Sonu İF ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "if" olan, toplam 249 adet kelime bulunmaktadır. Sonu if ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında if olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde if olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ELEKTRONEGATİF, ELEKTROPOZİTİF

13 harfli kelimeler

HİPERSENSİTİF

12 harfli kelimeler

KONFEDERATİF, NONFİGÜRATİF, TECAHÜLÜARİF, TELEOBJEKTİF, ANTİENFEKTİF, FOTOSENSİTİF, HİPNOSEDATİF, HİPOSENSİTİF, KONTRASEPTİF, POSTOPERATİF, RETROSPEKTİF, YASSIGADAYİF

11 harfli kelimeler

DİYAPOZİTİF, PREZERVATİF, AGLUTİNATİF, DEJENERATİF, EKSFOLYATİF, KONSERVATİF, KONSTRÜKTİF, PREOPERATİF, PÜTREFAKTİF, REPRODÜKTİF, SEROPOZİTİF

10 harfli kelimeler

ALTERNATİF, CİNSİLATİF, ÇAKIRKEYİF, DESKRİPTİF, HARFİTARİF, HİYEROGLİF, İNİSİYATİF, İNTERAKTİF, KOMPETİTİF, KOOPERATİF, KORPORATİF, PERSPEKTİF, RADYOAKTİF, SPEKÜLATİF, ABDÜLLATİF, ANTİTÜSSİF, FAKÜLTATİF, HİPERAKTİF, KANTİTATİF, KOMPARATİF, LİKEFAKTİF, MEHMETAKİF

9 harfli kelimeler

AKREDİTİF, DEKORATİF, EHLİKEYİF, FEDERATİF, FİGÜRATİF, KÜMÜLATİF, LAYTMOTİF, LOKOMOTİF, MÜSTENKİF, MÜTEESSİF, MÜTERADİF, NOMİNATİF, PANDANTİF, PEJORATİF, SUBJEKTİF, ABSORBTİF, EKSUDATİF, EKSÜDATİF, KALİTATİF, KONJESTİF, KOPARATİF, KOPERİTİF, LOHOMOTİF, MÜTEKASİF, PİRİMİTİF, PROGRESİF, PROTEKTİF, RESİTATİF, SUPURATİF, SÜPÜRATİF, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AKUZATİF, APERİTİF, DEDEKTİF, DİREKTİF, FAKTİTİF, KOGNİTİF, KOLEKTİF, MUHTELİF, MUSANNİF, MÜNHARİF, NORMATİF, OBJEKTİF, PALYATİF, PORTATİF, PRİMİTİF, ADVENTİF, APARATİF, DEFANSİF, DEFEKTİF, FİKSATİF, GANDİRİF, GÜLŞERİF, İNOVATİF, KANDİRİF, KORROSİF, LAKSATİF, OPERATİF, PSÖDOHİF, PÜRGATİF, REGRESİF, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ABLATİF, AGRESİF, APOKRİF, EFEKTİF, GENİTİF, LAMELİF, LOKATİF, MASARİF, MUHALİF, MÜELLİF, MÜESSİF, MÜRADİF, MÜSADİF, NEGATİF, POZİTİF, REAKTİF, RESESİF, ROTATİF, RÖLATİF, SİKATİF, SPORTİF, ABORTİF, İNAKTİF, KOROZİF, KREATİF, KÜRATİF, MESARİF, NAHELİF, OBSESİF, OFANSİF, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

FİKTİF, MAARİF, MÜSRİF, ROZBİF, TAHFİF, TAHLİF, TAHRİF, TALTİF, TASNİF, TASRİF, TAVSİF, TAVZİF, TEKLİF, TEKSİF, TEŞRİF, TEVKİF, TEZYİF, ÇİRKİF, ECEYİF, ERİŞİF, MÖSRİF, NEKSİF, PANTİF, STATİF, ŞİFŞİF, TENZİF, TUSSİF, ZİNCİF

5 harfli kelimeler

AKTİF, AZNİF, DATİF, HAFİF, HATİF, HERİF, İSTİF, KESİF, KEYİF, LATİF, MASİF, MOTİF, NAHİF, NEZİF, PASİF, REDİF, RESİF, ŞERİF, TARİF, TELİF, ZARİF, CARİF, CİRİF, GALİF, GELİF, GERİF, GIRİF, GİRİF, HAHİF, HANİF, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AFİF, ANİF, ARİF, ELİF, NAİF, SKİF, AKİF, ERİF, İLİF, İRİF, RAİF, ZEİF

3 harfli kelimeler

LİF, SİF, ÇİF, DİF, HİF, KİF, NİF, RİF, ŞİF, ZİF

Bazı kelimelerin anlamları

YASSIGADAYİF

Yassıkadayıf.

POSTOPERATİF

Ameliyat sonrası.

RETROSPEKTİF

Dünden bugüne.

TECAHÜLÜARİF

Bilmezlikten gelme.

TELEOBJEKTİF

Uzaktaki cisimlerin çok yakın görüntülerinin elde edilmesini sağlayan, çok uzun odaklı mercek türü.

HİPERSENSİTİF

Aşırı duyarlı, aşırı duyarlılık gösteren.

KONTRASEPTİF

Gebeliği önleyici ilaç veya araç.

KONFEDERATİF

Konfederasyonla ilgili olan.

HİPNOSEDATİF

Küçük dozlarında sakinleştirici etki, daha büyük dozlarda ise uyku doğurucu etki yapan ilaç.

HİPOSENSİTİF

Duyarlılığı azalmış.

ELEKTRONEGATİF

Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler).

ANTİENFEKTİF

Enfeksiyonu önleyici veya enfeksiyona karşı.

NONFİGÜRATİF

İnsanı, hayvan ve tabiat ögelerini işlemeyen (sanat), betisiz (sanat).

ELEKTROPOZİTİF

Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler).

FOTOSENSİTİF

Işığa duyarlı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük