANATA, KAFATAHTA, KALEBALTA, KARATAHTA, KONGARATA, KORKUTATA, KORMOFİTA, MYCOPHYTA, OBLONGATA, OMOTEGATA, OPALİNATA, ÖSOLOMATA, PRETEKSTA, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AMİRİİTA, ARALIKTA, BAŞNOKTA, ÇİKOLATA, KALAMATA, KUKULETA, LİMONATA, MUGALATA, ORACIKTA, PEŞTAHTA, PIRLANTA, PLASENTA, SAKULETA, TRİNKETA, ABDALATA, AKARISTA, AKSUVATA, ALABAHTA, ALAFARTA, ALAGANTA, ALAHİNTA, ANODONTA, ANUDATTA, BOZTAHTA, CİRLİKTA, CULİSETA, ÇATAPATA, ÇIRÇITTA, ÇUKALATA, DİGGOLTA, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AHZÜİTA, BARBATA, BURGATA, CİRANTA, CURNATA, FALÇATA, FIRKATA, FİLİNTA, GIRNATA, HORANTA, ISKARTA, ISPARTA, İŞPORTA, KANASTA, KAPORTA, KAYNATA, KIRANTA, LAVANTA, LOKANTA, MARANTA, MAZBATA, MEŞRUTA, NİŞASTA, SAFSATA, SAPARTA, SİGORTA, SULFATA, YUMURTA, AKSUATA, ALAPATA, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AGANTA, AKSATA, ALESTA, ARASTA, AVANTA, AYAKTA, BALATA, BARATA, CIVATA, FAÇETA, FLAVTA, GALETA, HALİTA, HARİTA, ISKOTA, İNKITA, KANATA, KAVATA, KERATA, KOMİTA, KOMUTA, MANİTA, PASATA, PESETA, PİANTA, PİÇUTA, PİYATA, RABITA, REOSTA, SALATA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BALTA, BAŞTA, CARTA, CONTA, CUNTA, ÇANTA, DELTA, DİKTA, FANTA, GAİTA, GIPTA, HAFTA, HARTA, HASTA, HATTA, HAYTA, İHATA, KAÇTA, LASTA, LAVTA, LORTA, MAKTA, MEVTA, MUŞTA, NAFTA, NOKTA, PAFTA, PASTA, POSTA, SALTA, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

BETA, ÇITA, DATA, FOTA, FUTA, HATA, İFTA, KITA, KOTA, LATA, LOTA, META, MUTA, NOTA, OLTA, ORTA, PATA, POTA, ROTA, ŞİTA, USTA, AHTA, ALTA, ASTA, ATTA, AYTA, BATA, BITA, BİTA, ÇİTA, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

ATA, İTA, ETA, OTA, ÖTA, UTA

2 harfli kelimeler

TA

Bazı kelimelerin anlamları

TA

Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz. Tantal elementinin simgesi.

BÜYÜKANAFARTA

Çanakkale ili, Eceabat ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

EUFLAGELLATA

Mastigophora'ların eski adı.

DEKSTROAORTA

Ana atardamarın sağ dördüncü aorta kavsinden köken alması sonucu, ana toplardamarın göğüs boşluğunun sağında yer alması.

ECHİNODERMATA

Derisi dikenliler.

PLAZMODEZMATA

Komşu bitki hücreleri arasındaki sitoplâzmik bağlantıyı sağlayan, hücre duvarındaki aralıklar ve iki hücre arasında uzanan dar ince endoplâzmik retikulum kanalları. Plâzmodezma.

HEMOFLAGELLATA

Kanda parazitlenen kamçılı organizmalar, özellikle Trypanosomatina alt takımında bulunan protozoonlar.

ENDOPTERYGOTA

Endopterigotlar.

KÜÇÜKANAFARTA

Çanakkale kenti, Eceabat ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

İNVERTEBRATA

Omurgasızlar.

SPERMATOPHYTA

Tohumlu bitkiler.

PSÖDOSÖLOMATA

Gerçek söloma sahip olmayan canlılar.

AMANDİBULATA

Antenleri ve alt çeneleri bulunmayan örümcek, akrep, kene ve uyuz etkenleri gibi eklem bacaklılar. Bu canlılarda ağzın arkasındaki birinci ek yapı keliser adı verilen beslenme organına dönüştüğünden bu alt bölümdeki canlılar Chelicerata olarak da adlandırılmaktadır.

PLEUROTREMATA

Köpek balıkları.

DİNOFLAGELLATA

Dinoflagellida.

ANAPİYESMATA

Antik Yunan tiyatrosunda ruhları yeryüzüne getiren, elle hareket ettirilen ilkel bir iner-çıkar.

  -   -   -  

Anlamında TA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABACI

Aba yapan ya da satan kimse. Asalak. Bedavacı. Abadan giyecek yapan veya satan kimse.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ABLALIK

Abla olma durumu. Yakın ve koruyucu davranışta bulunma.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACABA

Şüphe, kuşku. (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep.

ABRA

Dara. Angarya, yük. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Denge.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük