Sonu R ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "r" olan 13 harfli toplam 269 adet kelime bulundu. Sonu r harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında r harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde r harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KARAKASBENLER

Zor kullanarak : Karakasbenler evime girdi, malımı çaldı.

YUKARIOKÇULAR

Çanakkale şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Hatay kenti, Şenköy bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DÜZKANATLILAR

Çekirgeler topluluğunu da içine alan, iki çift kanatlı ve ağız yapıları ısırmağa elverişli böcekler dizisi. (Danaburnu gibi kanatları körelmiş türleri de vardır. Bitki sağlığı yönünden çok önemli takımlardan biridir.). (Eş anlamlısı: çekirgeler, Orthoptera), yaprak böcek (Phyllium) iyi bilinen cins ve türleridir.

BİYOKATALİZÖR

Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde.

KALAKBAŞLILAR

(Rhynchocephalia), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının bir takımı. Biçimleri kertenkeleye benzer. Çoğunun soyu tükenmiş ve bugün yaşayan bir türü kalmıştır: Noktalı kamadiş (Sphenodon punctatus).

ÇİÇEKLİKELLER

Çorum ili, Sungurlu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AŞAĞIKOZPINAR

Ordu şehrinde, Korgan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

BİRNAVİRÜSLER

Çift iplikli ve iki parçadan oluşmuş RNA genom yapısına sahip, yaklaşık 60 nm çapında, zarfsız virüslerin oluşturduğu bir virüs ailesi, Birnaviridae.

ISPANAKGİLLER

İki çeneklilerden, örnek bitkisi ıspanak olan, pazı, pancar ve benzerleri başka türleri de içine alan bir familya.

PEROKSİZOMLAR

(Yun, oxys: keskin; soma: vücut) Hayvan hücrelerinde ve birçok bitki hücresinde, sitoplâzmada bulunan 0.2-1 um çapında, tek katlı bir zarla çevrili, içinde amino asit oksidaz, ürat oksidaz, glikolat oksidaz, peroksidaz, katalaz gibi enzimlerin bulunduğu, hidrojen peroksidin katalaz enzimiyle oksijen ve suya çevrildiği, çıkan enerjinin ısı enerjisi şekline dönüştüğü, oksidasyon yapan, mikrocisimcikler olarak da bilinen organeller.

SÜLFONAMİDLER

Gram pozitif bakterilerin tümü ile gram negatiflerden ricketsia, chlamydia ve protozoa türü bakterilerde folik asit üretimini engelleyerek üreme ve gelişmelerini durdurup ölümlerine neden olan, canlılarda bakteriyel hastalıkların tedavisinde ilk kullanılmaya başlanılan sülfanilik asit türevi sentetik ilaç grubu. Sülfonamidler, bakterilerin hızlı üreme-gelişme dönemlerinde daha etkilidirler.

POTENTİOMETER

Elektrik akımına karşı koyabilme oranı ayarlanabilen direnç türü.

METAKRİLATLAR

Polimer maddelerin sentezinde çok kullanılan , metakrilik asidin tuzları olan metakrilatlar.

YUKARIAKPINAR

Bingöl ili, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sinop ilinde, Saraydüzü ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ENFRASTRÜKTÜR

Altyapı.

SİDNEYTERİYER

İpeksi teriyer.

TERKEHALİLLER

Bartın kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

AVERMEKTİNLER

Streptococus avermitilis kültürlerinden elde edilen makrosiklik lakton yapılı, parazitlere karşı kullanılan bir grup bileşiğin genel adı.

HASANÇAVUŞLAR

İzmir ili, Boğaziçi nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ÖLÇMENGÜVELER

Yeri karışlayarak yürüyen tırtılları, türlü tarım ve orman bitkisinde gelişen, türlü renkte, ince vücutlu, geniş kanatlı, ufakça kelebekler familyası.