Sonu RAP ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "rap" olan, toplam 44 adet kelime bulunmaktadır. Sonu rap ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında rap olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde rap olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

DALÇORAP, ŞALÇORAP, KOCAARAP

7 harfli kelimeler

BALTRAP, HACARAP, IZDIRAP, MADIRAP, ISTIRAP

6 harfli kelimeler

MİHRAP, SATRAP, MIZRAP, MATRAP, MADRAP, AKARAP, AKIRAP, GERRAP, İZİRAP, FAYRAP

5 harfli kelimeler

UĞRAP, HIRAP, HORAP, ŞERAP, KORAP, STRAP, ÖZRAP, SARAP, SİRAP, GİRAP, ÇORAP, HARAP, SERAP, ŞARAP, TÜRAP, AHRAP, AKRAP, BIRAP, CARAP, CORAP, DIRAP, GORAP

Bazı kelimelerin anlamları

RAP

Ayakların yürürken çıkardığı ses.

KOCAARAP

Tek kişinin oynadığı bir halk oyunu.

MADRAP

Yıllarca insan eli değmemiş, işlenmemiş sahipsiz toprak. Temel atılacak toprak. İncir.

MATRAP

Taşlı, ekime elverişli olmayan, boş bırakılmış tarla.

ŞALÇORAP

Yün çorap.

DALÇORAP

Düz renkle örülmüş çorap.

SATRAP

Perslerde il yöneticisi, vali.

MIZRAP

Telli çalgıları çalmaya yarayan, kemik, maden, plastik veya özellikle kiraz ağacından yapılmış olan alet, çalgıç, tezene, pena.

AKARAP

Siyahlı beyazlı, alacalı. Karagöz oyununda teni beyaz olan Arap tipi.

ISTIRAP

ızdırap.

MADIRAP

Yıllarca insan eli değmemiş, işlenmemiş sahipsiz toprak.

AKIRAP

Akrep.

HACARAP

Yaramaz (çocuk).

BALTRAP

Atıcılıkta hedef vazifesi gören plakaları havaya fırlatan yaylı alet.

MİHRAP

Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer. Umut bağlanan yer.

IZDIRAP

Acı, üzüntü, sıkıntı, keder.

  -   -   -  

Anlamında RAP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde RAP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMENTÜ

Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. Arapça "inandım" anlamına gelen ve İslamiyetin temel inançları olan "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma"yı dile getiren söz.

ARABİZASYON

Araplaştırma.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ARABİ

Arapça. Araplarla ilgili, Araplara özgü olan.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

ARAPLIK

Arap olma durumu.

ARAPLAŞTIRMA

Araplaştırmak durumu.

ARABESK

Arap müziğini andıran, genellikle karamsarlığı konu edinen bir müzik türü. Girişik bezeme.

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

ARAPLAŞMAK

Arap olmak, Araplığı benimsemek.

ARAPÇA

Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi. Bu dille yazılmış olan.

ARABİSTİK

Arap dili ve kültürü araştırmaları.

AGEL

Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ.

ARABİST

Arap dili ve edebiyatıyla uğraşan kimse.

ASİDE

Un, et ve bamya ile yapılmış olan bir Arap yemeği.

ARAPÇALAŞTIRMA

Arapçalaştırmak işi, Arabizasyon.

ALKOL

Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

ARAPLAŞTIRMAK

Arap kimliğini kazandırmak.

ARAPLAŞMA

Araplaşmak durumu.

ARAPÇALAŞTIRMAK

Arapçaya çevirmek. Arap dili özelliği kazandırmak.