Sonu ETİK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "etik" olan, toplam 84 adet kelime bulunmaktadır. Sonu etik ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında etik olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde etik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ELEKTROMANYETİK

14 harfli kelimeler

FARMAKOGENETİK, FARMAKOKİNETİK

13 harfli kelimeler

BİYOENERJETİK, GAMETOKİNETİK, HETEROGAMETİK, SİYANOGENETİK

12 harfli kelimeler

ABİYOGENETİK, AGAMOGENETİK, ANTİDİÜRETİK, BATİLİMNETİK, ERİTROPOETİK, HİPERESTETİK, HİPERPİRETİK, HİSTOGENETİK, NEFROJENETİK, PARAMANYETİK

11 harfli kelimeler

ANTİPİRETİK, BİYOGENETİK, FİLOGENETİK, FİTOGENETİK, GAMOGENETİK, HOMOGAMETİK, MONOFİLETİK, MONOGENETİK, MUKOKİNETİK, POLİFİLETİK, SİTOGENETİK, VAGOMİMETİK

10 harfli kelimeler

KİBERNETİK, SİBERNETİK, ANTİEMETİK, EPİGENETİK, KLORÜRETİK

9 harfli kelimeler

ALFABETİK, ARİTMETİK, DİYABETİK, DİYETETİK, HİPOTETİK, HOMOTETİK, ANESTETİK, DİFİLETİK, DİGENETİK, SKABİETİK

8 harfli kelimeler

KOZMETİK, MANYETİK, SENTETİK, SOSYETİK, APATETİK, APİRETİK, BİYOETİK, DİÜRETİK, HERMETİK, LİMNETİK, MAGNETİK, METAETİK, PORTETİK, SKABETİK

7 harfli kelimeler

ATLETİK, ESTETİK, FONETİK, GENETİK, KİNETİK, PATETİK, ATRETİK, FİLETİK, GAMETİK, TÜRETİK, YÖNETİK

6 harfli kelimeler

ASETİK, ANETİK, EMETİK, POETİK, ÜRETİK

5 harfli kelimeler

BETİK, SETİK, TETİK, YETİK, CETİK, ÇETİK, FETİK, HETİK, PETİK

4 harfli kelimeler

ETİK

Bazı kelimelerin anlamları

ETİK

Töre bilimi. Ahlaki, ahlakla ilgili. Etik bilimi. Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü.

FARMAKOKİNETİK

İlaçların vücuttaki emilim, dağılım, etki ve atılım mekanizmalarının incelenmesi. İlaçların vücuda alınmasından sonra emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı olaylarını kantitatif olarak zaman boyutları içinde inceleyen bilim dalı.

GAMETOKİNETİK

Gamet faaliyetlerini uyaran.

HİPERESTETİK

Hiperestezi durumu gösteren, hiperesteziden etkilenen.

HETEROGAMETİK

Bir türün dişi ya da erkek eşeyinin eşit sayıda benzemeyen eşeylik gözeleri meydana getirmesi; eşit olmayan eşey kromozomlarını kapsayan; XY kromozomlu olan; heterogametleri olan.

ERİTROPOETİK

Alyuvarların oluşumuna ait olan.

HİSTOGENETİK

Dokunun oluşumu ve gelişimi.

SİYANOGENETİK

Siyanojenik.

ANTİDİÜRETİK

İşemeyi engelleyen.

ELEKTROMANYETİK

Elektromanyetizması bulunan veya bununla ilgisi olan.

BATİLİMNETİK

Bir gölün derin sularına ait olan.

BİYOENERJETİK

Bir ekosistemde enerji akışı. Canlı organizmalarda enerji değişmelerinin incelenmesi. Canlı hücrelerde enerjinin açığa çıkması, dönüşümü, depolanması ve kullanılmasını inceleyen enerji bilimi.

AGAMOGENETİK

Çoğa bölünme.

FARMAKOGENETİK

İlaç etkinliği ve kinetiğinin etnik gruplar arası farkını inceleyen bilim dalı.

ABİYOGENETİK

Cansızdan oluşan.

HİPERPİRETİK

Çok yüksek ateş oluşturan, ateşin aşırı yükselmesine (en üst fizyolojik değerlerden 3oC'den daha fazla) neden olan.

  -   -   -  

Anlamında ETİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ETİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEDİİ

Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen. Estetik.

ÇAKMAK

Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası. Vurarak sokup yerleştirmek. Anlamak, bilmek. Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni. Sınavda başarısız olmak. Vurmak. Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti. İçki içmek. Saplamak. Parıldamak, ışık vermek. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak. Kazık çakıp hayvan bağlamak. Kuruduğunda kalın kabuk bağlayan kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı. Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak veya çarpmak. Çivi ile tutturmak. Kabul etmeyeceği bir şeyi kurnazlıkla kabul etmesini sağlamak.

BETATRON

Elektronları hızlandıran elektromanyetik bir araç.

BEDAYİ

Estetik yönü ağır basan güzellikler.

BİREŞİMLİ

Bireşim yolu ile elde edilen, sentetik.

ANTEN

Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz. Olta şamandırasının alt ve üst kısmında bulunan ince uçlar. Duyarga.

ABECESEL

Alfabetik.

ARİTMETİKSEL

Aritmetik ile ilgili.

ASORTİK

Giysilerini birbirine uygun giyen. Sosyetik.

ALESTA

Harekete hazır, tetikte.

ÇUVAL

Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba. Bu torbanın alabileceği miktarda olan.

BANT

Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole bant. Ses alma aygıtlarında seslerin kaydı için kullanılan manyetik oksitli plastik veya selüloz şerit. Yara üzerine yapıştırılan özel olarak hazırlanmış ilaçlı küçük şerit.

ARBALET

Kundaklı, tetikli yay.

ASETAT

Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam.

BEDİİYAT

Estetik bilimi, güzel sanatlar.

BARBARİZM

Bir sözün fonetik veya morfolojik yapısında yapılmış olan büyük yanlışlık.

APİKO

Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması. Derli toplu, süslü, şık. Hazır, tetik.

BİLGİSAYAR

Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

BALIKNEFESİ

Balinagillerin başından çıkarılan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapımında kullanılan bir yağ.

ÇEVİK

Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik.