Sonu İLA ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ila" olan, toplam 34 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ila ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ila olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ila olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

SEYREKFANİLA

10 harfli kelimeler

DROSOPHİLA

9 harfli kelimeler

DROZOFİLA

8 harfli kelimeler

PİOPHİLA, STROBİLA

7 harfli kelimeler

MAKSİLA, SEFTİLA

6 harfli kelimeler

FANİLA, İPTİLA, İSTİLA, TEKİLA, BADİLA, CİRİLA, DİMİLA, GATİLA, GAVİLA, İNCİLA, KOTİLA, MANİLA, MİSİLA, PAPİLA, SİFİLA

5 harfli kelimeler

İTİLA, ABİLA

4 harfli kelimeler

CİLA, BİLA, ÇİLA, DİLA, FİLA, HİLA, KİLA, MİLA, SİLA

Bazı kelimelerin anlamları

İLA

Belirtilen sayıların da dâhil edildiği aralığı anlatan söz.

PİOPHİLA

Peynir sineği.

FANİLA

Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı. Yumuşak yünden örülmüş veya dokunmuş, hafif ve gevşek (kumaş).

DROSOPHİLA

Meyve sineği.

DROZOFİLA

Böcekler (Insecta) sınıfının, iki kanatlılar (Diptera) takımından, bazı türleri genetik çalışmalarında çok kullanılan meyve sinekleri. Meyve sineği (D.melanogaster) en çok bilinen türüdür.

SEFTİLA

Kırmızı renkli şeker pancarı.

DİMİLA

Çok küçük parça.

GATİLA

Ensedeki hafif çukurluk: Gatilası derin olan zayıf olur.

TEKİLA

Sert bir Meksika içkisi.

CİRİLA

Yayık döveci.

İSTİLA

Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirme. Yayılma, kaplama, sarma, bürüme.

İPTİLA

Düşkünlük, tiryakilik.

SEYREKFANİLA

Bir erkek çorabı motifi. (Yenikent Aksaray Niğde).

MAKSİLA

ve çeşitli görevlere göre çeşitli biçimler almış olan ekstremiteler.

BADİLA

El sepeti.

STROBİLA

Sestotlarda boyundan sonra gelen, sestodun üremesinden sorumlu, türlere göre değişen sayıda halkadan oluşan genç veya olgun kısım. Sestodlarda boyundan sonra gelen, sestodun üremesinden sorumlu, türlere göre değişen sayıda halkadan (genç, olgun ve gebe) oluşan kısım.

  -   -   -  

Anlamında İLA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İLA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

APRELEMEK

Kumaş veya deriyi cilalamak, perdahlamak.

ASEPSİ

Özellikle tıpta kullanılan araç gereçleri ilaç kullanmadan yalnız ısı yardımı ile mikroptan arındırma işi.

AHAR

Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılmış olan özel bir karışım.

AMPUL

İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe. İçinde sıvı durumda ilaç bulunan, kapalı cam tüp.

ASKI

Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne. Elbise, gömlek, tişört, ceket gibi elbiselerin kırışmadan düzgün bir biçimde elbise dolabına asılması için insan omzu biçiminde tasarlanmış, bazılarının altında pantolon asmak için düz bir çıta, bazılarının her iki kenarında etek asmak için çengel bulunan alet, elbise askısı. Saz şairleri arasında yapılmış olan deyiş yarışında üstün gelene verilmek için duvara asılan kumaş, tabanca vb. ödül. İpek böceğinin kozasını sarması için yanına konulan çalı çırpı. Düğünlerde geline yakınları tarafından takılan hediye. Artırma, eksiltme vb. resmî iş ilanlarının ilgili daire duvarında belli bir zaman süresince asılı durması. Kadınların kullandığı altın dizisi veya zincirli mücevherat. Hastanelerde kırık kol veya bacakların asılarak tutturulduğu araç. Gelinin odasına asılan süs. Yeni yapılmış olan yapıların çatısına, ev sahibi tarafından usta için veya düğün arabalarına düğün sahibi tarafından arabacı için armağan olarak asılan kumaş. Pantolon veya giysilerin düşmesini önlemek için omuzdan aşırılan bağ. Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi, fener. Saklanmak için tavana asılmış dizi veya hevenk.

ANTİALERJİK

Alerjilerin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılan ilaç. Alerjiye neden olmayan.

APRESİZ

Apresi yapılmamış, perdahlanmamış veya cilalanmamış.

APRELİ

Apresi yapılmış, perdahlanmış veya cilalanmış.

APRE

Kumaş ya da derinin cilalanması, perdahlanması. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ARKEBÜZ

XV. yüzyılda Fransa'da kullanılmaya başlanan, taşınabilir ateşli silah.

ARDIÇ

Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus).

ANLAŞMAZLIK

İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf, ikilik, maraza, sürtüşme.

ARPACIK

Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği. Tüfek, tabanca vb. ateşli silahlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve nişan alırken gezle birlikte göz ile hedef arasında aynı çizgi üzerine getirilen küçük çıkıntı.

ANLAŞMA

Anlaşmak durumu. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Sözleşme.

ANLATMA

Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.

AKILLICA

Akla yakın, doğru, makul. (akıllı'ca) Akla yakın, doğru bir biçimde, akıllıcasına, akilane.

ARAMİCE

Sami dillerinin batı lehçelerini içine alan ve milattan önceki dönemlerde kullanılmış olan ölü bir dil. Bu dille yazılmış olan.

ALERJİ

Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde gösterilen aşırı tepki. Bir kimseye veya bir şeye karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık.

ARAÇSIZ

Doğrudan doğruya yapılmış olan veya olan, vasıtasız, bilavasıta. Araç olmaksızın, vasıtasız bir biçimde, bilavasıta, doğrudan doğruya.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük