Sonu Fİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "fi" olan, toplam 195 adet kelime bulunmaktadır. Sonu fi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında fi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde fi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

DAKRİYOSİSTOGRAFİ

16 harfli kelimeler

ELEKTROMİYOGRAFİ, FONOKARDİYOGRAFİ

15 harfli kelimeler

EKOKARDİYOGRAFİ, FOTOHİYALOGRAFİ, LENFOSİNTİGRAFİ, PNÖMOARTROGRAFİ, PNÖMORADYOGRAFİ, PNÖMOSİSTOGRAFİ, PSÖDOHİPERTROFİ

14 harfli kelimeler

FOTOMİKROGRAFİ, HEMİHİPERTROFİ, KOLANJİYOGRAFİ, KOLESİSTOGRAFİ, KONDRODİSTROFİ, LENFADENOGRAFİ, ODONTODİSTROFİ, SİNERADYOGRAFİ, ULTRASONOGRAFİ

13 harfli kelimeler

FOTOLİTOGRAFİ, SİNEMATOGRAFİ, TELEFOTOGRAFİ, ANEVRİZMORAFİ, ENSEFALOGRAFİ, OSTEODİSTROFİ, OTORADYOGRAFİ, RÖNTGENOGRAFİ

12 harfli kelimeler

BİBLİYOGRAFİ, BİYOJEOGRAFİ, DAKTİLOGRAFİ, KARDİYOGRAFİ, LEKSİKOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ, ARTERYOGRAFİ, EPİDUROGRAFİ, FİSTÜLOGRAFİ, KROMATOGRAFİ, LARENGOGRAFİ, MEDULLOGRAFİ, ÖZOFAGOGRAFİ, ÜRETEROGRAFİ

11 harfli kelimeler

ANJİYOGRAFİ, ÇAYIRSEDEFİ, HETEROTROFİ, METALOGRAFİ, STEREOGRAFİ, STRATİGRAFİ, DUVARSEDEFİ, BLEFARORAFİ, BRONKOGRAFİ, DUODENORAFİ, GASTROGRAFİ, HEPATOGRAFİ, HERNİOGRAFİ, KAPNİOGRAFİ, KAPSÜLORAFİ, MİYELOGRAFİ, OŞEANOGRAFİ, PİYELOGRAFİ, POLAROGRAFİ, SPLENOGRAFİ, STAFİLORAFİ, ŞELİYOGRAFİ, ÜRETERORAFİ, ÜRETROGRAFİ

10 harfli kelimeler

ÇİNKOGRAFİ, HİDROGRAFİ, KARTOGRAFİ, KOREOGRAFİ, OŞİNOGRAFİ, PALEOGRAFİ, PEKMEZKEFİ, PETROGRAFİ, PORNOGRAFİ, RADYOGRAFİ, SİNTİGRAFİ, STENOGRAFİ, KEÇİSEDEFİ, ABİYOTROFİ, DİSKOGRAFİ, FLEBOGRAFİ, GASTRORAFİ, HEPATORAFİ, HERNİORAFİ, HİPERTROFİ, İKONOGRAFİ, İYONOGRAFİ, LENFOGRAFİ, NEFROGRAFİ, PNÖMOGRAFİ, SİSTOGRAFİ, SPİROGRAFİ, STEROGRAFİ, TERMOGRAFİ, UTEROGRAFİ

9 harfli kelimeler

BİYOGRAFİ, DEMOGRAFİ, FONOGRAFİ, GAYRİSAFİ, KALİGRAFİ, MAMOGRAFİ, MONOGRAFİ, NOMOGRAFİ, SERİGRAFİ, TASAVVUFİ, TİPOGRAFİ, TOMOGRAFİ, ÇİFTEYEFİ, ETNOGRAFİ, FLUOGRAFİ, HİPOTROFİ, HOLOGRAFİ, İDEOGRAFİ, LİTOGRAFİ, METATROFİ, MİYATROFİ, PANATROFİ, SİSTORAFİ, TARSORAFİ, TOPOĞRAFİ, VENOGRAFİ

8 harfli kelimeler

EPİGRAFİ, İNSİRAFİ, OTOGRAFİ, OTOTROFİ, TESADÜFİ, DİSTROFİ, EKOGRAFİ, NÖRORAFİ, ŞEYHSAFİ, TENORAFİ, ÜROGRAFİ

7 harfli kelimeler

COĞRAFİ, FELSEFİ, MÜRTEFİ, MÜSTAFİ, DİSRAFİ, EDATOFİ

6 harfli kelimeler

AGRAFİ, HANEFİ, HURUFİ, MENAFİ, MÜDAFİ, TELAFİ, ATROFİ, GADAFİ, HANİFİ, KENEFİ, KİNİFİ, KOLOFİ, MEMAFİ, ŞELEFİ, TÜREFİ

5 harfli kelimeler

İZAFİ, MAHFİ, MENFİ, TERFİ, ALEFİ, ELİFİ, FİGFİ, KEŞFİ, KEYFİ, LÜTFİ, PANFİ, SEYFİ, VASFİ, ZEYFİ

4 harfli kelimeler

AMFİ, DEFİ, HAFİ, NAFİ, ÖRFİ, SAFİ, ATFİ, ÇAFİ, ÇUFİ, KAFİ, KEFİ, KİFİ, KOFİ, KUFİ, KÜFİ, NEFİ, RAFİ, REFİ, SEFİ, SOFİ, SUFİ, ŞAFİ, ŞİFİ, VAFİ, VEFİ, YEFİ

3 harfli kelimeler

AFİ, EFİ

Bazı kelimelerin anlamları

KONDRODİSTROFİ

Kondrodistrofiya.

LENFOSİNTİGRAFİ

Lenf damarlarının sintigrafi yöntemiyle görüntülenmesi.

PNÖMORADYOGRAFİ

Herhangi bir boşluğa hava verilmesinden sonra görüntü alınması.

PNÖMOARTROGRAFİ

Eklem boşluğuna hava verilmesinden sonra görüntü alınması.

KOLESİSTOGRAFİ

Kontrast maddenin verilmesinden sonra safra kesesinin görüntüsünün alınması.

EKOKARDİYOGRAFİ

Kalp ultrasonografisi.

FONOKARDİYOGRAFİ

Kalp seslerinin mekanik kaydı.

ELEKTROMİYOGRAFİ

Hareket hâlindeki bir adale tarafından meydana getirilen elektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi esasına dayanan tanı yöntemi.

PSÖDOHİPERTROFİ

Yalancı hipertrofi.

FOTOMİKROGRAFİ

Bir nesnenin fotoğraf üzerinde gerçekte olduğundan daha küçük ölçüde gösterilmesi.

FOTOHİYALOGRAFİ

Camın fotomekanik yöntem ile işlenip şekillendirilmesi.

HEMİHİPERTROFİ

Vücudun bir yarısının doğuştan aşırı gelişmesi.

PNÖMOSİSTOGRAFİ

Negatif kontrast sistografi.

KOLANJİYOGRAFİ

Kontrast maddenin vena içi verilmesinden sonra safra yollarının grafisinin alınması.

DAKRİYOSİSTOGRAFİ

Kontrast madde verilerek gözyaşı kesesi ve kanalının radyolojik olarak incelenmesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük