Sonu HİM ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "him" olan, toplam 30 adet kelime bulunmaktadır. Sonu him ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında him olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde him olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ÇAKIRHACIİBRAHİM

13 harfli kelimeler

KARACAİBRAHİM, ÇİFTÇİİBRAHİM

12 harfli kelimeler

MOLLAİBRAHİM

11 harfli kelimeler

KADIİBRAHİM, HACIİBRAHİM, KARAİBRAHİM, SILAYIRAHİM

10 harfli kelimeler

ABDURRAHİM, ABDÜRRAHİM, MÜTEVEHHİM

9 harfli kelimeler

GATIREHİM

7 harfli kelimeler

İBRAHİM

6 harfli kelimeler

MÜLHİM, TEFHİM, RİKHİM

5 harfli kelimeler

FAHİM, MÖHİM, REHİM, ŞEHİM, ZAHİM, FEHİM, ÇEHİM, VEHİM, VAHİM, SEHİM, RAHİM, MÜHİM, LEHİM

Bazı kelimelerin anlamları

HİM

Temel: Bu evin himi çürüktür. Köşe, aralık: Himden sepeti çıkar. Çalılık, dikenlik yer. Büyük taş. Arapça kökenli him: Duvarın temelle birleşen kenarları (Erzincan Merkez). Temel. Arapça kökenli him:temel; sır.

ÇİFTÇİİBRAHİM

Manisa kenti, Kula ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ABDURRAHİM

Edirne ili, Enez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ÇAKIRHACIİBRAHİM

Düzce kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

SILAYIRAHİM

Anne, baba ve akrabayı ziyaret etme.

MÜLHİM

İlham veren, içe doğduran, esinlendiren.

İBRAHİM

İnananların, halkların babası.

MÜTEVEHHİM

Kuruntulu, evhamlı. Korkak, ödlek.

MOLLAİBRAHİM

Ağrı şehri, Patnos ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Bingöl şehri, Servi bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Malatya şehri, Hekimhan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARACAİBRAHİM

Manisa şehrinde, Borlu nahiyesine bağlı bir bölge.

ABDÜRRAHİM

Merhametli, esirgeyen, koruyan Tanrı'nın kulu.

GATIREHİM

Acıma duygusu olmayan, merhametsiz (kimse).

TEFHİM

Anlatma, bildirme.

KARAİBRAHİM

Amasya ili, Ezinepazarı bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

HACIİBRAHİM

Kastamonu kenti, İnebolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

KADIİBRAHİM

Malatya ilinde, Akçadağ ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

  -   -   -  

Anlamında HİM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde HİM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KORUYUCULUK

Korumacı olma durumu, kollayıcılık, himaye.

GÖLGE

Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık. Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, silüet. Güneş ışınlarından korunacak yer. Resimde bir şekli cisimlendirmek için, onun ışık almaması gereken yerlerine vurulan az çok koyu renk. Birinin yanından hiç ayrılmayan kimse. Yetkisi olmadığı hâlde etkili olan. Röfle. Koruma, kayırma himaye.

GÖZETMEK

Korumak, bakmak, özen göstermek, himaye etmek. Kayırmak. Bir sonuca giderken bütün ayrıntı ve etkenleri dikkate almak. Kollamak, beklemek. Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak.

KORUMAK

Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek. Karşılamak, denk gelmek. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek. Tehlikeli, zararlı durumları önlemek. Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek.

HAVYA

Madenlerle yapılmış olan kaynak işlerinde lehimi eritmek için ateşle veya elektrikle kızdırılarak kullanılan, çoğunlukla çekiç biçiminde ucu bakır alet.

DENİZKEDİSİ

Tüm başlılar takımından, vücudu ince uzun, büyük başlı, derin ve büyük denizlerde yaşayan bir balık, denizmaymunu (Chimaera monstrosa).

ANLATMA

Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.

BEHİMİLİK

Behimi olma durumu.

CEPHANE

Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde, mühimmat.

CİDDİ

Şaka olmayan, gerçek. Güvenilir bir biçimde. Önem vererek, gerçek olarak. Ağırbaşlı. Eğlendirme amacı gütmeyen. Güvenilir, sağlam, önemli. Gülmeyen. Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik. Titizlik gösterilen, önem verilen.

KORUYUCU

Koruyan kimse, muhafız. Himaye eden, kollayıcı, hami. Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem).

KAYIRMAK

Koruyarak başarısını sağlamak, elinden tutmak, himmet etmek. Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak. Birine haksız yere kolaylıklar sağlamak, iltimas etmek.

GEÇME

Geçmek işi, mürur. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan. Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.

ESİRGEMEK

Korumak, himaye etmek, vikaye etmek. Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak.

ANLAMA

Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf. Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme.

HİMAYESİZLİK

Himayesiz olma durumu.

ESİRGEME

Esirgemek işi, koruma, himaye, vikaye.

BESMELE

"Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile" anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmanirrahim sözü, bismillah.

GÖZETİM

Gözetme işi, nezaret. Himaye. Gözaltı.

DULDA

Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği gizli, kuytu yer, siper. Esirgeme, koruma, himaye.