Sonu İKOR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ikor" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ikor ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ikor olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ikor olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İKOR

Kritik sıcaklığın üstünde, pagmatit ya da aplit özelliğinde magmasal kayacın oluşunda etkili olan gaz ve buharlardan bileşik özsu.

ANTİKOR

Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.

OTOANTİKOR

Vücudun kendi organ ve dokularındaki antijene karşı oluşan antikor. Vücutta normal doku bileşeni olarak bulunan antijenlere karşı bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bir protein. Otoimmün hastalıkların oluşmasına neden olur.

  -   -   -  

Anlamında İKOR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde İKOR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGLÜTİNOJEN

Kendine karşı antikor veya aglütinin oluşmasına neden olan maddeler.

AGLUTİNOJEN

Aglutinin meydana getiren herhangi bir madde. Serumda, kendine karşı antikor oluşmasına neden olan, bakteri niteliğinde antijen.

AFFİNİTE

İki kimyasal madde arasındaki karşılıklı çekicilik, eğilim, meyil. Antijen ve antikor arasındaki bağlanma gücü. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. İki kimyasal madde veya ilaç-almaç arasındaki çekicilik. İlgi, eğilim, cazibe, meyil.

AGLUTİNİN

Birikişmeye sebep olan organik bir madde veya özel bir antikor. Kendisinin yapımını veya uyarımını sağlayan antijenle birleşerek onların kümeleşmesine neden olan bağışıklık maddesi, aglutinasyonu sağlayan antikor, aglutinant.

ANTİBADİ

Antikor.

DUTCHERCİSİMCİĞİ

Lenfosit ve plazma hücrelerinin tümörlerinde antikor içeren sitoplazmanın çekirdeğe fıtıklaşması sonucu oluşan çekirdek içi cisimcik.

AGLUTİNASYON

Bir sıvı içerisinde dağılmış olan maddelerin bir araya gelerek küme oluşturmaları. Özellikle bakteriler, kırmızı kan hücreleri ve protozoonların kendiliğinden veya belirli bir antikorla veya bir ajanla karşılaşmasından sonra bir arada yığınlar meydana getirmesi.

ANTİKOMPLEMENT

Komplementin etkisini ortadan kaldıran antikor.

ADCC

Antikora bağımlı hücresel toksisite.

ANTİSERUM

Bağışık serum. Bağışıklıktan sonra elde edilen ve özel antikorlar kapsayan serum. Patojen etkenler veya ürünlerine karşı doğal veya yapay yolla oluşturulmuş antikorları içeren serum. Özgün antijene maruz bırakılan hayvandan elde edilen, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısında kullanılan, antikor içeren serum.

ANTİJEN

Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madde.

ANTİGEN

Kan gözelerinde ya da diğer gözlerde bulunan zehir ya da enzim gibi bir madde olup bir seri fizikokimyasal olay sonucu antikorları meydana getirir. Muhtemelen protein yapısındadır.

ANTİGLOBULİN

Globulinle birleşerek kümeleşmeye neden olan antikor.

AKLORHİDRİ

Mide öz suyunda hidroklorik asidin bulunmaması veya hidroklorik asidin az üretilmesi durumu. Özellikle midede hidroklorik asit salgısı yapan paryetel hücrelere karşı antikor üretilmesiyle belirgin otoimmün hastalıklardan kaynaklanır.

AVİDİTE

Antikorların antijenlerle birleşme yeteneği ve bu yeteneğin derecesi. Antikor ve kompleks bir antijen arasındaki bağlanma kuvveti.

AGLÜTİNİN

Serumda meydana gelen ve pıhtılaşmaya sebep olan antikor.

ANTİJENİTE

Vücuda giren antijenin kendisine karjı antikor oluşturma yeteneği, bu yeteneğin derecesi, antijenisite, immünojenisite. Bir antijenin antikoruyla bağlanabilme yeteneği.

BAĞIŞIKLAMA

Bağışık hale getirme. Bağışıklanma, hastalığa karşı bağışıklık kazanma. Bağışıklık kazandırma amacıyla vücuda antijen veya antikor verme, bağışık yapma, immünizasyon. Aşılama.

AGAMAGLOBULİNEMİ

Gamaglobulin düzeyinin düşmesi. Kanda antikorların veya immünoglobulinlerin tamamen yokluğu veya çok az bulunması. Özellikle, yeni doğmuş ve süt emmemiş hayvanlar için geçerlidir.

ANTİVENİN

Bazı balık zehirlerine karşı kullanılan bir çeşit serum. Yılan veya akrep sokmalarında tedavi amacıyla kullanılan ve bu hayvanlardan elde edilen venomun düşük dozlarda, atlara verilmesini takiben kan serumu çıkarılarak oluşan antikorların elde edilmesiyle üretilen liyofilize toz.