Sonu SEV ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sev" olan, toplam 23 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sev ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sev olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sev olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

YURDUSEV

7 harfli kelimeler

YURTSEV, ONURSEV, GÖRKSEV

6 harfli kelimeler

HÜRSEV, TANSEV, NURSEV, İLKSEV, ATASEV, GÜRSEV, GÜLSEV, GÖRSEV, GÖKSEV, CANSEV, BİLSEV

5 harfli kelimeler

GÖSEV, İLSEV, KÖSEV, OKSEV, ERSEV, ÜNSEV, AYSEV

3 harfli kelimeler

SEV

Bazı kelimelerin anlamları

SEV

Şap.

TANSEV

"Tan vakti gibi olan parlaklığı ve güzelliği sev" anlamında kullanılan bir isim".

GÖRSEV

"Görüp sev" anlamında kullanılan bir isim".

YURTSEV

"Ülkeni sev" anlamında kullanılan bir isim".

ATASEV

"Atalarını sev" anlamında kullanılan bir isim".

GÜLSEV

"Gülü, gül gibi güzel olanı sev" anlamında kullanılan bir isim".

ONURSEV

"Onurlu olmayı sev" anlamında kulanılan bir isim".

GÖKSEV

"Yükselmeyi yücelmeyi sev" anlamında kullanılan bir isim".

YURDUSEV

"Yurdunu sev" anlamında kullanılan bir isim".

NURSEV

"Işığı, aydınlığı, parlaklığı sev" anlamında kullanılan bir isim".

HÜRSEV

"Özgür, serbest olanı sev" anlamında kullanılan bir isim".

İLKSEV

İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.

GÜRSEV

"Çokça sev" anlamında kullanılan bir söz.".

GÖRKSEV

"Güzeli, güzelliği sev" anlamında kullanılan bir isim".

BİLSEV

"Bil ve sev" anlamında kullanılan bir isim".

CANSEV

"İnsanları sev" anlamında kullanılan bir isim".

  -   -   -  

Anlamında SEV bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SEV geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞABEY

Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe. Saygı ve sevgi göstermek üzere yaşça büyük olan erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

AĞLAMAK

Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek. Sızlanmak, yakınmak. Bir duruma üzülmek. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.

ANTİPATİ

Sevimsizlik, soğukluk, iticilik. Karşıt duygu.

AHBAP

Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse. Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

AHLATIERBAA

İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri.

ADAMCAĞIZ

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek.

ANITLAŞMAK

Anıt durumuna gelmek, anıt değeri kazanmak. Saygı ve sevgi ile anılır duruma gelmek, abideleşmek.

ALATURKACI

Alaturka yanlısı kimse. Alaturka müziği seven kimse. Alaturka müziği seslendiren veya çalan kimse.

AKSESUARCI

Aksesuar satan kimse. Aksesuar kullanmasını seven kimse. Aksesuarı hazırlayan kimse.

ABLACI

Sevici.

ABLACILIK

Sevicilik.

ANTİPATİK

Sevimsiz, itici, soğuk.

AĞIRCANLI

Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan. Varlığı sıkıntı veren, sevimsiz. Tembel. Gebe (kadın).

ANACIK

Annelere sevgiyle yaklaşıldığını belirten bir söz.

AGUCUK

Süt çocuğunu sevmek için söylenen bir söz.

AMABİLE

Sevimli ve cana yakın bir biçimde (çalınmak).

ANTİPATİKLİK

Sevimsizlik.

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.