Sonu Fİ ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fi" olan 11 harfli toplam 24 adet kelime bulundu. Sonu fi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında fi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜRETROGRAFİ

Üretra ağzından kontrast madde verilerek üretranın görüntülenmesi.

KAPNİOGRAFİ

Anestezi sırasında solunum havasındaki karbondioksit miktarının ölçülmesi.

STEREOGRAFİ

Katı nesneleri bir düzlem üzerinde gösterme sanatı.

ŞELİYOGRAFİ

Pozitif veya negatif kontrast maddenin karın boşluğuna enjekte edilmesinden sonra radyografi alınması.

ÜRETERORAFİ

Üreterdeki yırtık, fistül gibi açıklığın dikilmesi.

DUODENORAFİ

Onikiparmak bağırsağına dikiş uygulanması.

DUVARSEDEFİ

Dalak otu.

ANJİYOGRAFİ

Damar görüntüleme.

SPLENOGRAFİ

Dalak radyografisi.

OŞEANOGRAFİ

Okyanus ve denizleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönleriyle inceleyen bilim.

GASTROGRAFİ

Midenin kontrast madde verildikten sonra görüntüsünün alınması.

HETEROTROFİ

Dış beslenme.

HEPATOGRAFİ

Karaciğerin radyografik görüntüsünün alınması.

STRATİGRAFİ

Jeolojinin katmanları inceleyen kolu.

STAFİLORAFİ

Damak yarıklarına dikiş uygulanması.

METALOGRAFİ

Maden, alaşım ve maden filizlerinin yüzeylerini, kesitlerini ve billurlaşma özelliklerini mikroskopla inceleyerek çözümünü yapan bilim kolu.

ÇAYIRSEDEFİ

Düğün çiçeğigillerden, sulak yerlerde yetişen, kökü iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki (Thalictrum).

POLAROGRAFİ

Cıva damla elektrotu kullanılarak çizilen akım-gerilim eğrilerinden seyreltik çözeltilerdeki özdeklerin nitelik, nicelik ve değerliklerini belirleme yöntemi. Damlayan civa elektrotta, zamanla artan potansiyel uygulanması ile elektroliz sonucu oluşan akımın ölçülmesi ve gerilim-akım şiddeti grafiği elde edilen bir yöntem.

KAPSÜLORAFİ

Ön çapraz bağ kopmalarında diz eklemindeki stabilite bozukluğunun ve eklem kapsülasının dış açısındaki yırtılmaların giderilmesi amacıyla eklem kapsülasının arka kısmının U dikişleriyle daraltılması ve yırtığın kapatılması.

PİYELOGRAFİ

Kontrast madde verilerek böbrek ve üreterlerin radyografik görüntüsünün alınması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük