Sonu RAP ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "rap" olan, toplam 44 adet kelime bulunmaktadır. Sonu rap ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında rap olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde rap olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

DALÇORAP, KOCAARAP, ŞALÇORAP

7 harfli kelimeler

BALTRAP, ISTIRAP, HACARAP, IZDIRAP, MADIRAP

6 harfli kelimeler

FAYRAP, MIZRAP, MİHRAP, SATRAP, AKARAP, AKIRAP, GERRAP, İZİRAP, MADRAP, MATRAP

5 harfli kelimeler

ÇORAP, HARAP, SERAP, ŞARAP, TÜRAP, AHRAP, AKRAP, BIRAP, CARAP, CORAP, DIRAP, GİRAP, GORAP, HIRAP, HORAP, KORAP, ÖZRAP, SARAP, SİRAP, STRAP, ŞERAP, UĞRAP

Bazı kelimelerin anlamları

RAP

Ayakların yürürken çıkardığı ses.

ISTIRAP

ızdırap.

SATRAP

Perslerde il yöneticisi, vali.

ŞALÇORAP

Yün çorap.

BALTRAP

Atıcılıkta hedef vazifesi gören plakaları havaya fırlatan yaylı alet.

MİHRAP

Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer. Umut bağlanan yer.

HACARAP

Yaramaz (çocuk).

MIZRAP

Telli çalgıları çalmaya yarayan, kemik, maden, plastik veya özellikle kiraz ağacından yapılmış olan alet, çalgıç, tezene, pena.

DALÇORAP

Düz renkle örülmüş çorap.

IZDIRAP

Acı, üzüntü, sıkıntı, keder.

KOCAARAP

Tek kişinin oynadığı bir halk oyunu.

AKARAP

Siyahlı beyazlı, alacalı. Karagöz oyununda teni beyaz olan Arap tipi.

MADIRAP

Yıllarca insan eli değmemiş, işlenmemiş sahipsiz toprak.

AKIRAP

Akrep.

GERRAP

Harman yığmaya yarayan basit bir aygıt.

FAYRAP

Bir istim kazanının, istim oluşturacak biçimdeki yanar durumu. Herhangi bir şeyi ya da işi hızlandırma. Kapı, pencere, giysi vb.ni açma, çıkarma. Gemilerde ateşçiye ateşi harlandırmak için verilen komut.

  -   -   -  

Anlamında RAP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ARABİST

Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

ARAPLIK

Arap olma durumu.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AGEL

Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ.

ARAPLAŞMAK

Arap olmak, Araplığı benimsemek.

ASİDE

Un, et ve bamya ile yapılmış olan bir Arap yemeği.

ARABESK

Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü. Girişik bezeme.

ARABİ

Arapça. Araplarla ilgili, Araplara özgü olan.

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

ARAPLAŞTIRMA

Araplaştırmak durumu.

ARAPLAŞTIRMAK

Arap kimliğini kazandırmak.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ARAPÇALAŞTIRMA

Arapçalaştırmak işi, Arabizasyon.

ARAPLAŞMA

Araplaşmak durumu.

ALKOL

Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

ARAPÇALAŞTIRMAK

Arapçaya çevirmek. Arap dili özelliği kazandırmak.

ARABİSTİK

Arap dili ve kültürü araştırmaları.

ARAPÇA

Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

ARABİZASYON

Araplaştırma.